– Regjeringen mangler respekt for folket og Stortinget

Selv om stortingsflertallet og flere organisasjoner har kjempet for at Norge skal snu i atomvåpen-saken, kommer regjeringen igjen til å stemme nei i FN. – Jeg forventet større ydmykhet for stortingsflertallet, sier Anniken Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt, Børge Brende, Sveinung Rotevatn

ATOMKRANGEL BLANT POLITIKERE: Anniken Huitfeldt (Ap) og Sveinung Rotevatn (V) er kritisk til at regjeringen ikke lytter på Stortinget i et så viktig spørsmål.

Foto: Scanpix/NRK

I november stemte Norge imot og avsto fra å stemme på fire resolusjoner om atomvåpennedrustning i FNs hovedsamling. Dette på tross av stortingsflertallet i sommer ba regjeringen om å innta en mer offensiv rolle i kampen mot atomvåpen.

Mandag skal det stemmes i plenum i FN, og Norge kan endre sin stemme.

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), har anbefalt regjeringen å stemme for resolusjonen som sier at bruk av atomvåpen har katastrofale humanitære konsekvenser.

– Denne handler ikke om et forbud på kort sikt, den handler om at vi tar avstand fra bruk av atomvåpen, sier Huitfeldt.

Nedrustningsarbeidet har stanset

Ifølge statssekretær Tore Hattrem (H) kommer ikke regjeringen til å høre på verken Huitfeldt eller stortingsflertallet.

– Regjeringens holdning og stemmegivning i dette spørsmålet ligger fast. I den rådende sikkerhetspolitiske situasjonen er det viktig å stå sammen med våre allierte i Nato, sier Hattrem.

Huitfeldt mener dette blir for passivt av Norge.

– Nedrustningsarbeidet har stoppet opp, og det er viktig at Norge er med på å få dette i gang igjen. Faren i vår sikkerhetspolitiske situasjon er at det er så mange atomvåpen at vi risikerer at farlige aktører får tak i disse, sier Huitfeldt.

– Uheldig for folkestyret

– Dette er uheldig for folkestyret og for saken det gjelder. Det er mot ønsket til Stortinget og folket, sier Svein Rotevatn (V) og viser til en fersk undersøkelse utført av Norsk Folkehjelp.

Den viser at 8 av 10 nordmenn vil at Norge skal jobbe aktivt mot atomvåpen. Halvparten av deltakerne svarte at de mener det var feil av Norge å ikke støtte FN-resolusjonene.

Press fra USA

Liv Tørres i Dagsnytt 18

Liv Tørres i Norsk Folkehjelp mener norsk utenrikspolitikk er gjennom et linjeskifte.

Foto: NRK

Norsk folkehjelp og ICAN Norge er blant organisasjonene som har jobbet hardt for å få regjeringen til å snu i saken.

Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp mener det ikke er usannsynlig at regjeringen har vært under stort press fra atomvåpenstater som USA og Storbritannia.

– Vi kjenner til at disse atomvåpenstatene har lagt press på land som har allerede har stemt ja og land som er i en vippeposisjon, sier Tørres til NRK.

Det er fra før kjent at USA har gitt klar beskjed til Norge om å ikke støtte arbeidet for å forby atomvåpen.

– Å påstå at det handler om press fra atomvåpenstater, viser en grunnleggende mangel på forståelse for sikkerhetspolitikk og hva denne saken handler om, svarer Hattrem på den kritikken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger