Normal

– Påsken er ulykkestid

Påsken er blant de verste ulykkesdagene i året. Hver påske mister i snitt fem mennesker livet i trafikken, og vi kolliderer for 130 millioner kroner.

Trafikkulykke Hundbergan

Det skjer i snitt 150 ulykker der folk blir skadet, i påsken.

Foto: Tor Even Mathisen / NRK

I dag reiser mange på påskeferie, og veimyndighetene er bekymret.

150 ulykker i snitt

Pressesjef i Statens Vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, forteller om en dyster ulykkesstatistikk i påskedagene.

– Det skjer i snitt 150 ulykker der folk blir skadd i påsken. For 20 mennesker er skadene alvorlige, sier Vinje.

De verste ulykkesdagene er onsdag før skjærtorsdag, første påskedag og lørdag før palmesøndag.

– Da er det alltid noen som har det litt mer travelt enn andre og som ikke klarer å holde sin plass i køen. De skal for enhver pris kjøre forbi. Dette gjør at de utsetter seg selv og andre for fare, og det gjør noe med stemningen i køen, sier Vinje.

Her kan du sjekke trafikken i ditt område (ekstern lenke)

Fikk varig hjerneskade

Påsken 2003 ble Marit Nordby utsatt for en trafikkulykke. Hun skulle kjøre tantebarna hjem fra påskeferie. I bilen hadde hun nevøen på 11 år og niesen på nesten åtte.

Men reisen gikk ikke som planlagt. En bil kom imot på Nordbys side av veien.

– Jeg forsøkte å svinge unna, men det gikk ikke. Den andre bilen traff vår bil i siden, og vi traff fjellveggen.

Alle kom fra ulykken i live, men niesen på åtte år ble alvorlig skadet i ulykken.

– Hun fikk mange brudd på venstre side av kroppen. Hun fikk en også en varig hjerneskade. Sånn sett så er jenta vi hadde borte, sier Nordby.

Kolliderer for 130 millioner i påsken

Påskeutfart

Det er i dag og onsdag i den stille uke det er forventet tettest trafikk.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Statistikk fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO), som blant annet organiserer forsikringsselskaper i Norge, viser at påsken er høysesong også for mindre uhell som ikke kommer i ulykkesstatistikken.

De har tall på alle uhell som meldes til forsikringsselskapene, og de viser at nordmenn kolliderer for rundt 130 millioner kroner de ti dagene den utvidede påskeferien varer.

NRK har gått gjennom uhellstallene for årene 2008 til og med 2010. I 2008 kostet påskeuhellene til norske bilister forsikringsselskapene 188.846.000 kroner. Regningen fordelte seg på 10.268 uhell.

I 2009 og 2010 hadde summen gått ned til henholdsvis 130.446.000 og 132.213.000 kroner. Regningene fordelte seg på henholdsvis 8.010 og 7.339 uhell.

«Påkjørsel av parkert kjøretøy»

Det til tross, er ulykkestypene som topper statistikkene de samme over alle de tre årene NRK har sett på. Og til tross for at påkjørsel bakfra i påskekøen er høyt på listen, er det langt fra den hyppigste uhellstypen.

Statistikken viser nemlig at såkalte eneulykker, der det kun er én bil involvert, er dominerende. De siste tre årene har denne toppet listen med til sammen 5946 ulykker de siste tre påskene. Dette er for eksempel bilister som kjører ut av veien og lignende.

De to neste på topplisten knyttes ofte til påskehandlingen. For på plass to og tre på listen ligger ryggeulykker, der bilisten rygger inn i en annen bil, og påkjørsel av parkert kjøretøy. Sistnevnte skjer ofte utenfor handelssteder eller i kjøpesentra rundt om i det ganske land.

Disse stod for henholdsvis 4316 og 3761 av uhellene som ble meldt til forsikringsselskapene i perioden.

Påkjøring bakfra, som man typisk vil få ved kø i store utfartshøytider, står for 3099 i påskene fra 2008 til 2010.

Trafikkulykker i påskeferien

 

Eneulykker

Rygging

Påkjørt parkert kjøretøy

Påkjørt bakfra

2008

2538

1420

1338

1360

2009

1751

1485

1222

1002

2010

1657

1414

1201

737

Tips til påsketrafikken fra Vegvesenet :

  • Sjekk værmelding om værsituasjon kommer til å endre seg i nærmeste fremtid.
  • Undersøke om det er vinterstengte veger eller andre hindringer på strekningen du skal kjøre.
  • Sørg for at bilen er riktig skodd for alle vinterforhold, ta gjerne med kjettinger.
  • Kontroller at du har nok drivstoff og spylervæske.
  • Ha lykt, slepetau og spade lett tilgjenglig i bilen.
  • Varme klær og fottøy bør være lett tilgjengelig i bilen.
  • Ha med refleksvest – og bruk den dersom du må ut av bilen.
  • Skaff deg oversikt over mulige omkjøringsveger.
Glatte veier

Glate veier kan være en utfordring. Sørg for at bilen er skodd for vinterforhold, opplyser Vegvesenet.

Foto: Gorm Kallestad/Scanpis, Kallestad, Gorm / Scanpix
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger