Hopp til innhold

– Norsk mat blir dyrere, og grensehandelen vil øke

Regjeringen vil bygge høyere tollmurer for å beskytte norskprodusert ost, biff og lam. – Norske matvarer vil bli dyrere, og grensehandelen vil øke, mener NHO Mat og Drikke.

Jarlsberg-ost

Regjeringen vil innføre et sterkere tollvern rundt Norge for å beskytte norskprodusert ost og kjøtt. Det vil etter alt å dømme gjøre norske matvarer dyrere på sikt.

Foto: NRK

I jordbruksoppgjør etter jordbruksoppgjør har bondeorganisasjonene forgjeves prøvd å få staten med på innføre såkalt prosenttoll på ost, for å beskytte norsk landbruk.

Uten hell.

Men nå har Senterpartiet fått gjennomslag i regjeringen. Et nytt tollregime for ost, storfekjøtt og lam blir presentert i statsbudsjettet som legges frem i oktober, og skal gjelde fra 1. januar neste år.

Prosenttoll vil gjøre importert kjøtt og ost dyrere. En del spesialoster vil fortsatt komme inn på tollfrie kvoter, og noen dessertoster skal fortsatt ha lav toll.

Men også norske matvarer blir etter alt å dømme dyrere på sikt. I tillegg er det sannsynlig at grensehandelen øker, mener NHO Mat og Drikke.

LES OGSÅ: Nå blir importert mat enda dyrere

– Vil gjøre Jarlsberg og Norvegia dyrere

– Forbrukerne vil oppleve at importerte varer blir dyrere. Sannsynligvis blir utvalget i butikkene mindre, sier direktør Roald Gulbrandsen i NHO Mat og Drikke.

Gulbrandsen sier til NRK.no at også norsk mat vil bli dyrere som en følge av innføringen av prosenttoll.

– Den åpenbare grunnen til å gjøre dette, er at man skal kunne øke prisene på de norske produktene, som for eksempel Jarlsberg og Norvegia. Konsekvensen vil bli økt grensehandel, sier Gulbrandsen.

Fasiten på hvor mye dyrere norske oster blir som en følge av omleggingen til prosenttoll, kommer imidlertid ikke før jordbruksoppgjøret neste vår.

– Fører forbrukerne bak lyset

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at forbrukerne ikke vil merke noe når de går i butikken 1. januar neste år.

Vibeke Madsen i Virke

Landbruksministeren lurer forbrukerne når han sier at dette ikke får konsekvenser, sier Virke-direktør Vibeke Madsen.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Utvalget vil bli like bra, og prisene vil ikke merkes av det, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i Politisk kvarter på NRK P2.

Det får administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke til å se rødt.

– Det er å lure forbrukerne å si at dette ikke får noen konsekvenser for dem. Det kommer til å bety at det blir mindre mangfold av varer i hyllene, og det er stikk i strid med det forbrukerne ønsker, sier Madsen.

– Nødvendig omlegging for å få et fungerende tollvern

Bondelagsleder Nils T. Bjørke sier til NRK.no at omleggingen var helt nødvendig for å holde tritt med en sterk krone og vekst i kostnadene.

– Det betyr at man igjen får et fungerende tollvern. Dette viser at regjeringen tar utfordringen fra landbruket på alvor, sier Bjørke.

Bondelagslederen sier at alt nå ligger til rette for å øke prisene til bonden på sikt.

– Det blir en vurdering i hvert jordbruksoppgjør hvor mye som skal tas i målprisøkning eller over budsjettet. Men nå vil det bli rom for å øke prisene, i alle fall å ta ut kostnadsveksten, sier Bjørke.

Overlevering jordbruksoppgjør

Fasiten på hvor mye dyrere norske jordbruksvarer blir som en følge av høyere tollmurer kommer an på resultatet av neste års jordbruksoppgjør. På bildet Merete Furuberg i Småbrukarlaget, Nils T. Bjørke i Bondelaget og departementsråd Leif Forsell i Landbruksdepartementet.

Foto: Marthe Haugdal / Norges bondelag

– Kan bygge opp en forventingskrise hos bøndene

Ivar Pettersen er direktør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Han sier at omleggingen i praksis skaper et importforbud for enkelte varer. For forbrukerne kommer ikke de store konsekvensene før senere, mener NILF-direktøren.

– Det er først når det økte importvernet fører til økte priser i jordbruksforhandlingene, at det får store utslag for forbrukerne, sier Pettersen.

Spørsmålet blir da hvor mye som skal legges over på målprisene til bonden, og hvor mye som skal dekkes over statsbudsjettet.

– Og da blir det en dragkamp mellom bondeorganisasjonene og staten?

– Ja, men jeg tror nok at alle parter må innse at rommet for prisøkninger ikke er så veldig stort. Hvis man øker prisene, øker også gapet i forhold til EU-prisene, sier Pettersen.

Dermed økes grensehandelen og importpresset for foredlede produkter til Norge. For slike produkter har EU allerede en åpen markedsadgang.

– Det kan hende at man kanskje bygger seg opp en forventningskrise, ved at bøndene nå forventer at det blir vesentlige prisøkninger, og at inntektseffekten blir vesentlig. Men det kan bli vanskelig å ta det ut, avslutter Ivar Pettersen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ