Hopp til innhold

– Krevende med forskjellige konklusjoner

– Det er krevende at de sakkyndige har kommet med forskjellige konklusjoner på dette punktet. Det sier statsadvokat Svein Holden etter at det ble klart at den nye sakkyndigerapporten sier at Anders Behring Breivik var tilregnelig den 22. juli.

Statsadvokat Svein Holden

Statsadvokat Svein Holden hentet rapporten på tinghuset og kunne konstaterer at rettssaken mest sannsynlig vil starte med to ulike konklusjoner rundt tilregnelighet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Anders Behring Breivik er tilregnelig og var ikke psykotisk 22. juli i fjor, fastslår de nye sakkyndige i terrorsaken.

Rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen overleverer rapport

Aspaas og Tørrissen overleverte rapporten til tingretten og dommer Nina Oppsahl.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

«Han var ikke psykotisk, ikke bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad for tiden for de påklagede handlinger», heter det i rapporten som rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen leverte Oslo tingrett i dag.

Tidligere har Psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkludert med at
Breivik lider av paranoid schizofreni og derfor var utilregnelig.

– Bevissituasjonen er noe endret nå. Vi er likevel fornøyd med at retten har fått et bredere grunnlag for å treffe sin beslutning. Fra statsadvokatenes hold vil vi også prøve å belyse saken så godt som mulig i rettssaken, sier statsadvokat Svein Holden.

– Hadde tatt høyde for dette

Statsadvokat Svein Holden sa han var spent da han var i retten for å hente den 310 sider lange rapporten i formiddag.

– Påtalemyndigheten har i tiltalebeslutningen, som var basert på de to første sakkyndiges erklæring, tatt høyde for at denne situasjonen kunne oppstå. I tiltalen er det tatt forbehold om at det under hovedforhandlingen kan bli aktuelt å påstå straff eller forvaring, sier Holden.

Svein Holden

Svein Holden forteller at statsadvokatene var klare for at en situasjon med to ulike sakkyndigrapporter kunne oppstå.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han mener denne erklæringen vil være et viktig premiss for retten når den skal vurdere Breiviks tilregnelighet. Nå skal statsadvokatene bruke tiden på å sette seg inn i erklæringen og se hva det er som gjør at de sakkyndige skiller vei.

– Det er krevende å få et så stort dokument uka før vi skal begynne. Så får vi se om det er grunnlag for å endre vår liste over vitner, bevissituasjonen er noe endret nå. Men jeg vet ikke om det er nødvendig, før jeg har lest rapporten bedre, sier Holden.

Han har skrevet under på et løfte om taushetsplikt og kan ikke kommentere innholdet i den nye rapporten.

– Er det mer åpent nå om dere vil be om fengsel for Breivik eller ikke?

– Det er vanskelig å si noe om forholdet mellom de to erklæringen, siden jeg ikke kan gå inn på innholdet, sier Holden til nrk.no.

Les pressemeldingen: Les pressemeldingen til statsadvokaten her

Har en klar mening om hvor tvilen bør tippe konklusjonen

Det har i det siste blitt tatt opp at Breiviks egne meninger og holdninger kan påvirke hvor retten lander – skal han få fengsel eller dømmes til tvunget psykisk helsevern.

Vanligvis vil tvil om tilregnelighet gjøre at retten faller ned på at den tiltalte skal dømmes til tvunget psykisk helsevern, men da ønsker gjerne også personen det selv.

Anders Behring Breivik er veldig klar på at han ønsker å bli dømt som tilregnelig.

Så spørsmålet da er om prinsippet som sier at tvilen skal falle tiltalte til gode kan gjøre at Breivik får fengsel.

– Det er et av de rettslige spørsmålene som det blir opptil tingretten å vurdere. Jeg vil ikke komme med vårt syn på det ennå, sier statsadvokat Holden.

Han gjør det likevel klart at statsadvokatene har en klar mening om akkurat dette, og at det vil bli tatt opp av dem i retten.

– Vi har en oppfatning av det, men vil først snakke om det når vi kommer til prosedyrene, sier Holden og sikter til den oppsummerende delen fra partene helt mot sluttena av rettssaken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ