Sp om mulige nedleggelser ved Nord universitet : – Regjeringen bommer fullstendig

Onsdag faller dommen om studiestedene Nesna og Sandnessjøen må legges ned. Kunnskapsministeren svarer med at avgjørelsen ikke er opp til regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum med lam

AKSJON: Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ida Maria Børli Sivertsen på folkeaksjon mot nedleggelse av lærerutdanningen på Nesna.

Foto: Therese Bergersen / NRK

– Det er der regjeringen bommer så fullstendig. Skal du utvikle hele Norge, må du også ha barnehagelærere, sykepleiere og lærere, og da må du ha mulighet til å ta utdanning, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

I forbindelse med en strukturendring av universitetet har ledelsen lagt frem et forslag for styret om å legge ned lærer- og sykepleierutdanningene ved Nesna og Sandnessjøen.

Vedum mener det ikke er gjort en god nok konsekvensutredning av dette i forkant.

– Dette har så store samfunnskonsekvenser. Ikke minst for unger som trenger godt kvalifiserte lærere og eldre som trenger godt kvalifiserte sykepleiere og for sykehusene som trenger rekruttering hele tida.

Han sier kunnskaps- og integreringsminister Sanner bør være bekymret om vedtaket går gjennom.

– Han har sagt at et argument for kommunesammenslåing at det er for få utdanna lærere, spesielt i Nord-Norge. Da kan ikke han som kunnskapsminister stå å se på at institusjonen legges ned.

– Styret må ta stilling

– Trygve Slagsvold Vedum bør se på resultatene fra da han selv satt i regjering, svarer Sanner.

Han forsikrer at regionen stadig vil ha sitt utdanningstilbud.

– Det vil fortsatt være et tilbud ved Mo i Rana, hvis styret konkluderer med at Nesna legges ned. Men dette er styrets vurdering, det er de som skal ta stilling til forslaget som kommer fra administrasjonen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Høyres sentralstyremøte diskuterer bioteknologi.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det ville vært svært uryddig om jeg som kunnskapsminister blandet meg inn i denne saken et par dager før avgjørelsen skal tas av styret, det er deres ansvar, sier Sanner.

– Vi har iverksatt kraftfulle tiltak for økt lærerrekruttering og det har blitt mer populært å bli lærer nå enn det var da Trygve Slagsvold Vedum satt i regjering.

Legger om

Strukturendringen kommer i kjølvannet av at flere høgskoler og utdanninger ble underlagt universitetet etter strukturreformen som ble lansert i 2015.

Forslaget har møtt stor motstand hos lokalbefolkningen som blir berørt, spesielt på Nesna.

Nord universitet, Nesna

Nord universitet, Nesna.

Foto: Frank Nygård / NRK

I innstillingen til vedtaket ligger det også vedlagt en analyse av behov for studiestedet.

Der fremkommer det at studietilbudene på Helgeland i størst grad benyttes av studenter på Helgeland, og at de bosetter seg i regionen etter endt utdannelse. Analysen viser også regionens behov for de neste ti år. Den konkluderer med at det årlig er et behov for 48 nye lærere og 58 nye sykepleiere.

– Det er høyt lokalt engasjement knyttet til dette. Hensynet til rekruttering av lærere og sykepleiere på Helgeland vil bli godt ivaretatt gjennom denne innstillingen til vedtak. Det samme gjelder kandidater i sykepleie og lærere i regionen Lofoten/Vesterålen, sa rektor Hanne Solheim Hansen da hun la frem sin innstilling til styret.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger