Hopp til innhold

– Mammografiscreeningen bør stanses

– Mammografiscreeningen slik den er i dag kan ikke forsvares, sier forsker og lege Mette Kalager. Hun mener ulempene for dem som får en feilaktig diagnose er altfor store.

Forsker og lege Mette Kalager

Forsker og lege Mette Kalager mener ulempene er for store til at vi kan fortsette å masseundersøke kvinner gjennom mammografiprogrammet.

Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

En ny rapport viser at for hver 27. kvinne som reddes gjennom mammografiprogrammet, får 142 kvinner en unødvendig kreftdiagnose fordi de blir overdiagnostisert.

– Disse får behandling som kirurgi, for eksempel fjerning av hele brystet, cellegift og behandling med østrogen. Du blir kreftpasient resten av livet, sier Kalager til NRK.

Hun sier at konsekvensene for denne gruppen er store.

– De som er kreftpasienter faller ofte fra i arbeidslivet. De blir langtidssykmeldte, og kommer ikke tilbake i jobb, sier hun.

– For store bivirkninger

Kalager sier problemet er at vi ikke har noen mulighet til å skille de svulstene som blir til farlig kreft fra dem som går tilbake av seg selv. Dermed behandles alle likt når de oppdages.

– Dette gir mange store bivirkninger av et tiltak helsemyndighetene anbefaler, sier hun.

Kalager er også kritisk til om vi faktisk kan si at mange reddes.

– Behandlingen i seg selv kan forkorte livet. Sånn sett kan vi ta livet av flere enn vi redder, sier hun.

– Fordelene er større enn ulempene

Solveig Hofvind

Solveig Hofvind i Kreftregisteret

Foto: George Eustice / NRK

Lederen av mammografiprogrammet i Kreftregisteret erkjenner at det er ulemper med screening av friske kvinner, men mener likevel programmet må fortsette.

– Fordelene er større enn ulempene, og nå må vi jobbe for å redusere ulempene, sier Solveig Hofvind til NRK.

Hun mener også at Kalagers kritikk om at konsekvensene blir store for dem som overdiagnostiseres, er overdrevet.

– Vi har fått så gode behandlingsmåter, og det tilbys mye snillere behandling enn tidligere, sier hun, og viser blant annet til at strålebehandlingen er bedre enn før.

mammografi

Mammografi av bryst

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Screener ikke for prostata

Mette Kalager tror ikke vi ville innført en massescreening som mammografiprogrammet i dag dersom det var nytt.

– Da vi startet, trodde vi det bare var fordeler med dette. Tallene på diagnose og overdiagnostisering er de samme for prostata som for brystkreft, men det går vi ikke inn for, sier hun.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Selv om Kalager er kritisk til screening, mener hun behandlingen som gis gjennom mammografiprogrammet er god og at den må fortsette. I dag ble det klart at helseministeren går videre med begge deler.

– Resultatene er så gode at vi fortsetter, sier Bent Høie, som samtidig sier at det innføres et eget system for godkjenning av helt nye masseundersøkelser, for eksempel av prostata.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ