– Kvinner vet hva de gjør når de velger deltid

Kvinner vet hva de gjør når de velger dårligere pensjon ved å jobbe deltid, mener en arbeidslivsforsker.

Sykepleier

Over 400.000 kvinner jobber i helse- og sosialtjenesten. 45 prosent av dem arbeider i deltidsstillinger, viser tall fra SSB.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Nesten fire av ti yrkesaktive kvinner jobber deltid, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse. Tilsvarende tall for menn er bare 14 prosent. Se tabell under.

Cathrine Egeland

Cathrine Egeland, forskningssjef ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Foto: Kristian Elster / NRK

– 75 prosent av dem som jobber deltid gjør det frivillig, sier Cathrine Egeland til NRK.

Hun er forskningssjef ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus og er en av de to bak rapporten «Frivillig deltid – kun et spørsmål om tid?».

I den norske deltidsdebatten har den ufrivillige deltiden fått langt mer oppmerksomhet enn spørsmålet enn valget kvinnene selv tar om å jobbe deltid.

Kvinner og menn i deltidsarbeid (4. kvartal 2014)

Kvinner

Menn

Totalt

Kort deltid (1-19 timer/uke)

228.000 (18%)

109.000 (8%)

338.000 (13%)

Lang deltid (20-36 timer/uke)

244.000 (19%)

83.000 (6%)

327.000 (12%)

Heltid (37 timer/uke eller mer)

780.000 (62%)

1.195.000 (86%)

1.975.000 (75%)

Totalt

1.252.000

1.387.000

2.640.000

Kilde: SSB

– Økonomiske argumenter virker ikke

Debatten om deltid i Norge har i stor grad fokusert på at kvinner blir pensjonstapere eller blir økonomisk avhengige av en mann dersom de ikke jobber heltid.

– Det kan se ut til at man tror at får man sagt dette mange nok ganger og får opplyst kvinnene, så vil de heller velge å jobbe heltid, sier Cathrine Egeland.

Hennes forskning viser at faktisk er klar over at de taper økonomisk på å jobbe deltid, men at de gjør det likevel velger å gjøre det.

– Det er hensyn til familien, det er egen helse og det er ønske om mer fritid, sier hun om hvilke svar kvinnene gir på hvorfor de velger å jobbe deltid.

Nederst i saken er noen av svarene kvinner har gitt i rapporten om hvorfor de har valgt å jobbe deltid.

Årsaker til deltidsarbeid
Foto: Arbeidslivsbarometeret 2014

– Vanskelig å gi råd

Nærbilde Anne-Cathrine Hjertaas. Blå bakgrunn

Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Egeland sier det er vanskelig å gi råd om hvilke argumenter som vil virke for å overbevise kvinner om å arbeide mer heltid.

– Hvis man ønsker at kvinner skal jobbe mer heltid må man snakke til dem på en annen måte og heller vise til at de kan realisere seg selv på arbeidsmarkedet, sier Cathrine Egeland.

Kommunesektoren har i årevis arbeidet for å få flere kvinner til å jobbe heltid, blant annet fordi det vil hjelpe til å løse bemanningsproblemer innen helsesektoren.

Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas, avviser at de bare har brukt økonomiske argumenter for å overbevise kvinner om å arbeide heltid.

– Jeg er ikke enig i at vi bare har en strategi. KS har sammen med partene i arbeidslivet lagt vekt på at problemet med deltidsarbeid er sammensatt, og at den enkelte selvfølgelig gjør sine personlige valg, sier Hjertaas til NRK.

Deltid er skilsmisseforebyggende.

Sekretær, stort sykehus / Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid?

Jeg er gift med en som jobber full tid. Det er ikke sikkert at jeg fortsatt hadde vært gift om jeg ikke hadde jobbet deltid. Da hadde det gått over stokk og stein.

Bioingeniør, stort sykehus / Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid?

Barna mine er aktive. De driver med (aktivitet, red. anm.). Jeg følger opp. Er med når de reiser rundt og konkurrerer. Det har tatt all tid utenom jobb for meg. Jeg er familiens bakkemannskap.

Hjelpe­pleier, stort sykehus / Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid?

Jeg vil ta vare på min egen familie. Jeg ønsker å oppdra mine egne barn. Akkurat det med ungene - jeg har aldri angret på at jeg var hjemme med dem. Det ble mye roligere på hjemmefronten. Deltid forebygger skilsmisse. Ting gjør ikke seg selv. Man må ta vare på tiden man har.

Sykepleier, stort sykehus / Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid?

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger