– Må vurdere internering av risikopersoner

Medlem av Stortingets justiskomité, Jan Arild Ellingsen (Frp), mener internering av personer som utgjør en sikkerhetsrisiko, må vurderes i Norge etter Paris-terroren.

Jan Arild Ellingsen

– NAIVITET ER EN RISIKOSPORT: – Hvis det skulle skje et nytt anslag mot Norge, på linje med 22. juli, vil dagens regjering måtte gå av, sier medlem av Stortingets justiskomité, Jan Arild Ellingsen (Frp).

Foto: NRK

– Vi skal ikke bli hysteriske, men vi kan heller ikke være naive, sier Ellingsen.

Minst 129 mennesker ble drept og 352 såret, hvor av 99 alvorlig, etter terrorangrepet i Paris. I Frankrike er 104 personer satt i husarrest etter angrepet. Samtidig gjennomfører fransk politi preventive arrestasjoner i klappjakten på potensielle terrorister.

– Dramatisk og unorsk

Generalsekretæren for tidligere president Nicolas Sarkozys parti Les Republicains, tok i helgen til orde for å internere 4000 personer som er på landets terrorliste. Jan Arild Ellingsen (Frp) i justiskomiteen på Stortinget mener internering kan være aktuelt i Norge.

Vi må kun ta ut de som utgjør en åpenbar sikkerhetsrisiko

Medlem av Stortingets justiskomité, Jan Arild Ellingsen (Frp)

– Det ville være dramatisk og unorsk, samtidig som et hvert tiltak som kan bedre den nasjonale sikkerheten må anses som positivt. Hvis det er politisk vilje, er det selvfølgelig mulig å gjennomføre dette. Naivitet er en risikosport, advarer Ellingsen.

– Vi må i så fall kun ta ut de som utgjør en åpenbar sikkerhetsrisiko, men dette er vurderinger som PST må ta seg av, påpeker Jan Arild Ellingsen.

PST har ikke besvart NRKs forespørsel om antall personer som er under overvåking, eller om overvåkingen nå skjerpes.

– Vil føre til fremmedgjøring

Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann–Magrit Austenå.

Foto: NRK

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann–Magrit Austenå, sier rekrutteringen av fremmedkrigere har stoppet opp, og at internering ikke er veien å gå.

– Å bruke internering, som i virkeligheten er fengsling og frihetsberøvelse, er det sterkeste virkemiddelet en statsmakt har. Det vil være risikosport og vil kunne føre til større grad av fremmedgjøring og motsetninger, enn det vil være avskrekkende, sier Austenå.

Internering vil kunne føre til større grad av fremmedgjøring og motsetninger

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann–Magrit Austenå

– Vi må ikke lukke øynene

Hårek Elvenes

Hårek Elvenes (H), medlem av justiskomiteen.

Foto: Høyre

Hårek Elvenes (H), medlem av justiskomiteen, vil ikke ta stilling til internering nå.

– Kampen mot voldelig terror må føres på flere fronter, gjennom etterretning og politisamarbeid på tvers av landegrensen. Et åpent demokrati er sårbart. Samfunnets årvåkenhet er helt avgjørende. Vi må ikke sove og lukke øyne, sier Elvenes, og viser til Regjeringens 30 punkts handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Når unge mennesker endrer væremåte og talemåte, forfekter totalitære ideer og isolerer seg, er det grunn til å være på vakt og melde fra, oppfordrer Elvenes.

Et åpnet demokrati er sårbart. Samfunnets årvåkenhet er helt avgjørende. Vi må ikke sove

Hårek Elvenes (H), medlem av justiskomiteen

– Regjeringen må gå av

Dersom Norge utsettes for et nytt terrorangrep tilsvarende 22. juli, vil dagens regjering måtte gå av, sier Jan Arild Ellingsen.

– Vi som sitter i regjering har ansvar for sikkerheten til det norske folk. Vi har også statsråden med ansvar for landets sikkerhet. Skulle det skje et nytt anslag mot Norge med store sivile tap, vil regjeringen måtte gå av. Fordi det skjedde på vår vakt og vi ikke klarte å beskytte folket, sier Ellingsen.

Justiskomiteens medlemmer fra Ap og KrF har ikke besvart NRKs henvendelse.

SISTE NYTT

Siste meldinger