KrF: – Regjeringa bryter loven når barna sendes ut

Regjeringa bryter norsk lov når den går inn for å sende ut asylbarn som er født og oppvokst i Norge, hevder KrF.

Neda Ibrahim

Neda Ibrahim har vokst opp på Dale asylmottak i Rogaland sammen med sine søsken. Nå er hun ett av 450 asylbarn som kan gå en uviss fremtid i møte.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Regjeringa forholder seg ikke til stortingsvedtaket i 2007, sier partiets innvandringspolitiske talsmann, Geir J. Bekkevold, til NRK.

Den gang vedtok Stortinget en forskrift som slår fast at ved vurdering av sterke menneskelige hensyn «skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt».

– Loven er god, praksisen er for streng

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Geir J. Bekkevold, KrF.

Foto: Stortinget

Ifølge KrF overser regjeringa dette når de går inn for å sende 450 barn av asylsøkere ut av landet.

De har fått endelig avslag på sine asylsøknader, men flere av barna er født i Norge. De snakker norsk, går på norsk barnehage og skole og kjenner ingen i hjemlandet.

Ifølge KrF, og en rekke andre partier, er det skoleklart at barnas tilknytning til riket er så sterk at de og familiene bør få opphold på humanitært grunnlag.

KrF mener lovverket er godt nok. Men praksisen er for streng.

– Det har vært min bekymring over tid: At asylbarna ikke blir behandlet som Stortinget har vedtatt at de skal, sier Bekkevold.

Ap frykter konsekvensene

Men Arbeiderpartiet hevder de forholder seg til norsk lov når de står fast på at asylsøkere med endelig avslag plikter å forlate landet.

Familien Ibrahim på Dale asylmottak

Neda Ibrahim leker med søsknene sine på asylmottaket.

Foto: NRK

Partiets mantra er at familier som oppholder seg ulovlig i landet ikke skal «belønnes» med opphold. Dersom det skjer står såkalte «innvandringspolitiske hensyn» i fare.

Loven som regulerer opphold på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn eller når særlig tilknytning åpner for at det «kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn».

Små ord - store utslag

Men denne loven trumfer ikke barns tilknytning til riket, hevder KrF.

De små ordene skal og kan være avgjørende.

– Stortingets vedtak var et «skal-vedtak» - barns beste skal ivaretas. Når det gjelder innvandringsregulerende hensyn er det et «kan-vedtak» det vil si at man kan legge vekt på det, men barns beste skal hele tiden ivaretas.

– Mener du da at regjeringa bryter loven som Stortinget har vedtatt?

– Ja, det mener jeg.

Han får støtte fra tidligere statsminister og leder for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik. I en kronikk i Aftenposten torsdag skriver at det ikke er en rettssat verdig å kaste ut 450 asylbarn.

– Vi mener barna har forkjørsrett. Å sende ut disse barna vil være i strid med Stortingets intensjon. Skal er sterkere en kan, sier Bondevik til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger