– Regjeringen bruker 225 milliarder oljekroner

Etter det NRK erfarer legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for neste år.

Siv Jensen om statsbudsjettet på vei til finansdepartementet

MØTTE PRESSEN: Tradisjon tro ble finansminister møtt av et stort pressekorps statsbudsjettmorgenen.

  • Selskapsskatten reduseres
  • Senker skatten på «arbeidende kapital»
  • Foreslår tiltakspakke på fire milliarder
  • Kutter ikke satsen i formuesskatten
Forslag til statsbudsjett 2017

Her er forslaget til neste års statsbudsjett.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Det har vært stor spenning knyttet til oljepengebruken i statsbudsjettet for 2017.

Etter det NRK erfarer foreslår Høyre/Frp-regjeringen å bruke 225 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland i budsjettet de skal gå til valg på. Regjeringen er godt innenfor handlingsregelen med en oljepengebruk på tre prosent.

Utenfor sin bolig torsdag morgen ville ikke finansminister Siv Jensen (Frp) kommentere tall, men hun forsvarte oljepengebruken i tidligere budsjetter slik:

– Den økonomiske situasjonen gjør at det har vært riktig med ekspansive budsjetter, sa hun og trakk fram at lav oljepris har ført til at mange mennesker har mistet jobbene sin på Sør- og Vestlandet.

Senker selskapsskatten og fryser formuesskatten

Som ventet foreslår også regjeringen å senke selskapsskatten til 24 prosent for å følge opp skatteforliket, opplyser kilder til NRK.

Det blir varslet en ytterligere senking til 23 prosent i 2018 i henhold til skatteforliket i Stortinget.

I tråd med det samme forliket skjer det også endringer i skatteleggingen av det som kalles arbeidende kapital.

Etter det NRK forstår innføres det en verdsettelsesrabatt på ti prosent for driftsmidler og aksjer, slik at skattegrunnlaget blir 90 prosent av faktisk verdi.

Fryser formuesskatten

Det foreslås også innført en finansskatt, altså skatt for finansnæringen, som skal foredeles på økt arbeidsgiveravgift og at man beholder selskapsskatten på 25 prosent for denne typen selskaper.

Trinnskatten redusreres noe. Etter det NRK erfarer fører det til moderate skattelettelser for alle lønnsgrupper, også de lavlønte.

Solberg-regjeringen fryser også satsen formuesskatten. Det er første gang i denne regjeringsperioden at denne skatten ikke reduseres. Bunnfradraget for samme skatt heves imidlertid moderat fra 1,4 til 1,48 millioner kroner.

Tiltakspakke på fire milliarder

Regjeringen viderefører tiltakspakken for å motvirke arbeidsledighet. Etter det NRK erfarer er den på om lag samme størrelse som i fjor, altså fire milliarder kroner.

De viktigste ledighetstiltakene i pakken er:

  • 650 millioner kroner til vedlikehold i kommunene, og rundt 100 millioner kroner til vedlikehold av sykehusbygg på Sør- og Vestlandet.
  • 445 millioner kroner går til vedlikehold i Sjøforsvaret.
  • Ny midlertidig ordning: Utsatt betaling av formuesskatt for bedrifter med fremførbart regnskapsteknisk underskudd.
  • Anskaffelsen av nye kystvaktfartøy fremskyndes med to år.
  • Den utvidede permisjonsordningen videreføres.

Mer penger til Forsvaret

Etter det NRK får opplyst foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Forsvaret med 1,4 milliarder kroner. Av denne summen er litt over én milliard friske midler til oppfølging av Langtidsplanen for forsvarssektoren. 500 millioner går til jagerflykjøp.

Som regjeringen tidligere har fortalt øker bevilgningen til hæren med 216 millioner kroner. Rundt 240 millioner går etter det NRK forstår til sjøforsvaret.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger