– Om 15 år har vi ikke noe forsvar igjen

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Forsvaret forsvinner i løpet av de neste 15 årene dersom man viderefører dagens prioriteringer i forsvarsbudsjettet.

2. gardekompani

Norske soldater øver på stridsteknikk. Men flere frykter effektivisering og mindre bevilgninger vil true fremtiden for det norske forsvaret.

Foto: Didrik Linnerud/Forsvaret

Sverre Diesen

Sverre Diesen roper varsko om Forsvarets fremtid.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix
Ståle Ulriksen

Nupi-forsker Ståle Ulriksen mener det operative i forsvaret lider under byråkratisering og fragmentering.

Foto: Nupi

Tidligere norske toppoffiserer mener dagens sikkerhetssituasjon med Russland viser at nedrustingen av forsvaret har gått for langt. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen deler litt av den samme bekymringen.

– På en side har Forsvaret blitt kraftig modernisert. De har hatt kvalitative forbedringer når det gjelder nytt materiell og på en rekke andre områder. Samtidig er det bygget voldsomt ned i volum, sier Diesen.

Antallet synker

Han mener det siste har vært nødvendig for å gjøre det første, på grunn av den økonomiske prioriteringen til politikerne. Diesen påpeker at Forsvarets andel av BNP har sunket jevnt og trutt, fra tre prosent til rundt 1,4 i løpet av de siste årene.

Forsvarsbudsjettene har ikke gjort det mulig både å modernisere utstyret, og samtidig opprettholde det samme antallet. Vi kjøpte i sin tid 72 F-16, nå kjøper vi 48 F35. Vi hadde i sin tid 15 undervannsbåter, i dag har vi seks, forklarer Diesen.

– Dersom denne utviklingen fortsetter, vil vi ha brakt det nasjonalt baserte norske Forsvaret til veis ende om 15 år. Det er det som burde ha vært fokuset for forsvarspolitikken i dag, og ikke hva russerne gjør og ikke gjør, sier Diesen.

– Byråkratisert

Diesen får støtte fra Nupi-forsker Ståle Ulriksen, som mener det er umulig å oppfylle ambisjonene fra forsvarssjefen og forsvarsbudsjettet dersom bevilgningene ikke økes.

Samtidig mener han Forsvaret har en utfordring med byråkratisering og fragmentering:

– En stor del av ressursene brukes på internfaktuering og internkontroll, mens mindre brukes til det operative. Slik Forsvaret er i dag er det for lite effektivt, sier Ulriksen og legger til:

– Men selv om man rydder opp i dette, så ligger man langt unna å ha et forsvar som vil evne både å holde høy beredskap her hjemme, ha den nødvendige utholdenhet og samtidig delta i operasjoner ute. Da må det økte bevilgninger til og man må ha flere folk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger