Hopp til innhold

– Mest klimavennlig å fly trangt

Norwegian kommer best ut i en rangering av 20 flyselskapers drivstoffeffektivitet på transatlantiske flyginger, viser en internasjonal rapport. – Jo flere passasjerer, jo flere å dele utslippene på, sier Cicero-forsker.

Fly fra Norwegian som tar av

Skal du fly bør du fly trangt om du vil være mest mulig klimavennlig, sier seniorforsker ved Cicero, Borgar Aamaas.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

En internasjonal rapport fra The International Council on Clean Transportation (ICCT) viser at Norwegian kommer best ut i en rangering av 20 flyselskapers drivstoffeffektivitet på transatlantiske flyginger i 2017.

Den viser hvor mange passasjerkilometer man kan fly på én liter drivstoff, og her kommer Norwegian best ut med 44 kilometer, mens SAS havner på delt niende plass med 34 kilometer.

SE VIDEO: Nordmenn trenger ikke ha dårlig samvittighet for å fly, sier statsminister Erna Solberg. Solberg sier hun skal fly på ferie i sommer - helt fri for skam.

Blant de viktigste faktorene som blir undersøkt er: setetetthet, passasjerbelegg, flyets drivstofforbruk og fraktens andel av den totale vekten.

Setetetthet har ifølge rapporten en god del å si, og et sete på første klasse/businessklasse er 1,8 til 2,7 ganger mer karbonintensivt enn økonomiklasse.

Mens en Boeing 787–9 fra Norwegian eksempelvis har 344 seter, har samme fly en standard to-klasse setekonfigurasjon fra Boeing på 290 seter, noe som bidrar til å forklare hvorfor blant annet Norwegian med tettpakkede, drivstoffeffektive fly er mer drivstoffeffektive enn andre flyselskaper totalt sett, skriver ICCT i rapporten.

Gjennomsnittlig drivstofforbruk over atlanteren

Dette er tabellen Kjos viser til.

Foto: ICCT

Bedre med et fly med mange seter

Bør man ta fly med mange seter for å ha best mulig klimasamvittighet, eller er det like bra å ta samme fly selv om det har færre seter?

– Jo flere passasjerer, jo flere å dele utslippene på. Dermed er det mest klimavennlig å sitte på et fly med mange seter satt trangt sammen sammenlignet med et identisk fly med få seter, sier seniorforsker ved klimaforskningsinstituttet Cicero, Borgar Aamaas, til NRK.

Han poengterer likevel at det er en rekke andre faktorer som også styrer inn på hvor klimavennlig flyet er, slik som hvor moderne flyet er og hvor stort belegget er.

Seniorforsker Borgar Aamaas

Aamaas forteller at utslippsforbedringene fra flyselskaper de siste årene har ligget på mellom én og to prosent.

Foto: CICERO

Bjørn Kjos henviste til rapporten i sin siste kvartalspresentasjon på torsdag i forbindelse med at han skrøt av Norwegians utslippsstatistikk. Samtidig ga han et spark til hovedkonkurrenten Sas:

– Av tabellen her ser du at de kommer dårlig ut.

Norwegian topper listen, fulgt av Wow air på andreplass og Swiss air på tredje. Sas ligger på delt niendeplass med Icelandair, Iberia og Delta. British Airways ligger helt på bunn av listen over 20 flyselskap.

– Lettvint sammenligning

– ICCT-undersøkelsen som Bjørn Kjos stadig henviser til, er i realiteten en lettvint sammenligning av epler og pærer, skriver kommunikasjonssjef for Sas i Norge, Knut-Morten Johansen, i en e-post til NRK.

– For å foreta en reell sammenligning må du i det minste ta samme strekning og like forhold.

Kommunikasjonssjefen peker blant annet på at den baserer seg på flyfabrikantenes brosjyrer som viser utslipp fra den enkelt flytype, og ikke tar hensyn til motorenes alder, teknologi og reelle utslipp.

– Selskaper som setter inn flest seter i flyene og gir passasjerene minst plass, kommer best ut.

Johansen mener at om det skal være en relevant sammenligning, må man som et minimum sammenligne for eksempel økonomiklasse med økonomiklasse hos de ulike selskapene.

Han hevder også at analysen i hovedsak baseres på passasjerer, og i liten grad reflekterer cargo som i Sas' tilfelle ofte er en nødvendig nyttelast med fordelingen 60/40 passasjer og cargo.

– ICCT baserer seg kun på utslipp per passasjerkilometer, uten hensyn til totale utslipp eller andre ovenfor nevnte forutsetninger, ifølge kommunikasjonssjefen.

Knut-Morten Johansen i SAS Norge

– Oslo- Newark vil Sas fly en passasjer 42 km på 1 liter drivstoff. Tallet er revisorgodkjent, og reflekterer alt forbruk fra alle flygingens faser, sier Johansen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Gir begge rett

Aamaas i Cicero uttaler til NRK at han kan forstå at Sas mener rapporten er å sammenligne epler og pærer, men at han likevel synes studien viser noen interessante og relevante forhold.

– ICCT er et anerkjent institutt som gjør en god jobb, men jeg er enig i at denne analysen baserer seg på en rekke forenklinger.

– SAS har helt rett i at det er vanskelig å kjøpe en billett på økonomiklasse basert på denne rapporten. Men studien tar høyde for cargo, og rapporten hevder at flyselskaper med mer cargo blir mer drivstoffeffektive.

Han mener studien likevel gir en grei oversikt over flyselskaper som gjør det bra og mindre bra.

– Men det er viktig å være klar over at det er store variasjoner mellom år og forskjellige reiseruter, og at denne rapporten gjør en enkel sammenligning for å rangere flyselskaper etter drivstoffeffektivitet for flyreiser over Atlanteren.

AKTUELT NÅ