NRK Meny
Normal

Hammer: – Uten beredskapstroppen ville vi vært på Utøya tidligere

Politimesteren i Nordre Buskerud mener de lokale politifolkene kunne vært raskere på Utøya hvis de ikke hadde måttet forholde seg til Beredskapstroppen.

Sissel Hammer

I intervju med granskerne fra 22. juli-kommisjonen har politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt uttrykt at hun synes det var veldig rart at beredskapstroppen reiste til Utøya uten noen plan.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Det kommer fram i referatet fra det Sissel Hammer har sagt til 22. juli-kommisjonen om politiaksjonen mot Utøya den 22. juli i fjor.

Les hele referatet: Referat fra Sissel Hammers intervju med 22. juli-kommisjonen (17. 11. 2011)

Hammer møtte kommisjonen den 17. november i fjor.

I intervjuet med kommisjonsmedlemmene med politifaglig kompetanse, sier politimesteren at hun mener de kunne vært tidligere på Utøya hvis de ikke hadde måttet forholde seg til beredskapstroppen som kom fra Oslo.

«Sett i ettertid er det grunn til å tro at hadde Nordre Buskerud gjennomført denne aksjonen alene, hadde vi vært på øya tidligere enn slik aksjonen ble gjennomført.», sier Sissel Hammer ifølge referatet som hun selv har signert og godkjent.

NRK kunne i begynnelsen av august i fjor, kort tid etter terrorangrepene, avsløre hvordan beredskapstroppen tok en betydelig omvei ved å kjøre til Storøya.

I tillegg var valget med å overfylle politiets røde gummibåt med politifolk fra beredskapstroppen avgjørende for at båten fikk motorstopp.

Det er også tidligere kommet fram at den evalueringsrapporten fra det lokale politiet i Nordre Buskerud opererte med en alternativ utrykning der de mente de kunne vært på Utøya flere minutter tidligere.

Politiet på veg til Utøya i gummibåt

Reportasje fra Dagsrevyen om gummibåt og omvei i begynnelsen av august 2011.

Hammer uttrykker til kommisjonen at hun mener hennes lokale undersåtter kunne vært ute på øya før hvis det ikke hadde vært for beredskapstroppen fra Oslo, men hva det ville hatt å si for å redde flere liv vil hun ikke konkludere på.

«Men det er ikke sikkert vi hadde lokalisert gjerningsmannen noe tidligere av den grunn.», sier hun i referatet fra intervjuet med 22. juli-kommisjonen.

Om at beredskapstroppen rykket selv: – Litt av en avgjørelse

Politimesteren gjør det også klart i intervjuet at hun stusser veldig over hvordan beredskapstroppen kom til området ved Utløya.

Hammer visste selv ikke da hun ble intervjuet av kommisjonen hvordan beredskapstroppen fikk vite om Utøya, og hvem som tok avgjørelsen om at de skulle komme.

Hun slår fast at de kom uten å ha blitt bedt om å komme det lokale politiet til unnsetning.

«Da må de rett og slett ha satt seg i bilene og kjørt uten plan», sier Hammer til kommisjonen.

Sissel Hammer som selv er politileder sier til kommisjonen at hun stusser veldig over beredskapstroppens avgjørelse om å reise mot Utøya.

«Det er jo litt av en avgjørelse, sett i sammenheng med hva som skjedde i Oslo.», sier hun til kommisjonen.

Etter at Hammer forklarte seg er det blitt offentlig kjent at avgjørelsen om å sende beredskapstroppen mot Utøya ble tatt av staben i Oslo-politiet etter at datteren til en av de som satt der fikk vite om skytingen fordi hun ringte ham direkte og fortalte om det.

Oslo: – Hva skjer? Hammer: – Det vet vel du, det er jo der det skjer

Politimesteren var selv ikke på jobb i politihuset på Hønefoss da terrorangrepen startet. Ifølge henne selv var hun på reise rundt i distriktet, og hilste blant annet på ansatte på lensmannskontorene innover i landet.

Kåre Stølen

Stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon i Oslo ringte Sissel Hammer og var den som ga henne budskapet om skytingen på Utøya.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

Hammer fikk beskjeden om hva som skjedde på Utøya fra en stasjonssjefen ved Grønland politistasjon Kåre Stølen, og ikke fra sine egne ansatte.

I referatet fra intervjuet med 22. juli-kommisjonen beskriver Hammer situasjonen slik.

Kåre Stølen ringte til Hammer klokken 17.27 mens hun satt i bil nedover mot Hønefoss.

Kåre Stølen: – Hva skjer?

Sissel Hammer: – Det vet ikke jeg. Det burde jo du vite ettersomsom det jo er hos dere det skjer.

Hammer visste på dette tidspunktet ikke at skytingen på Utøya hadde pågått i nesten et kvarter, og at politiet hadde fått inn nødtelefoner for noen minutter siden.

Stølen informerte henne om hva han visste, og hun ringte så opp til fungerende politimester Bjørn Erik Sem-Jacobsen.

Håndteringen på operasjonssentralen og i staben hos Nordre Buskerud politidistrikt den 22. juli 2011 har blitt avdekket om overbelastet og lite strukturert av 22. juli-kommisjonen.

Et av de tydelige læringspunktene fra politiets egen evaluering var også at flere politidistrikter til tider har for få ansatte på jobb i operasjonssentralene.

I intervjuet med 22. juli-kommisjonen kommer det også fram at Sissel Hammer visste allerede før 22. juli at det var for få på operasjonssentralen i Hønsefoss.

Hammer ble politimester i april 2011, og allerede da var det kjent at det var dårlig bemanning:

«Umiddelbart etter at hun overtok stillingen ble også ressurssituasjonen i forhold til operasjonssentralen et tema som ble tatt opp i møte 8. april 2011», kan man lese i referatet fra intervjuet.

Etter møtet ble det opprettet en arbeidsgruppe som utredet situasjonen. Gruppen la fram en rapport den 1. juli 2011, før terrorangrepene om problemene.

Etter dette hadde Hammer ønsket to nye stillinger til operasjonssentralen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger