NRK Meny
Normal

– Kvittar seg med dei brysame

Bedrifter i oljeindustrien nyttar nedgangstidene til å kvitta seg med brysame, uproduktive og langtidssjukmeldte, framfor å halde seg til ansiennitetsprinsippet. Det hevdar LO-forbundet Industri Energi.

ekofisk

Advokat Eyvind Mossige i LO-forbundet Industri Energi teiknar eit lite flatterande bilete av ein del arbeidsgjevarar han har kome tett på i saker med påstått usakleg oppseiing i oljeindustrien.

Foto: Industri Energi

Advokat Eyvind Mossige i LO-forbundet Industri Energi hyrer no inn fleire juristar for å ta hand om ein klar auke i konfliktsaker i bransjen. Han stadfestar at påstandar om usaklege oppseiingar er på veg mot rettssalen.

– Arbeidsgjevarane vil ofte nytta høvet til å kvitta seg med det dei kaller uproduktive tilsette, folk som har høgare fråver enn andre, og tilsette som det kanskje kan vera vanskeleg å samarbeida med.

Han teiknar eit lite flatterande bilete av ein del arbeidsgjevarar han har kome tett på i saker med påstått usakleg oppseiing i oljeindustrien.

Advokat Eyvind Mossige

Advokat Eyvind Mossige i LO-forbundet Industri Energi.

Foto: Industri Energi

– Dette dreier seg om arbeidsgjevarar sine vurderinger, og dei har sine tankar om kven dei ønskjer å kvitta seg med. Dette gjenspeglar seg i dei sakene vi fører for domstolen, seier han.

På den juridiske avdelinga i Industri Energi er kapasiteten sprengt, og Mossige må no henta inn ekstra juridisk hjelp frå eksterne advokatkontor.

– Eg fekk akkurat no inn ei ny sak om oppseiing av ein person som har vore sjukmeldt i over eitt år. Han ville nok vore tilbake i jobb igjen dersom han hadde fått tilrettelagt arbeid, men arbeidsgjevar ville ikkje det, sier Mossige.

Han seier at den typiske usaklege oppseiinga er fråvik frå ansiennitetsprinsippet.

Kurs om nedbemanning

LO-forbundet Industri Energi informerer medlemene sine om kurs for dei som er ramma av nedbemanning i oljeindustrien.

Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk Olje og Gass er ikkje samd i at bedrifter kvittar seg med dei uproduktive.

– Nei, vi kjenner oss ikkje igjen i den påstanden. Vi har måtta takka av mange dyktige medarbeidarar i denne industrien. Då vil det vera slik at nokon føler at dette har vore urettvist eller det har oppstått misforståingar eller konfliktar. Men det er svært få saker i forhold til den størrelsen vi nå har vore gjennom, seier han, og avviser at bedrifter nyttar høvet til å kvitta seg med brysame folk.

Han seier Norsk Olje og Gass har eit klart råd til medlemsbedriftene om å følgja avtaleverket:

– Det blir gjort ei god og seriøs vurdering i alle desse prosessane. Her er det ingen lettvinte løysingar. Vi håpar på gode løysningar for kvar enkelt, men kan sjølsagt ikkje utelukka at det blir saker for retten.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger