Hopp til innhold

– Norge undergraver FN og OECD

Norske myndigheter undergraver FNs og OECDs etikkarbeid for næringslivet, ifølge mannen som er satt til å passe på at etikkreglene følges, jusprofessor Hans Petter Graver.

Hans Petter Graver

Jusprofessor Hans Petter Graver mener norske myndigheter gir et signal om at man ikke skal gjøre mer enn det man absolutt er forpliktet til.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

Norges forvaltning av Oljefondet er i strid med de reglene Norge vil at andre land skal følge, mener Graver.

Han leder det som kalles OECDs nasjonale kontaktpunkt i Norge, instansen som er vaktbikkje og skal påse at norske myndigheter og næringsliv opptrer ansvarlig.

Bakgrunnen for Gravers kritikk av myndighetene er en klage mot Statens pensjonsfond Utland (SPU), altså Oljefondet. Etter en klagebehandling som varte i over et halvt år slo Graver fast i mai at Oljefondet ikke følger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

OECD-retningslinjene er et sett med regler som blant annet forplikter selskaper til å opptre i tråd med lokale lover, og forebygge brudd på menneskerettigheter og miljøskader.

Kritikken gikk konkret på Oljefondets eierpost på 1 prosent i stålselskapet POSCO som for tiden bygger en gigantfabrikk i India. FNs spesialrapportører frykter at det foregår grove menneskerettsbrudd på stedet og krever at byggingen må stanses.

Sår tvil

Sentralbanksjef Øystein Olsen og SPU-sjef Yngve Slyngstad reagerte på kritikken med å sende et brev til OECDs investeringskomité, der de ba om at Oljefondet skulle få slippe å følge etikkreglene, siden fondet kun er minoritetsaksjonær.

Også Utenriksdepartementet kontaktet OECDs investeringskomité i brevs form og spurte om OECDs retningslinjer skal gjelde for statlige pensjonsfond, slik som Oljefondet.

Fondet er i dag verdens desidert største investeringsfond, og verdien nærmer seg 5000 milliarder kroner.

– De sår tvil om retningslinjenes anvendelse, sier Hans Petter Graver, som til daglig er dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er alvorlig fordi retningslinjene appellerer til næringslivet om å ta samfunnsansvar, altså ta et ansvar som går ut over det som ligger i juridiske forpliktelser og bånd. Nå gir de et signal om at man ikke skal gjøre mer enn det man er absolutt forpliktet til, og det undergraver hele ideen om slike retningslinjer om samfunnsansvar, sier Graver.

Ble satt på gangen

Nylig var OECDs retningslinjer tema for et møte i OECDs investeringeskomité i Paris. Hans Petter Graver var også der, men av norsk UD fikk han beskjed om at han ikke var velkommen på møtet.

– Jeg synes jo det er litt rart at norske myndigheter velger å endre praksis på dette punktet, like etter at kontaktpunktet har kommet med en uttalelse som kritiserer et organ for dets virksomhet.

– Straffer de deg?

– Nei, altså for meg er det jo personlig ikke så viktig, men dette sender et signal til næringsdrivende og andre land om hvordan man kan oppføre seg hvis man får kritikk av et kontaktpunkt, sier Graver.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen (H) bekrefter at Graver ikke fikk være med på møtet.

- Jeg tror det er en styrke for kontaktpunktet at det er uavhengig. Det betyr også at det står fritt til å kritisere. Men det betyr også at man kan ikke være med på alle møter med myndighetene, og dette var et slikt møte, sier Glad Pedersen.

Tiår tilbake

Hans Petter Graver mener Finansdepartementet og Utenriksdepartementet ved sin oppførsel setter arbeidet med ansvarlig næringsliv flere tiår tilbake.

– Med det mener jeg at det har tatt flere tiår å utarbeide retningslinjer i OECD og FN-systemet, der man fra myndighetenes side forventer at næringsdrivende tar et samfunnsansvar utover det de er forpliktet til. Hvis vi nå åpner for diskusjoner om hvor langt disse retningslinjene går, og hva man er forpliktet til, så er man tilbake der hvor man startet, sier Graver, som i 2003 ledet Graver-utvalget, som utarbeidet etiske retningslinjer for nettopp Oljefondet.

– Så Norge følger ikke de reglene som Norge mener at andre land bør følge, er det riktig?

– Ja, i denne saken så mener jeg at det er riktig, ja, sier Graver.

Bård Glad Pedersen

Statssekretær i UD Bård Glad Pedersen sier at man har bedt om en oppklaring «i uklarheter i retningslinjene».

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

– Det kan jo føre til at arbeidet med å få til en bærekraftig utvikling og å få til en utvikling hvor internasjonalt næringsliv tar større ansvar for menneskerettigheter og miljø, blir vanskeligere.

UD: – Skal følge retningslinjene

Statssekretær Bård Glad Pedersen sier det ikke er noe ønske fra norske myndigheter å undergrave retningslinjene for ansvarlig næringsliv.

– Jeg kan forsikre om at vi er opptatt av å støtte disse retningslinjene, bidra til at bedrifter skal ta samfunnsansvar, og at de skal gjelde i hele OECD-området, sier Pedersen.

– Skal Norge følge retningslinjene?

– Selvsagt, sier Pedersen.

– Skal Oljefondet følge disse retningslinjene?

– Ja, dette er retningslinjer for bedrifter og institusjoner i hele OECD-området. Det har vært uklarhet i retningslinjene når det gjelder hvordan de skal tolkes for selskaper som eier en liten andel i andre selskaper, så der har man bedt om en avklaring på det. Det tror jeg er positivt at vi får, slik at vi kan sikre en lik praktisering i alle OECD-land.

- Men Graver mener det er UD og Finansdepartementet som har vært med på å skape denne usikkerhet, hva sier du til det?

- Dette er en sak som har pågått over lang tid, jeg tror det er viktig at vi nå for avklart hvordan disse retningslinjene er å forstå. Dette er viktige retningslinjer som kan bidra til at bedrifter kan ta samfunnsansvar, så må vi sikre at det er klare retningslinjer, og at de kan praktiseres likt i alle land, sier Pedersen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger