– Materiellet i Hæren er det samme som møtte meg for 43 år siden

Beskrivelsene av Forsvaret i en hemmeligstemplet rapport stemmer, mener tidligere forsvarssjefer. De mener at særlig Hæren har blitt forsømt over lang tid.

Hæren, stridsvogn

Innholdet i den konfidensielle rapporten er ikke nytt for tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen. Han bekrefter at det stemmer at Forsvaret er for lite satt opp mot det forsvarsbehovet Norge har. Han sier at særlig beredskapen i Hæren har blitt forsømt. – De har gamle stridsvogner, gammelt artilleri, og de mangler luftvern. Det er særdeles alvorlig, sier Grandhagen til NRK.

Foto: Mats Tveraaen, Mats Tveraaen/Forsvrets mediesenter / NTB scanpix

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forteller i en hemmeligstemplet rapport som Klassekampen har fått innsyn i om tynn bemanning, og et forsvar som ikke vil klare å mobilisere tidsnok ved et angrep.

Sentrale deler av Forsvaret vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig, heter det i rapporten.

Kjell Grandhagen

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen. Nå jobber han med geopolitiske spørsmål.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bildet som tegnes i rapporten stemmer godt overens med det tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen så da han tjenestegjorde i Forsvaret fram til 2016.

Han har ikke lest rapporten, men kjenner seg igjen i det som er lekket fra den.

– Det er etter min mening en nøktern beskrivelse av realitetene. Det er store mangler i det norske Forsvaret.

Han mener spesielt Hæren har blitt forsømt over lang tid og at materiellet de bruker er svært utdatert.

– En del av hovedmateriellet i Hæren er det samme som møtte meg for 43 år siden. Det er lenge siden og det er gammelt materiell i dag, sier han.

– Hæren har gamle stridsvogner, gammelt artilleri, og de mangler luftvern. Det er særdeles alvorlig. Vi trenger sårt en fornyelse dersom vi skal ha et troverdig forsvar, sier Grandhagen.

Har hevdet det samme i ti år

I rapporten med tittelen «Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016», vurderes både beredskapen i Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret, Forsvarets sanitet og Forsvarets logistikkorganisasjon til å være «ikke tilfredsstillende».

Jacob Børresen

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør og tidligere stabssjef i Sjøforsvaret er ikke overrasket over den knusende dommen fra forsvarssjefen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Jacob Børresen er pensjonert flaggkommandør med lang militær karriere bak seg i Sjøforsvaret. Han sier Grandhagen har helt rett i at sentrale våpensystemer i Hæren er svært gamle.

Børresen sier at innholdet i rapporten tilsvarer hva han selv har hevdet i ti år.

– Det er ikke mange saker der jeg skulle ønske sterkere at jeg har tatt feil enn i denne. Dessverre har jeg hatt rett hele tiden, og det er nå dokumentert, sier Børresen.

– Forutsatt å skulle fungere i krise og krig

Børresen sier Forsvaret er så lavt bemannet som man finner det forsvarlig i fredstid.

– Kompetansen på enkelte viktige fagområder er basert på én enkelt person. Hvis det for eksempel skjer en trafikkulykke utenfor Haakonsvern risikerer en plutselig å stå uten ubåtkapasitet, sier han.

Børresen sier at Forsvaret er forutsatt å skulle fungere i krise og krig.

– Fordi arbeidspress, stress og angst i krise og krig fører til at folk faller fra, må en kriseorganisasjon som Forsvaret være robust bemannet, sier Børresen.

Se forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide kommentere den graderte rapporten om norsk forsvarsevne under:

Forsvarsminister Søreide kommenterer den graderte rapporten om norsk forsvarsevne.

– Det har vært forsømmelser og underfinansiering i svært mange år, og vi overtok et forsvar som var i svært dårlig stand. Det har gjort at vi når vi har prioritert våre ting i regjering, har gjort et veldig stort løft, og det har vi gjort, sa Eriksen Søreide på Dagsrevyen mandag.

– Det forsvarsministeren sier i dag må jo være toppen av politisk ansvarfraskrivelse, sier Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt.

Hun mener Eriksen Søreide har sviktet i sin håndtering av hæren og heimevern etter fire år i regjering.

– Nå er det jammen på tide at hun tar ansvar.

Huitfeldt understreker at også den blågrønne regjeringen har et ansvar for dagens mangler i forsvaret, men sier at den forrige regjeringen leverte en plan som Eriksen Søreide «la i skuffen».

Sp: – Regjeringen ikke vært villig til å bruke penger

For snart to år siden kom forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen med et ultimatum: Mer penger, eller et i praksis nedlagt forsvar. Han fikk milliarder, men åpenbart ikke nok.

Forsvarssjefen ønsker ikke å kommentere den graderte rapporten overfor NRK i dag.

Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp).

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Geir Pollestad i Senterpartiet mener man må ta innholdet i den lekkede rapporten på alvor.

– Når det sås tvil om det i det hele tatt Forsvaret er i stand til å forsvare Norge, mener jeg det er noe vi må ta på aller største alvor, sier Pollestad.

– Hvorfor har vi havnet i denne situasjonen?

– Fordi det ikke har vært nok vilje og evne til å prioritere Forsvaret. God beredskap og forsvar koster penger. De pengene har ikke regjeringen vært villig til å bruke, og heller ikke villig i den nye langtidsplanen, til å ta de grepene som er nødvendige, sier Pollestad.

– Vil aldri kunne forsvare eget land

Hårek Elvenes i Høyre mener rapporten er en bekreftelse på det forsvarssjefen har sagt tidligere.

Hårek Elvenes i Høyre

Hårek Elvenes (H).

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Forsvarssjefen har jo sagt at Forsvaret er under en styrt avvikling, dersom ikke Forsvaret tilføres betydelig mer midler. Nå skal det brukes tusen milliarder på Forsvaret de neste 20 årene. Så nedbygging av Forsvaret er snudd til gjenoppbygging, sier Elvenes.

Han understreker at det er viktig å huske på at Norge aldri vil komme til å klare å stille et nasjonalt forsvar som er sterkt nok til å forsvare landet.

– Det vi har av forsvar, er det vi kan stille nasjonalt sammen med Nato. Men vi må styrke vårt nasjonale forsvar, og det er vi igang med, sier Elvenes.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger