– Ingen politikere i verden lar seg påvirke av demonstranter så lett

Regjeringen lot seg presse av demonstranter i saken om strømmaster i Hardanger, og når det gjaldt lokalsykehus. På den måten skiller de seg ut internasjonalt, mener professor Iver B. Neumann.

Pressgrupper demonstrerer mot regjeringen, Hardanger-master og sykehusstrid

Både monstermastdemonstrantene i Hardanger (til venstre) og sykehusdemonstrantene i Kristiansund (til høyre) fikk gjennom endringer med sine protester. Professor Iver B. Neumann mener slike grupper har stor gjennomslagskraft i Norge.

Foto: Hommedal, Marit, Roar Halten / SCANPIX/NRK

I dag mobiliserer bønder fra store deler av landet. De reiser til Oslo for å demonstrere, og målet er å få politikerne med på at flere ulv og bjørn må skytes.

Traktor foran høyblokka i Regjeringskvartalet

Traktorer i Regjeringskvartalet får oppmerksomhet i media. Ifølge professor Iver B. Neumann er det med på å gjøre at politikerne lar seg presse.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Les:

Bønder reiser til Oslo for å få skyte ulv

Bøndene har fått nok. De vil markere for politikerne at rovdyrpolitikken må endres. Årets beitesesong bød på rekordhøye tap av sau til rovdyr, og det får bøndene til å reagere.

– Rovdyrtallet må ned. Skal det være igjen beitenæring her i landet så må tallet på antall rovdyr ned. Dette går ikke an lenger, sier sauebonde Kaj Teppen fra Stange til NRK.

Ifølge professor og forskningssjef ved NUPI, Iver B. Neumann, kan det godt være at bøndene når frem med sine protester. For slik han ser det skiller norske politikere seg ut ved å la seg presse – i veldig stor grad.

– Unikt i internasjonal sammenheng

For det er ikke første gang de som fatter de politiske beslutningene i regjering og på Stortinget utsettes for sterkt press og mye oppmerksomhet.

Iver B. Neumann
Foto: NUPI

Både i saken om kraftmastene i Hardanger, og den nylig igjen så aktuelle striden om lokalsykehusene, så har regjeringen endret kurs etter press fra demonstranter og lokale aksjoner.

Les også: Regjeringen bøyde av om sjøkabelutredning
Les også: Nær 2000 sykehus-aksjonister foran Stortinget
Les også: Protesttog ble feiring

Neumann mener denne tendensen til at politikerne i nasjonalforsamlingen og regjeringen lar seg presse gjør Norge spesiell.

– Jeg er ganske slått av hvordan Norge i internasjonal sammenheng er unikt i forhold til å høre på små grupper, sier Neumann til NRK.

Han mener hensynet til de små gruppene har gått altfor langt her i landet, og at tankegangen hos politikerne er problematisk for det store flertallet.

– I Norge er det konsekvent slik at hvis en sak blir fremstilt som distriktene mot storsamfunnet så vinner distriktene. Det er ekstremt ødeleggende for det store flertallet mennesker som bor i byene, sier NUPI-professoren.

Tror du rovdyraksjonistene vil bli hørt da?

– Det skulle ikke forbause meg om de blir det. Politikerne viker tilbake for enorme dreiningen av hvordan vi diskuterer politikk på. Det gis premier til denne typen prostester. Da settes kanskje for eksempel internasjonale konvensjoner om rovdyr til side til fordel for små grupper, sier Neumann.

Neumann mener likevel ikke at dette er demonstrantene og pressegruppenes feil.

Demonstranter i Norheimsund mot strømmaster i Hardanger

Demonstrantene i Norheimsund ropte høyt og tydelig at de ikke ville ha store strømmaster i Hardanger. De ble hørt og fikk en ny runde med utredning av sjøkabel.

Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

– Hyler høyt og får bestemme

Professoren som ser på hvordan pressgrupper fra minioriteter får gjennomslag her i landet og sammenligner det med resten av verden tror ikke det er aksjonistene som er anderledes her i landet.

– Problemet ligger ikke hos aksjonistene. De er for sin sak og jobber for den. Problemet ligger i hvor stor grad de blir hørt sentralt, sier Neumann som mener de her i landet blir veldig godt hørt.

Så godt at det blir for mye av det gode etter hans mening.

– Hvis en liten minioritet får hyle høyt og bestemme ting som går utover mange andre mennesker så har man et demokratisk problem, mener Neumann.

Han gir uttrykk for at avveiningen mellom hensyn til minioriteter og hva som er best for fellesskapet skulle vært noe anderledes.

– På den ene side handler det om flertallsavgjørelser og på den andre om at minioriteter skal bli hørt. Der må det være en avveining, sier han om fenomenet der små grupper igjen og igjen får gjennomslag i storsamfunnet her til lands.

Er politikere i andre land hardere i klypa da?

– Ja, definitivt. Det som er spesielt med Norge hvis vi sammenligner oss med andre er at vi er sentralisert på en slik måte at alle skal ha det likt uansett hvor de bor. Dermed er det helt legitimt å si at legedekningen skal være den samme midt på Finnmarksvidda som i Oslo-området.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger