– Norge har ingen redningsteam å sende til Italia

Etter jordskjelvet i Nepal i 2015 kollapset det som var igjen av Norsar – hjelpeteamet som skulle bistå ved naturkatastrofer rundt om i verden. Teamet ble aldri bygget opp igjen.

Tor Erik Sagvollen og Trond Ringstad Oslo Brannvesen og lokale brannmenn rydder veien i Chautara

I 2015 deltok brannmenn fra Norsar i redningsarbeidet etter jordskjelvet i Nepal. Nå er dette teamet lagt ned.

Foto: Norges Røde Kors

Natt til onsdag ble Italia igjen rammet av et kraftig jordskjelv. Skjelvet rammet sentrale deler av landet, og hadde en styrke på 6,2.

Antall omkomme har steget utover dagen. I tillegg er mange savnet og flere byer lagt i grus. Det internasjonale samfunnet har vært raskt ute med å tilby hjelp. Både EU og Russland har meldt at de er klare til å bistå.

Lars Magne Hovtun

Informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat (Obre), Lars Magne Hovtun, sier Norge mangler godkjente team som kan delta i redningsarbeidet.

Foto: Olav Døvik / NRK

Foreløpig har ikke italienske myndigheter spurt Norge om bistand. Men dersom forespørselen kommer, har ikke Norge et spesialtrent team som kan lete etter overlevende i ruinene.

– Norge mangler et godkjent team som kan reise ned til Italia, sier informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat (Obre), Lars Magne Hovtun.

Obre hadde en sentral rolle i Norsar-teamet (Norwegian Search and Rescue), som ble sendt til Nepal etter skjelvet i 2015. Etaten utgjorde en tredjedel av teamet som også besto av mannskaper fra Norske Redningshunder og Oslo universitetssykehus.

Teamet rykket på kort varsel og var med på å redde mennesker ut av ruinene.

– Etter skjelvet i Nepal ble aldri teamet bygget opp igjen. Det mangler både finansiering, utstyr og en ny organisering, sier Hovtun.

NORSAR-team på vei til Nepal

Et team på mellom 35 og 40 personer, ni spesialtrente hunder og mellom åtte og ti tonn med utstyr ble sendt til Nepal i fjor.

Foto: NORSAR

Trakk seg fra Norsar

Men allerede i 2015 var Norsar i ferd med å kollapse.

NRK har fått innsyn i Brannetatens rapport etter oppdraget, der de peker på flere feil og mangler ved organiseringen av teamet som ble sendt.

Blant annet var det alvorlige uklarheter rundt både kommandolinjer og støtteapparatet i Norge under organiseringen.

«For å ivareta sikkerheten til egne mannskaper, og for å ha en forutsigbar beredskap og økonomisk situasjon, vil Obre trekke seg fra Norsar slik organiseringen er i dag», heter det i rapporten.

– Det vi så etter Nepal, var en del svakheter med organiseringen, sier Hovtun.

For at Obre skal gjenoppta samarbeidet, vil de ha på plass en ny organisering, et tydelig mandat, samt en statlig finansiering slik at kommunene ikke må finansiere internasjonal nødhjelp.

Jordskjelv i Amatrice.

I landsbyen Amatrice har flere hus rast sammen etter skjelvet. Redningsmannskaper går igjennom hus etter hus for å finne overlevende.

Foto: STRINGER / Reuters

Ikke klassifisert

Hovtun minner også om at Norsar-teamet ikke hadde den nødvendige internasjonale klassifisering da de dro til Nepal. Det mangler fortsatt.

– Så lenge Norge ikke oppfyller FNs krav for urban redning, er ikke vi klare til å stille. Vi hadde selvfølgelig klart å fikse noe, men noen må vise oss hvor vi skal grave. Obre har verken hunder eller helsepersonell, sier han.

Norsar var det eneste godkjente teamet i Norge, og ble i 2008 klassifisert som et urbant redningsteam for en femårsperiode.

Ifølge evalueringsrapporten klarte teamet likevel å opprettholde en høy standard i urbane redningsoperasjoner etter at klassifiseringen utløp i 2013, blant annet fordi de trente i egen regi.

Per K. Brekke, avdelingsdirektør i DSB

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier de er i dialog med de i dialog med Justis – og beredskapsvesenet om fremtiden.

Foto: Kai Myhre / Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB)

Assisterende direktør, Per K. Brekke, i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier det er flere grunner til at Norsar er lagt ned.

– Det handler om organisering, og litt om økonomi. Nå må vi diskutere hvilken ordning som er best.

Han sier at de med interesse har lest rapporten etter Nepal, og at de er i dialog med Justis – og beredskapsdepartementet om fremtiden.

– Vi har også mange andre kapasiteter å bidra med – vi ser tidvis at søk i urbane strøk, er en kapasitet mange andre også har, sier han.

Avhengige av Obre

Nasjonal beredskapsleder i Norske Redningshunder, Stig Mebust, sier de har både hunder og hundeførere som kan bidra ved behov, men at så lenge Norsar ligger nede, er det ingen grunn til å sende dem ned.

– Vi er helt avhengige av å ha med resten av teamet ned, sier han.

Norsar har siden 2001 deltatt i flere internasjonale operasjoner, blant annet i Iran og Tyrkia, men også i Norge. I 2008 bidro teamet da en fjellvegg raste ut og traff en boligblokk i Ålesund.

Selv om Norge ikke er et jordskjelvutsatt land, mener Mebust teamet kan bidra i andre katastrofer, som når bygninger raser sammen.

– Vi skulle veldig gjerne ha ønsket at Norsar var oppe og gikk. Men først og fremst må vi ha en grunnfinansiering som dekker trening og finansiering, og så må vi ha penger til å rykke ut de gangene det trengs, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger