NRK Meny
Normal

– Naturlig at Killengreen går av

Ledelsesprofessor mener tidligere politidirektør Ingelin Killengreen må ta sin del av ansvaret for kritikken fra 22. juli-kommisjonen. – Det er naturlig at Killengreen går av som departementsråd, sier Petter Gottschalk.

Ingelin Killengreen

Ingelin Killengreen før en høring om datalagringsdirektivet i februar 2011. På det tidspunktet hadde Ingelin Killengreen vært politidirektør i elleve år.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Mandag kom 22. juli-kommisjonens omfattende rapport politiets innsats da terroren traff Norge. Den peker på store mangler ved politiets IKT-systemer og bemanning terrordagen. Kommisjonen pekte også på manglende kommunikasjon hos Oslo-politiet, noe som blant annet førte til at et tips med beskrivelse av Breivik som kjørte vekk fra Høyblokka ble liggende ubehandlet i 20 minutter.

Ingelin Killengreen var politimester i Oslo politidistrikt fra 1994 til 2000, da hun gikk over i jobben som direktør for Politidirektoratet. Direktoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av Politi– og lensmannsetaten, herunder de 27 politidistriktene i Norge.

Killengreen var politidirektør frem til våren 2011, da hun tiltrådte i jobben som departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Der vil hun i tiden fremover være sentral i arbeidet med å terrorsikre Norges regjering.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Petter Gottschalk

Professor i ledelse, mener det vil være naturlig om Ingelin Killengreen går av som departementsråd i FAD.

Foto: Frode Wik / NRK

– Hadde ikke mye å fare med

Petter Gottschalk er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har blant annet «kriminalpoliti» som et av sine forskningsområder.

– Det som er helt opplagt i ettertid var at «Lex Killengreen» var en tabbe.

Gottschalk referer til lovendringen daværende justiminister Knut Storberget fikk innført i 2009.

61 år gamle Killengreen hadde da vært politidirektør siden 2000, og åremålet hennes var ferd med å utløpe. Men dette fikk Storberget endret, med det argumentet at funksjonstiden for en politidirektør skulle være i samsvar med statens alminnelige ordning for åremålsstillinger.

– Hun var egentlig ferdig, og så fikk hun tre nye år på overtid, som hun heller ikke fullførte. I denne tiden hadde hun ikke mye å fare med, sier Gottschalk, og legger til:

– «Lex Killengreen» var en tabbe av daværende justisminister Knut Storberget, en tabbe Killengreen selv ikke burde ha sagt ja til.

– Toppstillinger i en årrekke

NRKs samfunnsredaktør, Kyrre Nakkim, mener det er på tide at den tidligere politidirektøren tar sin del av ansvaret for den massive kritikken politiet fikk mandag.

– Killengreen hadde toppstillinger i politiet i en årrekke. Dette er det samme politiet som kommisjonen slår fast at har sviktet når det gjelder IKT-systemer, bemanning og organisering, sier Nakkim.

– Dette er politidirektørens ansvar, og det bør ikke bare være Mæland (Øystein, nåværende politidirektør, journ. anm), som kom inn i jobben en måned før terrorangrepet, som bør svare for dette, mener Nakkim.

– Gode prosesser stoppet opp

Gottschalk sier det var flere gode prosesser som stoppet opp i Politidirektoratet de siste årene Killengreen var leder. Som eksempler trekker Gottschalk frem forsøket på å få til en ny etterretningsstrategi, som ble lagt frem i 2006.

– Dette skulle profesjonalisere norsk politi, og gjøre politiet i bedre stand til å følge med i flere ulike miljøer. Dette ble aldri gjennomført, noe en opppegående direktør hadde fått til, mener Gottschalk.

Han trekker også frem langtidsplanen «Politiet mot 2020» som ble lagt frem i 2008. Denne skulle styrke grunnbemanningen i politiet, men har ifølge Gottschalk «kokt bort internt».

– Hun er helt klart en medvirkende årsak til den situasjonen man i dag har i politier, sier BI-professoren til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politidirektør Øystein Mæland

Politidirektør Øystein Mæland under presentasjonen av politets egenevaluering av 22. juli-innsatsen. Mæland overtok jobben etter Vidar Refvik, som var konstituert en kort periode etter Killengreen.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Naturlig at hun trekker seg

Killengreen er i dag øverste administrative leder for FAD, departementet som har ansvar for Statsbygg og departementenes servicesenter (DSS). Det er disse etatene som sørger for vakt og sikkerhet i regjeringskvartalet.

Killengreen sa under rettssaken mot Anders Behring Breivik at det vil ta 10 - 12 år før et nytt regjeringskvartal er på plass. Som departementsråd vil Killengreen være sentral i arbeidet med å ruste opp terrorsikkerheten rund Norges øverste ledere.

– Dette skulle nok i utgangspunktet være en slags «retrettstilling». Men når FAD nå har blitt en vesentlig faktor når det gjelder terrorberedskap, mener jeg det er naturlig at hun trekker seg. Der sitter hun med mye makt, og det spørs det om hun bør ha lenger, sier Gottschalk.

Han tror likevel ikke dette vil skje «de nærmeste dagene».

– Man lar det gjerne gå litt tid, som til jul, og så trekker man seg med en helt annen begrunnelse, spekulerer Gottschalk.

– Hypotetisk å kritisere Killengreen

Leder i Norges Politilederlag, Johnny Nauste, sier til NRK at han mener det er urimelig at politidirektør Øystein Mæland må stå til ansvar for krtikken fra 22. juli-kommisjonen.

Likevel ønsker han ikke å plassere ansvaret hos Killengreen, som var politidirektør i elleve år.

– Det blir et hypotetisk spørsmål, i og med at hun gikk av før 22. juli. Jeg ønsker ikke å rette noe kritikk mot henne i den forbindelse, sier Nauste til NRK.no.

Han understreker likevel at Norges Politilederlag tar til seg det rapporten slår fast om manglende kommunikasjon og IKT-trøbbel i norsk politi.

Ingelin Killengreen har via senior kommunikasjonsrådgiver Helge Kvandal i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet formidlet at hun ikke ønsker å kommentere denne artikkelen.


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger