– Lengeværende asylbarn skal ikke prioriteres spesielt

I et nytt tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet (POD framkommer det at lengeværende barn ikke lenger skal prioriteres spesielt ved utsendelse.

Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og departementet har nylig sendt ut et tildelingsbrev til Politidirektoratet.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Dagen før asylbarnsaken behandles i Stortinget, kom en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Lengeværende asylbarn skal ikke prioriteres særskilt, heter det i tildelingsbrevet til POD.

– Nye saker som omfatter barn skal prioriteres. Ved endelig avslag skal retur prioriteres raskt etter utreisefristens utløp. Lengeværende barn skal ikke prioriteres særskilt, skriver departementet i brevet som ble offentliggjort fredag.

Det var nettopp en formulering i tildelingsbrevet for 2014 og endringer i denne som ligger til grunn for striden i asylbarnsaken. Politidirektør Odd Reidar Humlegård har beklaget at signalene om stans i utsending av asylbarn ikke nådde Politiets utlendingsenhet.

Færres mulig ulovlige opphold

Ifølge brevet fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) er en grunnleggende forutsetning for regulert innvandring at færrest mulig personer oppholder seg ulovlig i Norge.

Derfor ber departementet politiet om å «bidra til å minimere samfunnets kostnader knyttet til innvandring ved å sørge for at færrest mulig uten lovlig opphold befinner seg i landet».

Dette handler ikke bare om å sende flest mulig personer raskere ut, men også om å prioritere de riktige returene for å sikre best mulig effekt og samlet måloppnåelse, skriver departementet videre.

Disse forholdene skal vektlegges

Departementet skriver at disse forholdene blant annet skal vektlegges i forbindelse med raskere returer:

  • Kriminalitetsreduksjon: Særlig tilfeller som omhandler grov kriminalitet eller stor gjentakelsesfare.
  • Egenskaper ved saken: Det er viktig å overholde frister i henhold til Dublin-forordningen. Viktig å unngå at mange kvalifiserer seg for opphold i Norge utelukkende på bakgrunn av langvarig ulovlig opphold.
  • Samfunnets kostnader knyttet til det ulovlige oppholdet: For de mest ressurskrevende lengeværende skal UDI og PU samarbeide om å identifisere saker og jobbe for å gjennomføre retur, assistert eller med tvang.

KrF: – Samarbeidsavtalen er svekket

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier til NRK at samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene Høyre og Frp er svekket.

– De har tatt med det de selv ønsket, som var høyere måltall for utsendelse, men har tatt bort det vi tok inn i avtalen.

Grøvan sier at KrF har blitt enda mer opprørt over Anundsen i asylbarnsaken.

– Her er det gitt mer eller mindre blaffen i samarbeidsavtalen, sier Grøvan til Vårt Land.

Operativt, synlig og tilgjengelig

I brevet er det fokus på at regjeringen vil omstrukturere politiet for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Omstruktureringen skal skje gjennom å slå sammen politidistrikter til færre distrikter, med kapasitet til å håndtere et bredt spekter av saker.

– Politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig. En slik omorganisering vil ta noe tid, fremgår det i dokumentet.

I en pressemelding fredag opplyser politiet at tildelingsbrevet skisserer de økonomiske rammene for politiets virksomhet i 2015.

SISTE NYTT

Siste meldinger