Hopp til innhold

– Nattarbeid med flere oppgaver øker faren for storulykke

I en undersøkelse fagforeningen Lederne har fått utført blant sine egne, svarer mange oljearbeidere at nattskift på sokkelen utgjør en risiko for egen helse og sikkerhet.

Karina Kvam Bjørvik på Gullfaks B

ØKT ARBEIDSPRESS: Prosesstekniker Karina Kvam Bjørvik (36) er blant oljearbeiderne som sier stadig flere arbeidsoppgaver må løses på nattskift.

Foto: Privat

– Det overrasker meg at det er tillatt å jobbe 12 timer hver natt i så mye som 14 dager i strekk på sokkelen. Slike ordninger finner man ikke igjen på land, sier seniorforsker Eivind Falkum i Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

På oppdrag fra Olje- og gassgruppen i fagforeningen Lederne har Arbeidsforskningsinstituttet gjort en medlemsundersøkelse om arbeidsforhold, søvn, helse og fritid for ansatte som jobber nattskift på sokkelen.

Lederne har finansiert rapporten.

Opp til en uke å føle seg opplagt

Karina Kvam Bjørvik (36) er en av de 675 som har svart i undersøkelsen.

– Jeg sliter når jeg kommer hjem etter natteskift. Det kan ta fra fire dager til en uke før jeg føler meg normal igjen.

Karina Kvam Bjørvik i som SKS operatør på Gullfaks B

Det kan ta fra tre-fire dager til en uke før jeg føler meg normal igjen, sier Bjørvik her i jobb som SKR-operatør på Gullfaks B.

Foto: privat

Bjørvik jobber annenhver tur natt som betyr 12 timers natteskift to uker i strekk, eller mer hvis hun jobber overtid:

– Når jeg skal snu døgnet igjen er jeg småkvalm, har dårlig matlyst, og får ikke gjort noe. Hele kroppen er snudd, slik at på natten når man skal sove kommer matlysten og jeg må stå opp for å gå på do. Det blir en ond sirkel.

De lange friperioden er en viktig motivasjon til å fortsette så lenge helsa tåler det, sier Bjørvik:

– Selv om jeg mister en uke på å snu døgnet, så har jeg likevel tre uker fri igjen før neste tur.

Karina Kvam Bjørvik på platform

Karina Kvam Bjørvik går annethvert skift dag og natt.

Foto: privat

– En sikkerhetsrisiko

De som jobber natt har oftere problemer med søvn, helse, kosthold, fritid og familie. Seniorforsker Eivind Falkum mener nattearbeidet også utgjør en sikkerhetsrisiko:

– Jeg synes det er rart at man ikke har kommet fram til bedre arbeidstidsordninger på sokkelen. Det ser nesten ut til å ha blitt verre, mener Falkum.

Denne undersøkelsen sier imidlertid ikke noe om det er verre for sokkelarbeidere å jobbe natt enn for andre yrkesgrupper på land.

Simen Sverre Hov, kommunikasjonsleder i Lederne

– Yngre er mer bekymret enn før, sier Simen Sverre Hov, kommunikasjonsleder i Lederne

Foto: Lederne

Lederne gjorde også en undersøkelse for 10 år siden med lignende funn.

– Den store forskjellen er at det nå i langt større grad er yngre ansatte som mener situasjonen blir verre. Dette er trolig på grunn av tøffere krav, større press og nedbemanninger, sier Simen Sverre Hov, kommunikasjonsleder i Lederne.

Minst mulig nattearbeid

– Det produseres hele døgnet, derfor må det bli noe nattearbeid. Men vi jobber så godt vi kan for å minimere det, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Kolbjørn Andreassen portrett

På tross av flere alvorlige hendelser de siste årene. Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass forsikrer at sikkerheten alltid kommer først

Foto: Norsk olje og gass

I kjølvannet av oljekrisen har det vært voldsomme kostnadskutt på sokkelen, og fagforeninger som Lederne frykter at effektivisering øker faren for større ulykker. Men Andreassen avviser dette og forsikrer at sikkerheten alltid kommer først:

– Jevnt over viser undersøkelser at sikkerheten på sokkelen er god, og det er ingen forverring, sier Andreassen.

– Mange av de som jobber på plattformene forteller en annen historie. Økt arbeidspress setter sikkerhet og helse på spill, hevder hovedtillitsvalgt for Statoil i Fagforbundet Lederne Per Helge Ødegård.

AKTUELT NÅ