Hopp til innhold

– Oljefondet kan ha nådd toppen

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer i sin årstale politikerne mot å øke bruken av oljepenger fra dagens nivå, og mener at handlingsregelen ikke lenger fungerer.

Sentralbanksjefen sier politikere må gjøre mer for å få kontroll på folks høye boliggjeld og vil ta i bruk skatt som virkemiddel for å hindre at folk tar opp for mye lån når de kjøper bolig.

Øystein Olsen har en klar melding til norske politikere, med finansminister Siv Jensen i spissen, i sin viktigste tale for året:

Bruken av oljepenger bør strammes til allerede nå, for å hindre at innstrammingene som uansett kommer i fremtiden blir smertefulle.

Epoken med opptrapping av bruken av oljeinntekter kan ligge bak oss. Handlingsregelen har fungert som en langsiktig rettesnor for finanspolitikken i snart 15 år. Den har tjent hensikten. Nå er det behov for å stoppe opp, sier Olsen.

Oljeplatform - Stafjord B

De siste fire årene har oljeprisen ligget over 100 dollar i snitt. Siden i fjor sommer har oljeprisen nær blitt halvert. Det betyr langt mindre penger i tilførsel til Oljefondet.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Sentralbanksjefen sier i sin tale at man ikke bør øke bruken av oljeinntekter videre fra dagens nivå, og peker på tre grunner.

  • Vi må forberede oss på at oljeprisen blir lavere enn vi har vært vant til. Det er uklokt å basere seg på at oljeprisen igjen kommer over 100 dollar.
  • Tilførselen til Oljefondet kan raskt gå mot null hvis oljeprisen holder seg lav
  • Avkastningen av fondet vil fremover trolig bli lavere enn fondet hittil har oppnådd som årlig snitt - kanskje under tre prosent.

– Kan ha nådd toppen

Sentralbanksjefen peker i talen på at det helt siden fondet ble opprettet har vært klart at fondet en gang i fremtiden vil flate ut, og at avkastningen avtar som andel av verdiskapningen (BNP).

– Det nye er at denne problemstillingen kan være aktuell her og nå. Med oljepriser på dagens nivå kan fondet ha nådd toppen, sier Olsen.

Han sier at det i så fall vil være behov for å redusere bruken av oljepenger som andel av BNP hvis man vil unngå å bruke mer enn avkastningen.

Fra særstilling til omstilling

Siden i fjor sommer er oljeprisen nær halvert.

Veksten i verdens etterspørsel etter olje var i fjor den laveste på fem år.

Tilskuddet av amerikansk skiferolje er nå dobbelt så stor som den samlede norske oljeproduksjonen, og teknologien vil bli bedre og bre om seg, mener sentralbanksjefen.

– Det betyr ikke at oljealderen går mot slutten. Likevel: Norsk økonomi må nå tilpasse seg til en klart lavere etterspørsel fra oljesektoren. Vi går fra særstilling til omstilling, sier Olsen.

AKTUELT NÅ