NRK Meny
Normal

– Ofrene føler seg rettsløse

Stines Sofies stiftelse krever lovendringer for å hindre at utilregnelige overgripere og voldsmenn går fri. – Ofrene føler seg rettsløse og utrygge.

stian tobiassen

OPPRØRT: Ifølge Stian Tobiassen kan ikke samfunnet akseptere at mennesker som begår alvorlige lovbrudd ikke får noen strafferettslig reaksjon.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I går fortalte NRK.no om 23* saker de siste ti årene der utilregnelige drapsmenn, voldtektsmenn og voldsmenn ikke overføres til tvungent psykisk helsevern.

I sju av tilfellene var ofrene barn.

– Ofre og pårørende føler seg maktesløse, når selv staten ikke følger opp disse personene, som alle vet har begått den kriminelle handlingen mot dem, sier Stian Tobiassen.

Han er styreleder i Stine Sofies stiftelse, en organisasjon som jobber for å sikre rettsikkerheten til barn og familier som blir utsatt for overgrep og vold.

Jeg tror de færreste vil mene at det er riktig at en person som har begått en ugjerning mot et barn – vold og overgrep – skal gå fri uten at det er noen som helst sanksjoner fra det offentlige.

Stian Tobiassen, Stines Sofies stiftelse

Krever lovendringer

Ifølge Tobiassen må dagens system endres. Stiftelsen foreslår tre konkrete lovendringer for å styrke ofrenes rettssikkerhet:

  • Endre utilregnelighetskravet slik at flere dømmes til fengsel.
  • Senke terskelen for å idømme tvungent psykisk helsevern.
  • Gjøre det lettere for ofre å nekte gjerningsmannen å bosette seg i nærområdet.
kristian andenæs

ANSVARLIG: Kristian Andenæs mener at også psykotiske lovbrytere skal kunne straffes dersom de visste hva de gjorde.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I Norge slipper psykotiske lovbrytere automatisk fengselsstraff, selv om lovbruddet ikke hadde sammenheng med sykdommen. Dette kalles det medisinske prinsipp, og Stine Sofies stiftelse vil endre loven slik at flere psykotiske kan stilles til ansvar for sine handlinger.

Støttes av jusprofessor

Stiftelsen får støtte fra professor Kristian Andenæs, som leder Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Juristen mener dagens system i alt for stor grad er preget av en «enten/eller-tankegang».

– Hvis du er psykotisk så skal du ikke straffes, og det er begrensninger på hva som kan foretas overfor denne gruppa, sier Andenæs til NRK.no.

Også professoren ønsker at Norge skal gå vekk fra det medisinske prinsipp og heller følge det som kalles det psykologiske prinsipp. I et slikt system kan psykotiske lovbrytere straffes dersom de forsto at de gjorde noe galt og hadde vilje til å la være.

– Stort hull i lovverket

Ifølge Stine Sofies stiftelse er det imidlertid ikke nok å gjøre det lettere for samfunnet å straffe psykotiske lovbrytere med fengsel.

De ønsker samtidig å gjøre det umulig for domstolene å frikjenne utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet.

Tobiassen mener NRKs gjennomgang viser at dagens krav for å idømme tvungent psykisk helsevern er for strenge.

– Når det belyser seg et så stort volum, så er det også et tegn på et stort hull i lovverket, sier han.

Tobiassen trekker fram saken fra Trondheim, der en far som hadde forgrepet seg seksuelt mot døtrene sine i ni år, slapp løs fordi retten la vekt på at han ikke hadde gjort noe galt de siste fem årene.

– I dommen står det at det er fare for gjentakelse, men at den er ikke nærliggende, og da mener vi at reglene er for strenge, slår han fast.

– Handler ikke om hevn

Tobiassen legger vekt på at krenkelsene ofrene blir utsatt for er de samme, uavhengig av om gjerningsmannen var psykisk syk eller ikke.

Behovet for trygghet er like stort.

– For ofrene er det viktig at den personen de opplever som en trussel i deres hverdag faktisk blir fulgt opp av det offentlige, sier styrelederen.

Hvis du er psykotisk så skal du ikke straffes, og det er begrensninger på hva som kan foretas overfor denne gruppa.

Professor Kristian Andenæs

Tobiassen avviser på det sterkeste at lovendringene Stine Sofies stiftelse krever bunner i et ønske om hevn. Ifølge psykologen handler det om å bli hørt og tatt på alvor.

Artikkelen fortsetter under videoen:

23 nordmenn som har begått drap, voldtekter og grov vold har gått fri, uten noen reaksjon fra domstolene.

NETT-TV: Se Dagsrevyens reportasje om kriminelle som går fri.

Ofre som føler at ingen taler deres sak ender ofte opp med å føle seg i «en rettsløs tilstand», sier han. Maktesløsheten kan føre til at sorgprosessen forlenges og forverres.

– Støter den allmenne rettsfølelse

Men også den allmenne rettsfølelse bør spille en rolle, mener Tobiassen. Han viser til at rettssystemet skal fungere som en norm for hva samfunnet skal finne seg i.

– Og jeg tror de færreste vil mene at det er riktig at en person som har begått en ugjerning mot et barn – vold og overgrep – skal gå fri uten at det er noen som helst sanksjoner fra det offentlige.

NRK har funnet 23* dommer der utilregnelige lovbrytere som dreper, voldtar og slår folk helseløse slipper tvungent psykisk helsevern. Trykk på silhuettene og les mer om alle sakene:

PRESISERING: I etterkant av artikkelserien om at utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet kan slippe dom, har førstestatsadvokaten i Hordaland gjort NRK oppmerksom på at én av dommene vi har omtalt ble anket til Høyesterett. Lagmannsrettens frikjennelse ble omgjort, og mannen som hadde drept samboeren sin ble i 2003 likevel idømt tvungent psykisk helsevern. NRK har i sin opptelling av kjente saker, tallfestet 23 kriminelle som slipper både straff og tvunget psykisk helsevern. Det korrekte tallet etter høyesterettsdommen mot denne ene personen er da 22.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger