– Pessimismen er like stor som i finanskrisen

Konsernsjef Maalfrid Brath mener det er lite optimisme å spore i fersk Manpower-undersøkelse. Bedriftsledere er spurt om forventningene til de neste månedene.

Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower

BEDRIFTER AVVENTER: Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, tror bedriftene ser an den økonomiske situasjonen.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Vi ser at vi er på samme nivå som i 2009, sier Maalfrid Brath.

Konsernsjefen snakker om forventningsundersøkelsen Manpower gjennomfører hvert kvartal. De spør bedriftsledere om de har planer om å bemanne opp eller ned de neste tre månedene. Sju prosent svarer at de skal oppbemanne, mens fire prosent sier de har planer om å nedbemanne.

– Som vi har sett de siste kvartalene er det lite optimisme å spore, sier Brath.

Optimisme i Oslo-området

Frp-leder Siv Jensen sliter med å komme til enighet med Venstre og KrF

POSITIVT OG NEGATIVT: Siv Jensen forteller om store forskjeller fra landsdel til landsdel.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ni av ti av de spurte bedriftslederne sier de ikke har planer om å gjøre noen endringer fram mot sommeren.

– Det er et uttrykk for at de sitter på gjerdet og avventer situasjonen. De er nøkterne og forsiktige og vil se hva oljenedturen betyr for øvrige sektorer, sier Brath.

– De fleste arbeidsgiverne holder lav profil med å ansette nye mennesker og vil se om den økonomiske situasjonen endrer seg framover.

Ikke overraskende er det innen olje- og gassektoren at pessimismen er størst. Optimistene er ledere inn finansbransjen og bygg- og anlegg. Det er også tydelig optimisme i Oslo-området.

– Vi har sett en positiv utvikling over tid. Flere bedrifter vil oppbemanne fremfor å nedbemanne. For Østlandet generelt ser det bra ut med tanke på sysselsetting og antall jobber, sier Brath.

Norge faller nedover

Finansminister Siv Jensen mener situasjonen på arbeidsmarkedet i Norge først og fremst er betydelig usikker.

– Det vi så langt ser er at hovedvekten i arbeidsledigheten har kommet på Sør- og Vestlandet, mens det samtidig har vært sysselsettingsvekst og fallende arbeidsledighet i andre deler av landet. Det er bra at det går bra i deler av landet og i deler av norsk økonomi, men det fjerner ikke den utfordringen vi har knyttet til Sør- og Vestlandet som står høyt på regjeringens dagsorden, sier Jensen.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

PERMITTERINGSREGLER: Svein Oppegaard øyner mulighet for at bedrifter kan ha ansatte permittert over lengre tid enn i dag.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Arbeiderpartiet ønsker å forlenge muligheten for permittering, fra dagens 30 uker til 52. Det samme har både LO og NHO frontet. Regjeringen har likevel sagt nei gang på gang og kommet med andre løsninger på omstillingen i norsk arbeidsliv og økonomi.

– Vi har tatt det opp flere ganger, men denne gangen har vi ikke fått nei. Vi er optimistiske og tror regjeringen kommer til å følge signalene fra fagbevegelsen og ikke minst fra arbeidsgiverorganisasjonene, sier Svein Oppegaard, arbeidslivsdirektør i NHO.

Manpowers undersøkelse er global. Bedriftsledere i totalt 42 land er stilt de samme spørsmålene og landene er rangert fra de mest positive og nedover. Norge har på to år falt åtte plasser, fra 24. til 32. plass.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger