NRK Meny
Normal

– Lite sannsynlig at Breivik vinner frem

Anders Behring Breivik kan trolig glemme å få medhold i at fengselsisolasjonen i Skien fengsel bryter med menneskerettighetene, mener professor. Men manglende menneskekontakt kan få konsekvenser senere.

Skien kretsfengsel

Anders Behring Breivik sitter i isolasjon i Skien fengsel. Han mener isolasjonen, manglende personkontakt og forbudet mot å skrive brev bryter med menneskerettighetene.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Advokat Geir Lippestad opplyste overfor Dagbladet onsdag at Breivik vil saksøke staten for brudd på menneskerettighetene.

Professor Kjetil Mujezinovic Larsen ved Norsk institutt for menneskerettigheter tror ikke Breivik vil få medhold.

– Det er foreløpig lite sannsynlig. Med forbehold om at vi ikke vet akkurat hvilket regime han sitter på, utgjør ikke isolasjonen noen krenkelse av artikkel tre slik jeg ser det, sier Larsen til NRK.

– Kan bli et problem på sikt

Kjetil Larsen

Professor Kjetil Larsen ved Norsk institutt for menneskerettigheter.

Foto: UiO

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har har tidligere akseptert langt lengre isolasjonsperioder for terrordømte, og Larsen viser blant annet til Ilich Ramírez Sánchez, også kjent som «Sjakalen», som satt åtte år i isolasjon uten å få medhold i at dette brøt med menneskerettighetene.

– Det som kan utgjøre et problem over tid, er at han ikke har kontakt med andre enn profesjonelle fagpersoner. I andre saker med terrordømte i isolasjon har det vært større personkontakt. Jeg tror ikke det er tilstrekkelig til å bryte med artikkel tre nå, men på sikt kan det tenkes å gjøre det, sier Larsen.

Domstolen legger vekt på fysiske soningsforhold, innvirkninger på den innsatte og personlig risiko. Ifølge Larsen kan uheldige psykiske innvirkninger telle inn, men dette må veies opp mot behovet for å hindre ham i å påvirke andre.

– Det er få sammenlignbare tilfeller. Det er viktig at isolasjonen ikke skal være en tilleggsstraff, den kan ikke begrunnes med handlingen i seg selv, sier han.

Vil skrive brev

Anders Behring Breivik under domsavsigelsen

Anders Behring Breivik får ikke lov til å sende brev fra cella.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Breivik vil også sende brev, og mener soningsforholdene bryter med konvensjonens artikkel åtte, som gjelder respekt for privatliv og korrespondanse.

– Artikkel åtte har en litt mer fleksibel vurdering. Staten har mulighet til å gjøre inngrep på visse vilkår. De må ha en lovhjemmel, inngrepet må forfølge et lovlig formål, og det må anses som nødvendig og forholdsmessig for å oppnå formålet, sier Larsen.

– Jeg tror ikke myndighetene vil ha noen store problemer med å godtgjøre at det er en risiko forbundet med å la ham korrespondere, i hvert fall uten sensur. Jeg tror staten vil ha en relativt grei sak med å begrunne at inngrepet er legitimt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger