Hopp til innhold

– Manglende politisk vilje til å få det til

Oikos - økologisk Norge mener politikere både på venstresiden og høyresiden har sviktet målet om å øke den økologiske matproduksjonen.

Fra Brennpunkt-dokumentaren "Framtidsbonden". Foto: Espen Aarsvold.

INGEN ER INTERESSERTE: Bonde Henrich Jung driver økologisk griseproduksjon. Han merker liten interesse fra andre bønder i området om å gjøre det samme. Skiftende regjeringer har gjort lite for å få flere til å legge om til økologisk drift, fastslår Riksrevisjonen.

I en ny rapport slakter Riksrevisjonen arbeidet med å nå Stortingets mål om 15 prosent økologisk matproduksjon- og forbruk innen 2020.

Per-Kristian Foss

KOMMER IKKE I MÅL: Riksrevisor Per-Kristian Foss sier det blir svært vanskelig å nå målet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

«Endringer de siste årene gjør det mindre attraktivt å legge om til økologisk drift», skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en kronikk.

Leder Regine Andersen i den ideelle organisasjonen Oikos - Økologisk Norge, mener politikere fra begge fløyer må ta ansvaret.

– Det er mange som må ta ansvar for dette. Hverken tidligere eller denne regjeringen har tatt tilstrekkelig ansvar for å følge opp Stortingets mål, sier Andersen.

– Null interesse

Landbruksdirektoratet prognoser viser at andelen økologisk jordbruksareal kun vil være på 7,7 prosent i 2020. I 2015 var andelen 5,5 prosent. Kun 1,1 prosent av maten vi kjøper, er økologisk.

Bonde Henrich Jung driver er en av dem som driver med økologisk jordbruk. Jungs griser snøfter fritt rundt, året rundt.

– Jeg tror grisene som er hos meg har et godt liv. De opplever alt, sludd og snø som i dag, sol, regn. De har et virkelig naturlig liv, sier Jung.

Men få bønder i området der han bor har valgt å gjøre som ham.

– Det er økende etterspørsel og prisene er akseptable. Men det er null interesse. Jeg forstår det ikke.

Har kuttet tilskuddene

Riksrevisjonens rapport kan gi noen av svarene på hvorfor ikke flere velger å drive økologisk.

Regine Andersen i Oikos

KRITISK: Daglig leder Regine Andersen i Oikos mener mange må dele skylden for manglende økosatsing.

Foto: Oikos
  • Rammevilkårene er ikke gode nok
  • Tilskuddet til første år etter omlegging til økologisk drift forsvant i 2014
  • Gebyrene for kontroll med økologisk produksjon har økt
  • Tine inngår ikke nye avtaler der de betaler ikke mer for økologisk melk

Andersen mener dette er alvorlig.

– Politikerne har ikke vist handlekraft. Departementet laget en flott handlingsplan, men den sa ingenting om hvem som skulle gjøre hva og når. Når Stortinget setter et mål må de sørge for at virkemidlene og ressursene er på plass, sier Andersen.

Flere velger økologisk

Selv om andelen økologisk mat som kjøpes er liten, stiger likevel etterspørselen etter økologisk mat raskt. Men varene forbrukerne får tak i, er i økende grad importert.

– Dersom den norske bonden skal få være med på den økende markedsveksten, må de få bedre rammebetingelser. Mange står klare til å legge om, men de må stimuleres, mener Andersen.

Om økologisk mat er sunnere enn vanlig mat, er omstridt. I 2010 slo Vitenskapskomiteen for mattrygghet fast at økologisk mat ikke er sunnere enn annen mat.

Men stadig vekk kommer det rapporter som hevder det motsatte.

– Som å ta to skritt tilbake

Storbonde Bjørn Westby mener økologisk jordbruk er et blindspor.

– Det er å ta to skritt tilbake. Vi metter ikke befolkningen hverken i Norge eller i verden ved å lage spesialgourmetmat til en restaurant i Oslo. Jeg skulle solgt gården før jeg gikk over til økologisk, sier Westby.

Bjørn Westby

LEGGER HELLER NED: Storbonde Bjørn Westby er ikke begeistret for økologisk jordbruk.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Økologisk matproduksjon har lavere produktivitet enn vanlig produksjon.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger