Hopp til innhold

– Presser folk inn i uføretrygd

–Treghet i Nav fører til at folk gir opp og havner utenfor arbeidslivet for alltid, frykter Høyre. – Når systemet svikter, så presser vi folk inn i uføretrygd.

Hanne Bjurstrøm Torbjørn Røe Isaksen

Høyres Torbjørn Røe Isaksen vil be arbeidsminister Hanne Bjurstrøm svare på hvorfor så mange AAP-brukere fortsatt venter på aktivitetsplaner. (arkivfoto).

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Åse Olsen kvadratisk

Åse Olsen har ennå ikke fått en aktivitetsplan fra Nav. Nå søker hun om varig uføretrygd.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Høyres Torbjørn Røe Isaksen reagerer sterkt på at over 65.000 Nav-brukere fortsatt venter på en detaljert plan for hvordan de skal komme tilbake i jobb.

– Hele ankerpunktet med arbeidsavklaringspenger er jo at mottakerne skal ha en aktivitetsplan, sier stortingsrepresentanten.

– Ny ordning

I går fortalte NRK.no om nakkeskadde Åse Olsen som føler at Nav har gitt opp å hjelpe henne bli en del av arbeidslivet igjen.

– Jeg føler at jeg er det papiret på den kontorpulten. Og det papiret flyttes på hele tiden. Jeg kommer alltid nederst i den haugen, fortalte Olsen da NRK besøkte henne i hjemme i Nannestad.

Olsen er ikke alene.

Nærmere 40 prosent av dem som mottar arbeidsavklaringspenger fra staten har ennå ikke fått en aktivitetsplan – selv om loven krever det.

Arbeidsdepartementet peker på at ordningen med aktivitetsplaner kun har vært på plass i ett og et halvt år.

– Går for sakte

I mars 2010 ble attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad slått sammen til AAP, og kravet om aktivitetsplan innført.

Målet var å få flere ut i jobb. Det skulle bli slutt på at folk mottok trygd uten å gjøre noe for å komme seg ut av situasjonen.

Røe Isaksen mener reformen går altfor sakte.

Han kjøper ikke argumentet om at Nav ikke har hatt nok tid til å utarbeide aktivitetsplaner til alle.

– Jeg synes ikke halvannet år er kort tid, sier han.

– AAP skal ikke være en passiv ytelse, det skal være et venterom over til jobb eller utdanning.

Ifølge Røe Isaksen vil Høyre nå ta opp saken med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i forbindelse med budsjettforhandlingene.

– Har gjort mye

Video Statssekretær Gina Lund vil ikke endre ordningen.

Statssekretær Gina Lund mener regjeringen har gjort mye for denne gruppen.

Foto: Nyhetsspiller

Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet sier de har gjort mye for denne gruppen.

– Blant nye NAV-brukere er andelen med aktivitetsplan 80 prosent. For AAP-mottakere generelt forventer NAV at andelen med oppføgingsvedtak og aktivitetsplan vil komme opp i 75 prosent i løpet av året.

– Dette er et arbeid vi har bedt NAV prioritere høyt. Ved utgangen av august hadde 59 prosent oppfølgingsvedtak og 60 prosent aktivitetsplan, sier hun.

Sammenliknet med hvordan systemet var tidligere, hvor det var langt færre som hadde noe som helst aktivitet, er dette svært bra, legger hun til.

– Ny arbeidsmåte

Hun er presiserer at dette innebærer en helt ny måte å arbeide på.

– Vi har aldri ment at dette var enkelt, men det er riktig å gjøre dette selv om det tar tid. Det er resultatene over tid som teller. Dette skal gjøres ordentlig, sier hun.

– Vi er opptatt av at NAV-brukerne skal få god bistand og oppfølging. Det er viktig om vi skal nå målet om flere i arbeid og færre på trygd.

– Vi har nå på trappene en evaluering av den inviduelle oppfølgingen av brukerne der vi vil se på hele prosessen fra den enkelte bruker blir tatt imot på et NAV-kontor til vedkommende ikke lengre er bruker av NAVs tjenester, avslutter statssekretær Gina Lund.

AKTUELT NÅ