– Kvinnefiendtlig hvis Høyre endrer abortloven

To aborteksperter går hardt ut mot Høyres forslag om å endre abortloven. I helga skal landsmøtet stemme over saken som splitter partiet.

Professor Sturla Eik-Nes

Professor ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Sturla Eik-Nes, mener at Høyres forslag om endring av abortloven er kvinnefiendtlig. Arkivbilde.

Foto: Geir Mogen / NTNU

Høyres programkomite har gått inn for at alvorlig sykdom hos fosteret ikke lenger skal være en selvstendig abortgrunn.

Kvinnens livssituasjon må også inn i regnskapet når abortnemndene skal si ja eller nei til abortsøknaden.

– Men et så vanskelig spørsmål bør familiene selv ta stilling til, mener professor og leder i Rådet for legeetikk, Trond Markestad.

Ønsker å endre abortloven

Hvert år får i overkant av 200 kvinner abort etter punktet i abortloven som Høyre vil fjerne. Barnet kan ha Downs syndrom eller andre alvorlige sykdommer.

– Sykdom og funksjonsnedsettelse oppdages så sent i svangerskapet at en abortsøknad må behandles av en abortnemnd. Med en slik lov må abortnemndene på en helt annen måte enn i nå stille kritisk spørsmål rundt hvorfor familien de mener de må få innvilget abort, hvilke praktiske muligheter de har til å se seg av et funksjonshemmet barn og slike ting, sier Markestad.

Artikkelen fortsetter under klippet.

– Det er kvinnefiendtlig

Professor ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Sturla Eik-Nes, går enda lenger i sin beskrivelse av forslaget.

– Jeg mener det er kvinnefiendtlig, sier professoren.

– Hvis loven blir endret må kvinnen møte foran en komite som skal spørre henne ut. Det er en vanskelig prosess å gjøre rede for sin livssituasjon og sine innerste tanker om hvorfor man ønsker abort. Det setter kvinner i en vanskelig situasjon. Og det synes jeg faktisk er kvinnefiendtlig, sier Eik-Nes.

Trond Markestad.

Professor og leder i Rådet for legeetikk, Trond Markestad, mener at familiene bør selv ta stilling til et så vanskelig spøsmål.

Foto: Stein Hægeland / NRK

– Uheldig hvis kvinner tar abort på usikkert grunnlag

Han frykter også at fostre som egentlig er friske, vil bli abortert hvis loven skulle bli endret.

– I dag stilles de fleste diagnoser i uke 18. Dersom kvinner vet at disse diagnose ikke lenger vil være selvstendig grunnlag for abort tror jeg de vil prøve å få informasjon om fosteret før grensen for selvbestemt abort, sier Eik-Nes-

– På det tidspunktet har vi ikke så godt grunnlag for å stille diagnoser med sikkerhet. Det vil være en uheldig utvikling hvis kvinner tar abort på usikkert grunnlag, sier han.

Skal stemme over forslaget på lørdag

Det er på lørdag Høyre skal stemme over forslaget, som også har møtt motstand innad i partiet. Høyres kvinneforum vil beholde abortloven slik den er i dag, det vil også flere fylkeslag.

– Jeg er veldig spent på avstemningen, sier leder i programkomiteen, Bent Høie, som holder fast på at Høyre ikke vil gjøre det vanskeligere for kvinner å få abort.

– Forslaget vårt innebærer ikke en innstramming i forhold til det som er praksis i dag.

– Vil færre få abort hvis loven hadde blitt endret?

– Ikke i forhold til det som er dagens praksis. Men en ny lov vil kunne hindre at veldig enkle sykdommer eller avvik som i dag ikke kan oppdages, men som kan bli det i fremtiden, ikke vil gi grunnlag for abort, sier han.

Leder i programkomiteen, Bent Høie, sier at han er veldig spent på lørdagens avstemning. Høie mener at forslaget ikke innebærer en innstramming i forhold til det som er praksis i dag, og er uenig i kritikken abortekspertene.

SE VIDEO: Leder i programkomiteen, Bent Høie, sier at han er veldig spent på lørdagens avstemning. Høie er uenig i kritikken som abortekspertene kommer med. Han mener at forslaget ikke innebærer en innstramming i forhold til det som er praksis i dag.

– Vil påvirke kvinner

Hverken Sturla Eik-Nes eller Trond Markestad forstår hvordan endringen ikke kan være et ønske om innstramming.

– Jeg forstår at programkomiteen vil dette ut fra en forestilling om at loven er diskriminerende, sier Markestad.

– Men for meg er det helt åpenbart at det blir en innstramming av abortloven. Abortnemndene må virkelig gå inn i familiene for å vurdere om de har er en rettmessig abortsøknad. Det vil kunne stilles spørsmål ved kvinnens moral, og det er klart at dette vil kunne føles som et press.

– Men hvis Høyre ønsker å bygge en barriere mot sorteringssamfunnet, er ikke dette et greit sted å begynne?

– Jeg synes ikke det, sier Markestad.

SISTE NYTT

Siste meldinger