Utrent politistyrke med råttent utstyr – disse skulle settes inn mot terror

Politireserven får kritikk i rapport, og politidirektør Odd Reidar Humlegård åpner for å legge den ned. Han ville likevel brukt den dersom terrorister hadde slått til i Norge.

Politireserven foreslås nedlagt i rapport

KRITISK RAPPORT: I rapporten «NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder» foreslås politireserven nedlagt.

Foto: Skjermdump: NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

I fjor ble Politireserven foreslått nedlagt i Forsterkningsutvalgets rapport som gikk gjennom forsterkningsressursene Heimevernet, Politireserven og Sivilforsvaret.

Det er feltstøvler til rundt halvparten av styrken, «men mye er trolig råttent (gammelt og ikke brukt)».

NOU 2013:5 "Når det virkelig gjelder"

Nettopp Politireserven var en ressurs politidirektør Odd Reidar Humlegård ville brukt dersom beredskapen hadde blitt trappet ytterligere opp. Men utvalget som utformet rapporten er kritisk. De slår blant annet fast:

  • «Treningshyppigheten er for lav til at den kan oppfattes som en reell ressurs».
  • «Videre finner utvalget det uakseptabelt at Politireserven kan bevæpnes når personellet ikke fyller politiets krav til bevæpning av tjenestemenn i form av årlig godkjenning».
  • «Utstyret er til dels gammelt og dårlig, og lagret på steder som bidrar til å forlenge responstiden».

Her kan du lese alt om terrortrusselen mot Norge.

– Jeg mener Politireserven er en viktig ressurs for politiet slik den er utstyrt og trent. Den ville gjort denne jobben på en god måte. Den er for eksempel trent for å gjøre politivakthold. I denne situasjonen ville det vært særlig aktuelt å sette dem sammen med en trent politipatrulje for å forsterke patruljevirksomheten rundt i distriktene, sier Humlegård til NRK.

Farid Ighoubah, politidirektør Odd Reidar Humlegård om Politireserven som får krass kritikk i rapport.

VIDEO: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er åpen for å legge ned Politireserven, men ville likevel brukt den dersom det hadde blitt nødvendig.

Totalt 113 politireservister tilfredsstilte politiets krav til å bære våpen per 22.7.2011. Mannskapene er ikke godkjent for utrykningskjøring.

NOU 2013:5 "Når det virkelig gjelder"

– Farlige for seg selv og andre

Kjetil Stormark er redaktør for antiterror-nettstedet Hate Speech International. Han er klar på at personell som brukes i en terrorsituasjon må ha de nødvendige ferdighetene.

– Dersom en ressurs skal være aktuell, må personellet være trent og egnet. Mannskaper med våpen som ikke er tilstrekkelig trent er farlige for seg selv og andre, sier Kjetil Stormark om Politireserven.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Kjetil Sotmark om Politireserven

VIDEO: Kjetil Stormark mener det ville vært uforsvarlig å sette inn Politireserven.

– Andre kan gjøre en bedre jobb

Humlegård har ved flere anledninger de siste dagene uttalt at han ville be om hjelp fra Politireserven fremfor Heimevernet, Hans Majestet Kongens Garde og Forsvarets spesialstyrker. Stikk i strid med hva som blir konkludert i rapporten:

«Utvalget vurderer det slik at de oppgavene Politireserven er tillagt kan utføres bedre av Heimevernet og Sivilforsvaret. Heimevernet er til stede over hele landet, har en langt hyppigere øvingsaktivitet enn Politireserven og bedre våpentrening».

– Politireserven har vært for lite brukt. Hvis ikke det endres så har jeg selv vært enig i at den kan avvikles. Men jeg mener likevel den er en forsterkning for politiet, slår Humlegård fast og legger til:

– Jeg kjenner Politireserven godt, den hadde vært godt nok trent for dette oppdraget. Den kjenner politiets organisasjon godt. De er spesielt utvalgte personer som har gjennomgått førstegangstjeneste og de har gjennomgått tilstrekkelig opplæring for å gjøre patrulje- og vaktvirksomhet.

– Må bruke den så lenge den finnes

Justisminister Anders Anundsen

POSITIV: Justisminister Anders Anundsen er positiv til å bruke Politireserven.

Foto: Per Onsheim / NRk

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) mener det bør være mulig å bruke Politireserven så lenge den eksisterer.

– Det er en vurdering som er operativ og som politiet må foreta, jeg er generelt positiv til bruk av Politireserven. Så lenge vi har den, må den kunne brukes der politiet mener at det er grunn til å bruke den, sier han til NRK.

Leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Kaare Songstad, uttalte den 25. september at de støtter utvalgets konklusjon om nedleggelse av Politireserven:

– Vi støtter den vurderingen, og går inn for nedleggelse, sa Songstad til Bergens Tidende.

Ikke brukt siden Lillehammer-OL

Utstyret er til dels gammelt og dårlig, og lagret på steder som bidrar til å forlenge responstiden.

NOU 2013:5 "Når det virkelig gjelder"

Politireserven har ikke blitt tatt i bruk siden OL på Lillehammer i 1994. Ifølge Politidirektoratet består styrken av mellom 800 og 900 vernepliktige mannskaper, men 113 politireservister tilfredsstilte politiets krav til å bære våpen 22. juli 2013, ifølge rapporten.

Utvalget mener også det er «uakseptabelt at Politireserven kan bevæpnes» og at «utstyret er til dels gammelt og dårlig». Ifølge rapporten er det kun feltstøvler til halvparten av styrken, «men mye er trolig råttent (gammelt og ikke brukt),» står det i utvalgets rapport.

Mannskapene i Politireserven har heller ikke tilgang på verneutstyr som hjelm og skuddsikre vester.

Kurs for Politireserven

I TRENING: Politireserven i trening. Et utvalg slo i fjor fast at de ikke kan regnes som en reell ressurs på grunn av liten treningsmengde.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– De som skal sikre nøkkelobjekt må være kvalifisert til å kunne forsvare objektet mot mulig væpnet anslag. Det er ikke Politireserven. Det er uansvarlig å sette de inn, sier Stormark.

– En viktig ressurs

Politireserven ble besluttet mobilisert 22. juli 2011 til oppgaver knyttet til objektsikring, men ikke satt i tjeneste da oppgaven ble håndtert av Forsvaret. Det hersket også usikkerhet om hvorvidt de hadde nødvendige våpengodkjenninger.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård står fast på at han ville brukt Politireserven dersom det hadde blitt begått en terrorhandling.

– Går du god for Politireserven?

– Jeg har myndighet til å mobilisere dem, jeg vet hva den er trent for og utstyrt med, jeg vet hva den er god for. Den hadde vært en ressurs som vi hadde kunnet sette inn, men det er ikke aktuelt å bruke dem slik trusselbilidet ser ut nå – heldigvis, avslutter politidirektøren.

Politiets Fellesforbund har ikke ønsket å uttale seg i saken.

Treningshyppigheten er for lav til at den kan oppfattes som en reell ressurs.

NOU 2013:5 "Når det virkelig gjelder"

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger