Hopp til innhold

UNIO stiller krav: – Mor må ut og jobbe under pappaperm

Fagforeningen UNIO vil stille krav om at mor skal jobbe eller studere dersom far skal få lov til å ta ut pappaperm. – Nei, foreldrene må få velge selv, mener Høyre.

Anders Folkestad

Anders Folkestad i UNIO vil innføre samme aktivitetskrav for fedrekvoten som i dag gjelder for fellesdelen av foreldrepermisjonen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

UNIO mener dette blant annet vil sikre at far faktisk får hovedomsorgen for barnet under pappapermen. Leder i UNIO, Anders Folkestad, mener dette også handler om likestilling.

– Far må hjem å passe barnet i sin periode, og da må mor ut i arbeidslivet, sier Anders Folkestad til NRK.

Hva mener du? Er det positivt eller negativt at mange familier bruker pappapermen, eller deler av den, til ferie for familien? Si din mening nederst i saken!

– Kvinner må få sterkere tilknytning til arbeidslivet

Folkestad vil innføre samme aktivitetskrav for fedrekvoten som i dag gjelder for fellesdelen av foreldrepermisjonen.

– Det er veldig viktig at kvinner får en sterkere tilknytning til arbeidslivet, så dette er et virkemiddel i så måte, sier Folkestad.

Dermed vil det bli slutt på at far kan ta pappaperm mens mor blir hjemme, eller at pappapermen benyttes til tre måneders utenlandsopphold for familien.

– De kan gjøre det hvis de vil, men da kan de ikke regne med at samfunnet i tillegg kommer med en velferdsytelse til far, sier han.

Folkestad er også redd for at fedre blir forsøkt hindret i å ta perm av arbeidsgiverne, dersom mor også er hjemme.

– Om mor hjemme får far høre at «kan det være nødvendig at du også er hjemme?». Det er fortsatt en del å gå på her, mener Folkestad.

– Gjør det som er best for barna

NRK spurte noen foreldre utenfor Tåsen barnehage i Oslo om hva de synes om Folkestads forslag.

– Hva er det man egentlig ønsker med permisjon? Er det et gode for familien, barna eller likestillingen? Det blir brukt til alle sammenhenger. Jeg er litt opptatt av at det skal være til gode for barna, sier en mor.

– Selvfølgelig er jeg for at pappa skal ta sin del og ha hele omsorgen for barnet, men at staten skal inn å regulere hvorvidt man skal feriere eller ikke i felleskap, er kanskje litt vel mye, sier en annen mor.

– Jeg er ikke noen tilhenger av forbud og plikt. Jeg synes man kunne velge det selv. Er man tildelt de ukene, synes jeg mor kan gjøre som hun vil, sier en far.

– Strider mot valgfriheten

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) sier Anders Folkestad ikke skal blande seg inn i hva foreldre velger å gjøre under pappapermperioden.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Høyres Torbjørn Røe Isaksen mener at aktivitetsplikt for mor under pappapermen strider mot prinsippet mot valgfrihet og at Høyre og Frp-regjeringen aldri vil gå inn for noe slikt.

– Vi kan ikke gå inn å detaljstyre gjennom politiske reguleringer en hver ting en familie foretar seg bare for å oppnå politiske vedtatte intensjoner, sier Isaksen.

– Vi må faktisk stole på at foreldrene vet hva som er best for barna sine, og hvis det de mener at det er å være begge to hjemme i pappapermperioden, javel, så får de være det uten at UNIO og Anders Folkestad skal blande seg, og i hvert fall ikke regjeringen, sier Isaksen.

– Flere vil miste permisjonen

Postdoktor ved Universitetet i Oslo Andreas Kotsadam, har forsket på pappaperm-ordningen. Heller ikke han synes forslaget fra Unio er særlig godt.

– Det er en dårlig idé. Det blir å knytte farskapet enda tettere til mors arbeidsdeltakelse. Farskap burde være farskap, og morskap morskap, sier Kotsadam til NRK Dagsnytt.

– Hva vil bli effekten av et slikt forslag?

– Det vet vi ikke. Men det vil helt klart bli slik at en del fedre ikke kan ta ut permisjonen fordi mor ikke jobber.

– Er det ikke også viktig å styrke mors tilknytning til arbeidslivet?

– Det er en god tanke, men det er uansett slik at mor må ha jobbet før barnet kommer (for at far skal få permisjon, journ. anm.), så jeg tror ikke den effekten er så stor, sier Kotsadam.

AKTUELT NÅ