– Menn er råere i lønnsforhandlinger enn kvinner

Erfaringen er at kvinner ikke vil bli oppfattet som grådige og tar til takke med mindre enn menn når de forhandler lønn på egne vegne, sier Gro Møllerstad, daglig leder i Hodejegerne.

Kvinnelige sykepleiere i gangen ved Radiumhospitalet

LØNNSFORSKJELLER: Kvinner tjener dårligere enn menn hele livet. Noe av årsaken ligger i at kvinner ofte velger såkalt tradisjonelle kvinneyrker i offentlig sektor, som for eksempel innenfor helse og omsorg, med lavere lønnsnivå enn i privat sektor.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Det jeg kan si fra mitt ståsted som hodejeger, er at når kvinner og menn kommer i sluttfasen av en lønnsforhandling, hvor de har mulighet til å forhandle sin egen lønn, ser jeg at menn står på litt ekstra for å tyne de siste kronene ut og få en høyest mulig lønn. Kvinnene gir seg tidligere, kanskje fordi følelsen av å opptre grådig slår inn hos kvinner, sier Gro Møllerstad.

Tall NRK har hentet ut fra skattelistene, viser at menn har høyere inntekt enn kvinner gjennom hele livet. Og de kommer ulikt ut helt fra starten.

– Redde for å fremstå som grådige

Ifølge skattelistene for fjoråret er den gjennomsnittlige inntekten til kvinner som er 20 år eller yngre, 77 prosent av snittinntekten til menn i samme aldersgruppe.

Når de når pensjonsalder, i aldersgruppen 66–70 år, utgjør kvinners snittinntekt bare 59,1 prosent av mennenes.

Ser man alle aldersgruppene under ett, har kvinner i gjennomsnitt en skattbar inntekt som tilsvarer 66,8 prosent av mennenes.

  • Se detaljert tabell nederst i artikkelen.

– Vi har i lang tid sett at kvinner tjener mindre enn menn. En viktig forklaring i Norge er at kvinner jobber i yrker som er dårligere betalt enn menn, men selv når vi prøver å justere for det, ser vi at det er en uforklart forskjell mellom det vi kan kalle mannslønn og kvinnelønn, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Gro Møllerstad mener denne «uforklarlige forskjellen» kan skyldes at kvinner i større grad er redde for å fremstå som grådige.

Mette Tønder

– BLI RÅERE! Mette Tønder mener kvinner selv må våge å kreve høyere lønn i lønnsforhandlinger.

Foto: Høyre

– Menn har ofte et større konkurranseinstinkt og er mer pågående. Jeg tror dessuten følelsen av grådighet er en veldig ufeminin egenskap – det er jo en av de sju dødssyndene også. Jeg tror at følelsen av å være grådig slår inn raskere hos en kvinne enn hos en mann.

Ber kvinner være råere

Stortingsrepresentant Mette Tønder (Høyre) mener sterkere virkemidler mot arbeidsgivere som lønnsdiskriminerer, kan være en løsning, men også hun peker på at flere kvinner kan ta mer tak selv.

– Jeg vil oppfordre alle kvinner til å bli litt råere i lønnsforhandlingene. Det gjelder fra du starter i den første sommerjobben til du skal forhandle lønna i topplederjobben når du er blitt 40 år, sier Tønder.

Kvinners andel av menns skattbare inntekt

Alder

Menns inntekt 2014

Kvinners inntekt 2014

Kvinners andel 2014

Kvinners andel 2011

Kvinners andel 2006

Snitt alle

359 783

240 381

66,8 prosent

66,1 prosent

61,3

> 20

54 541

42 116

77,2 prosent

79,3 prosent

74,4

21-25

150 785

103 443

68,6 prosent

69,5 prosent

68,1

26-30

249 165

188 351

75,6 prosent

76,6 prosent

71,8

31-35

319 236

236 838

74,2 prosent

74,0 prosent

64,7

36-40

382 371

277 366

72,5 prosent

70,6 prosent

62,5

41-45

446 811

316 711

70,9 prosent

69,3 prosent

62,4

46-50

472 635

332 303

70,3 prosent

68,2 prosent

60,5

51-55

487 054

324 335

66,6 prosent

64,4 prosent

59,5

56-60

487 580

307 317

63,0 prosent

62,5 prosent

57,3

61-65

496 789

289 177

58,2 prosent

58,4 prosent

57,0

66-70

405 642

239 646

59,1 prosent

59,0 prosent

58,8

71-75

328 294

206 636

62,9 prosent

63,8 prosent

61,7

76-80

281 742

192 838

68,4 prosent

68,8 prosent

66,2

Tallene i tabellen er hentet fra skattelistene til Skatteetaten. Tallene viser nettoinntekt etter fradrag (se faktaboks).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger