– Meklingsmannen la frem forslag

Etter det NRK erfarer jobbes det i kveld med å finne en løsning på kommunestreiken.

Dag Nafstad

Dag Nafstad har etter det NRK erfarer lagt fram et forslag som partene etter planen skal ta stilling til.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Meklingsmann, Dag Nafstad, har etter det NRK erfarer lagt fram et forslag som partene i kommunestreiken etter planen skal ta stilling til i kveld.

Tidligere i dag var det spekulasjoner om at det kan gå mot en løsning på konflikten mellom partene i kommuneoppgjøret, og at streiken kan bli avblåst i løpet av dagen.

Fagorganisasjonen Unio hadde da ikke fått signaler om at det er noen bevegelse i kommunestreiken.

Likelønnspotten

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, tvilte tidligere i dag på en løsning.

Den økonomiske rammen, som det lenge har vært snakk om, tror han ikke lenger utgjør det vanskeligste punktet.

– Etter det jeg skjønner, er det denne mye omtalte likelønnspotten, som arbeidsgiverne i kommunen veldig gjerne vil fordele lokalt, som er det aller vanskeligste punktet. Der leter man etter grep som, særlig fagforbundet og de lavtlønte, kan godta, sier han.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) står på at fordelingen av en million kroner, som ligger i den såkalte likelønnspotten, skal skje lokalt, mens arbeidstakerorganisasjonene krever en sentral styring av fordelingen.

Konsekvensen av striken begynner å bli tydelig i Bergens gater.

Konsekvensen av kommunestreiken begynner å bli tydelig i Bergens gater.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Uravstemning

Takvam forteller at meklingen har låst seg litt igjen. KS håper at et nytt tilbud skal få partene tilbake i mekling.

NRK-eksperten sier at partene er i fortløpende kontakt for å vurdere om det er grunnlag for å gjennoppta meklingen, og for å vite hvor den andre parten står.

– Jeg tror nok veldig mange gjerne vil komme seg ut av streiken, men vi skal huske på at organisasjonene må også ha dette gjennom i uravstemning. De kan ikke levere hva som helst av resultater etter 14 dagers streik, så de ha må noe å vise til, sier han.

Uravstemning er en skriftlig avstemningsmetode der hvert medlem i en organisasjon kan avgi stemme uten å delta i et møte.

- Kan ikke pågå i altfor lang tid

Rundt 45.000 arbeidstakere i kommunene er tatt ut i streik så langt.

Betydelig svekkede offentlige tjenester begynner for alvor å merkes for folk flest, blant annet i form av dårlig renhold og avfallshåndtering, samt stengte institusjoner.

Magnus Takvam tror ikke at streiken kan pågå i altfor lang tid.

– Det blir sagt at det er grense historisk sett etter tre uker. Vi er nå inni den andre uken, og det begynner å tære på av tidsmessige grunner, sier NRK-eksperten.

Han mener at støtten til de lavtlønte sliterne i kommunen, kan rakne når virkningen av streiken blir for omfattende.

Anders Folkestad

Anders Folkestad leder hovedorganisasjonen Unio, og har vært i ledelsen her siden denne ble opprettet i 2001.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Ingen hektisk møtevirksomhet

Forbundsleder i Unio Anders Folkestad kjenner ikke til noen hektisk
møtevirksomhet, slik flere aviser meldte om tidligere i dag.

– Vi leser dette med en viss undring, og lurer på hvor det kommer fra. Vi har ikke registrert noen bevegelse og ikke fått noen nye signaler, sier Folkestad.

Riksmeklingsmannens kontor opplyser at meklingsmann Dag Nafstad kom tilbake til Oslo i kveld, og blant partene blir det antydet at det kan være en fordel om han tar med seg tannbørsten.

Dispensasjoner

Så langt er det blitt søkt om dispensasjon fra streiken rundt 9.000 ganger. Dette gjelder velferds- og helsetilbud som rent drikkevann, barnevern, psykiatri, sykehjem og hjemmehjelp.

Det er de streikende som behandler søknadene, og så langt har organisasjonene innvilget om lag 5.400.

– Dette viser at begge parter sterkt ønsker å forhindre negative konsekvenser innenfor svært viktige områder. Jeg vil oppfordre kommunene til å fortsette å søke dispensasjon etter føre var-prinsippet, sier KS-direktør Sigrun Vågeng.

SISTE NYTT

Siste meldinger