– Lavtlønte innvandrere utkonkurrerer nordmenn

Arbeidsinnvandrere har i stor grad fått de nye jobbene i bransjer som bygg, renhold og servering, viser ny rapport. En årsak er lavere lønn.

En arbeider sveiser på en byggetomt i Oslo.

En arbeider sveiser på en byggetomt i Oslo. Bygg og anlegg er en av bransjene der nye jobber i stor grad har gått til arbeidsinnvandrere.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Siden 2003 er det skapt 450 000 flere jobber i Norge. Mange av de nye jobbene er fylt av arbeidsinnvandrere. En undersøkelse fra Senter for lønnsdannelse, forskningsstiftelsen Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse viser at mange av dem har utkonkurrert norske arbeidstakere.

Forskerne bak rapporten har fulgt fire typiske innvandrerbransjer i årene 2008 til 2012. De fant ut at rundt 60 prosent av utskiftingen i bransjer som renhold, varehandel, overnatting, servering, bygg og anlegg, skjedde ved at lavtlønte innvandrere erstattet kostbare nordmenn.

Det er særlig i den lavlønte delen av privat sektor at nordmenn ble erstattet av arbeidsinnvandrere. I snitt fikk utlendingene 15 prosent mindre betalt.

Les hele rapporten: Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere

NHO-direktør Svein Oppegaard mener at inntoget av arbeidsinnvandrere først og fremst har vært et gode i en periode hvor landet hadde behov for arbeidskraft. I denne perioden ble det skapt mange nye jobber og arbeidsstyrken har vært i stor bevegelse.

– I denne perioden manglet vi arbeidskraft i Norge. Vi hadde en sterk arbeidsinnvandring og det var nødvendig for å fylle de ledige jobbene vi hadde. Bra for Norge, bra for utlendinger som tjente bra penger, og bra for familiene.

Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, viser at nesten halvparten av de norske som fortsatt var i jobb ved utgangen av fireårsperioden, hadde flyttet seg til andre bransjer. 12 prosent av de norske var gått helt ut av arbeidslivet, av ulike grunner.

– Flere nordmenn kan bli skviset ut

Roger Bjørnstad

Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse har vært prosjektleder for rapporten, som er laget i samarbeid med Senter for lønnsdannelse og Fafo.

Foto: Johan B. Sættem /NRK

Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse frykter at politikken med å beskytte det norske arbeidsmarkedet mot lønnsdumping ikke vil fortsette. Han tror at nordmenn i større grad kan bli utkonkonkurrert. Mest utsatt er nordmenn med lav utdanning.

– Innvandrere og nordmenn konkurrerer i stor grad om jobbene, og lønnsforskjellen gjør at flere arbeidsgivere kan velge å ansette den billigste arbeidskraften, sier han.

Undersøkelsen viser at på fire år var 20 prosent av de norskfødte skiftet ut i bygg og anlegg. Tilsvarende tall var 40 prosent innen renhold, og 50 prosent i hotell og restaurantbransjen.

Forskerne fant at utviklingen var annerledes i helse- og sosialtjenesten, i offentlig sektor. I perioden forsvant nordmenn i stor grad, ikke bare ut av jobbene, men helt ut av arbeidslivet.

I undersøkelsen var arbeidstakerne delt i tre grupper: De med norsk/annen vestlig bakgrunn, arbeidsinnvandrere med ikke-vestlig bakgrunn (inkludert EU-land i Øst-Europa), og de som var innleid fra bemanningsforetak uavhengig av landbakgrunn.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger