– Nesten umulig å bevise mobbing på arbeidsplassen

– Det er nesten umulig å bevise mobbing på jobb, og det går ut over rettsvernet, sier LO-advokat.

Mobbing på arbeidsplassen (illustrasjonsfoto)

Illustrasjonsbilde: 50.000 arbeidstakere sier de har blitt mobbet på jobb.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Om lag 10.000 arbeidstakere slutter hvert år på grunn av mobbing på jobben.

– Arbeidstakere som har blitt mobbet ut av jobb, har i praksis ikke rettsvern, mener LO-advokat Karl Inge Rotmo.

Strenge krav til bevis

Ifølge arbeidsmiljøloven er det ulovlig å mobbe og trakassere ansatte, men kravene til bevis er så strenge at nesten ingen som hevder å ha blitt mobbet ut av jobb, får saken sin opp i retten.

Karl Inge Rotmo må si nei til nesten alle som ønsker å anmelde arbeidsgiveren for mobbing eller trakassering.

– Det er slik at sakene må vurderes veldig konkret. Hva var det som skjedde, hva ble sagt og hva ble ikke gjort osv. Det er den som har opplevd trakassering som har bevisbyrden. Det er han eller hun som må sannsynliggjøre alle vilkårene for at det skal kunne ende i en erstatning, sier han.

Rotmo mener derfor at trakasseringsvernet sånn sett avviker fra en del andre variasjoner av vern som arbeidsmiljøloven gir til arbeidstakere.

50.000 mobbet

Hvis arbeidstaker har blitt diskriminert så må også arbeidsgiver bevise at det ikke har skjedd. Slik er det ikke for arbeidstakere som har blitt mobbet.

– Arbeidstaker skal vise at det har vært noe som kan være diskriminering. Men i trakasseringssaker er det helt annerledes. Her er det arbeidstakeren som må bevise absolutt alt, sier Rotmo.

Over 50.000 arbeidstakere sier de har blitt mobbet, og nesten dobbelt så mange opplever sex-kommentarer og lignende. Det er flere enn for sju år siden, viser tall fra arbeidsmiljøinstituttet.

For dem som til slutt slutter i jobben er rettsvernet elendig, mener Rotmo.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger