– Politikerne må lette byråkratiet

Toppsjefen i landets største bank er enig i at byråkratiet for gründere er for komplisert.

Rune Bjerke

GRÜNDERBANK: Toppsjef Rune Bjerke vil gjerne at DNB skal bli god på å knytte til seg gründerbedrifter som vil vokse seg til store virksomheter

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Valglogo

– Politikerne kan skape bedre rammebetingelser for nyskapning ved å lette på byråkratiet for småbedriftene, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Over halvparten av gründerbedriftene legges ned i løpet av de første ti årene etter oppstart. Et tungrodd byråkrati og omfattende avgifter bidrar til gründerdøden.

Venstre krever at arbeidsavgiften blir fjernet for oppstartsbedrifter en periode.

Næringsminister Monica Mæland (H) lover en egen gründerplan for å få flere til å realisere drømmen om å bli egen sjef.

Mer offentlig støtte

DNBs toppsjef mener myndighetene må satse mer på gründere. Blant annet ved å sørge for mer statlige såkornmidler som nystartede bedrifter kan søke midler fra.

– Regjeringen har fått gjennom at det etableres såkalte «pre-såkornfond», som skal bidra med kapital i en tidlig fase i en bedrifts liv. Det er bra, sier Bjerke.

Heier på gründere

DNB har et eget gründerprosjekt med gründer-loser og har mange nystartede små bedrifter som kunder. Tanken er å knytte til seg nye bedriftskunder som etter hvert vil bli store og viktige kunder en gang i fremtiden.

– Vi i DNB heier på gründere, og ønsker å bidra til at flere våger å satse og lykkes med å skape sin egen og andres arbeidsplass, sier Bjerke

Fordi det er de nye og innovative bedrifter som skaper vekst og nye arbeidsklasse i fremtiden.

– Derfor blir gründerne bare viktigere og viktigere for at vi skal opprettholde det velferds­samfunnet vi har i dag, sier Bjerke.

Hardt arbeid

DNBs toppsjef har følgende råd til folk som ønsker å etablere egen virksomhet:

– Start med en bransje du kan og som du brenner for.

Men å starte for seg selv betyr masse hardt arbeid og dårlig økonomi, advarer han.

Det kan ta et par år før du lykkes med å tjene penger – du bør derfor ha pengereserver som du kan bruke av i mellomtiden. Ha fokus på å holde kostnadene nede i starten, og få inn utestående penger raskt, sier Bjerke.

Søk hjelp

Bjerke råder folk med gründerdrøm om å søke hjelp, hos banken sin eller hos Innovasjon Norge.

– Her kan også vi som bank bidra enda mer, med at de som har kapital kobles med dem som har ideer og kapitalbehov for å vokse. Vi jobber med hvordan vi kan være en god møteplass mellom gründere og kapital. Regjeringen har også planer om å få etablert en såkalt innovasjonsbørs og vi tror det kan være et nyttig verktøy.

BOOKS-AUTHORS/TRAASETH Anita Krohn Traaseth, former chief executive of Hewlett-Packard Norway, poses for a picture in Oslo

OFFENTLIG DRAHJELP: Anita Traaseth i Innovasjon Norge mener det offentlige bør gi mer drahjelp

Foto: STAFF / Reuters

Mer drahjelp

Innovasjon Norge er en del av virkemiddelapparatet for nyskapning i Norge.

Toppsjef Anita Krohn Traaseth er enig i at politikerne kan gjøre mer for gründerne ved å forenkle byråkrati, øke etablererstipend og risikolån.

– Dessuten bør man åpne for at det offentlige kan bli en gründers første og viktige kunde ved å endre anskaffelsesregler og prioriteringer, sier Traaseth.

.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger