EOS-utvalget: – PST overvåket ulovlig

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene slår fast at PST ikke hadde hjemmel for kameraovervåkingen av kjellerboden til en person som var mistenkt for terrorplanlegging i 2010.

Kjellerboden PST

Sawad Sadek Saeed Bujak sin bod ble ulovlig videoovervåket, ifølge EOS-utvalget.

Foto: PST

Da etterforskerne fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tok seg inn i kjellerboden til Shawan Sadek Saeed Bujak i januar 2010, fant de utstyr som det kan lages en bombe av.

Da etterforskerne deretter monterte fjernsynsovervåkingsutstyr for å ha kontroll med trafikken ut og inn av boden, skjedde det uten at PST hadde lovlig hjemmel.

– Vi mener at en kjellerbod er et privat område, og der trenger man rettens kjennelse for å bruke den type tiltak, sier Løwer til NRK.

– Vi mener dette burde vært hjemlet i en rettskraftig kjennelse, legger hun til.

Denne overvåkingen burde dermed ikke ha funnet sted, slår Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fast i årsrapporten som ble levert til stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) i ettermiddag.

Skilt på vegg - PST i Nydalen

PSTs kontorer i Nydalen i Oslo.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

LES: Videoovervåket boden til Bujak

LES: Her er bildene fra PSTs hemmelige ransakinger

Dommene anket

Bujak ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for planlegging av terror da dom falt i Oslo tingrett i januar. Både han og medtiltalte Mikael Davud, som ble dømt til sju års fengsel for terrorplanlegging, har anket dommene.

En tredje tiltalt, David Jakobsen, ble dømt til fire måneders fengsel for innkjøp av mulig bombemateriale. For hans vedkommende er det påtalemyndigheten som har anket.

LES: Riksadvokaten anker terrorfrifinnelsen av Jakobsen

Hemmeligholdt

EOS-utvalget slår ned på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke informerte utvalget om overvåkingen

– Utvalget forventer at PST på eget initiativ orienterer utvalget om alle former for inngripende metodebruk, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer.

Hun mener at når det er snakk om inngripende metodebruk som PST heller ikke legger fram for retten, så er det ekstra viktig at EOS-utvalget holdes orientert.

Utvalget konkluderer med at overvåkingen var så inngripende at det var nødvendig med hjemmel i lov.

Siden PST ikke har lovhjemmel til skjult fjernsynsovervåking på privat sted, har utvalget kommet kommet til at PST ikke skulle ha overvåket kjellerboden.

PST: – Gjorde egne vurderinger

– Vi i PST gjorde våre vurderinger i denne konkrete saken, og vi ser nå at EOS-utvalget er uenig med oss, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til NRK.

Utover det vil ikke PST si noe mer om saken.

– Vi tar det som står i årsrapporten til etterretning, og det legger vi til grunn for vårt videre arbeid, sier Bernsen.

– Vitner om ukultur i PST

Venstre-leder Trine Skei Grande mener at den ulovlige overvåkingen av en kjellerbod vitner om en ukultur i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Dette vitner om en ukultur som jeg trodde vi hadde klart å avvikle for mange år siden, sier Skei Grande til NTB.

Hun finner ingen formildende omstendigheter til fordel for PST:

– Det går ikke an å vurdere denne saken som en glipp fra PSTs side. De har vært fullstendig klar over hvor grensene går. Du overvåker ikke noens hjem ved en glipp, det er en overveid handling, sier Skei Grande.

Hun sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som nå får EOS-utvalgets årsrapport om de hemmelige tjenestene til behandling.

– Komiteen og Stortinget må diskutere om EOS-utvalget har tilstrekkelige ressurser til å kontrollere de hemmelige tjenestene. De sier selv i årsrapporten at kontrollene er basert på stikkprøver. Spørsmålet er om omfanget er tilstrekkelig, så lenge vi ikke klarer å få bort denne ukulturen i PST, sier Skei Grande.

– Vi mener at en kjellerbod er et privat område, og der trenger man rettens kjennelse for å bruke den type tiltak, sier Løwer til NRK.

– Vi mener dette burde vært hjemlet i en rettskraftig kjennelse, legger hun til.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger