– Krekars bevegelse vil gå i oppløsning om han fengsles

Mulla Krekar tilhengerskare er så liten at bevegelsen vil gå i oppløsning dersom mulla Krekar må sitte fem år i fengsel.

Mulla Krekar

Mulla Krekar, her sammen med forsvarer Arvid Sjødin, ble onsdag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Det mener den kurdiske statsviteren Erfan Tarin. Tarin har en mastergrad i Statsvitenskap ved universitet i Oslo. Tarin er iransk kurder, kom til Norge fra Iran i 1998, og har fulgt miljøet rundt mulla Krekar i flere år.

Tarin mener Krekars «bevegelse», det vil si den uformelt strukturerte gruppen som ser på Krekar som en lederfigur, ikke er sterk nok til å overleve dersom Krekar må sone fem år i fengsel.

– Om Krekar må sitte i fengsel i fem år, så vil jeg tror at hans påståtte organisasjon og ”internettskole” vil gå i oppløsning, sier Tarin.

– Noen titalls svært dedikerte tilhengere

Hvor mange tilhengere har mulla Krekar? Spørsmålet stod sentralt i rettssaken mot Najmuddin Faraj Ahmad, alias mulla Krekar, for å vurdere om det var sannsynlig at Krekars trusler mot tre kurdere og Erna Solberg ble gjennomført.

Tingrettsdommer Per Fleisje skriver i dommen mot mulla Krekar at det er bevist at Krekar har betydelig påvirkningskraft på i «hvert fall noen hundre likesinnede sympatisører i jihadistmiljøet på verdensbasis, og at disse etter norske forhold kan oppfattes som å ha ekstreme holdninger».

Erfan Tarin

Erfan Tarin, er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Han har fulgt miljøet rundt Krekar i flere år.

Foto: Privat / NRK

Krekar selv hevder på sin side at det er snakk om «30.000 til 40.000» tilhengere på verdensbasis, uten å spesifisere hvor disse er bosatt.

Brynjar Lia fra Forsvarets forskningsinstitutt var hentet inn som sakkyndig vitne i saken mot mulla Krekar. I dommen mot Krekar anslår Lia at Krekar «i hvert fall har noen titalls svært dedikerte tilhengere», og at disse er spredt over flere land.

Til NRK.no sier Lia at han ikke vil forsøke å komme et anslag over Krekars sympatisører og tilhengere i Norge.

– Det er uansett snakk om relativt få personer, sier Lia, som mener demonstrasjonene mot koranbrenning kan være med på å gi noen indikasjoner. Rundt hundre personer møtte opp til demonstrasjonen, der Krekar gikk i front, utenfor Stortinget i begynnelsen av mars.

– Vil gå i oppløsning

Også den kurdiske statsviteren Rizgar Mousa, som tidligere har hevdet at fengslingen av Krekar vil gi ham flere tilhengere, må melde pass på spørsmålet.

– Det er veldig vanskelig å tallfeste dette, men det er egentlig veldig få i Norge som støtter ham, sier Mousa til NRK.no.

Tarin sier til NRK at det er vanskelig å anslå hvor mange tilhengere Krekar har i Norge, men tror «flere hundre er en overdrivelse».

– Kanskje det er sant å si at Krekar har fått økt tilslutning blant radikale islamister, men vi må ikke glemme det at islamistene har ikke så mye oppslutning blant kurdere, sier Tarin til NRK.no.

Både Tarin og Mousa påpeker at Krekar har tilhengere utenfor landets grenser, men de to er uenige om hvor mange det er snakk om. Mousa mener rettssaken mot Krekar har ført til økt støtte i utlandet, mens Tarin mener dette bare er snakk om en marginal gruppe ekstreme islamister.

FFI-forsker Brynjar Lia

Brynjar Lia fra Fosvarets Forskningsinstitutt var sakkyndig vitne i rettssaken mot mulla Krekar.

Foto: Anders Brekke / NRK

– PC-jihadist

I rettssaken mot Krekar omtalte Brynjar Lia mullaen (tittelen mulla har ingen formell betydning) som en PC-jihadist. Krekars tilhengere bruker først og fremst nettstedene PalTalk og durbeen.org for å støtte Krekar.

I tillegg har flere Krekar-sympatisører opprettet egne sider på Facebook, der Krekar hylles. Disse gruppene har flere hundre medlemmer, men bare et titall av dem er aktive.

Krekar selv sitter for tiden varetektsfengslet på Vardåsen fengsel i Kongsvinger. Her behandles han som en vanlig fange, men har ikke tilgang til internett, noe som er vanlig praksis for fanger som ikke er med i et undervisningsprogram.

Tingrettsdommer Per Fleisje

Tingrettsdommer Per Fleisje før domsavsigelsen mot mulla Krekar i mars.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

– Hadde ikke hjulpet med internett

Erfan Tarin tror ikke det hadde hjulpet Krekars bevegelse nevneverdig om han hadde tilgang til internett.

– Om Krekar hadde fått tilgang til Internett, ville han uansett ikke vært så direkte på internett fra fengsel. Da kunne han nok klare å holde liv i organisasjonen, men ikke i så stor grad, sier Tarin, som mener Krekars rolle vil bli svekket fordi han ikke vil kunne være fysisk til stede blant sine tilhengere.

– Krekar kan ikke få besøk, slik han har gjort i alle disse årene han har oppholdt seg i Oslo, i egen bolig. Dette er viktig, og på sikt vil det helt klart svekke organisasjonen, mener Tarin.

PST sier til NRK.no at man ikke ønsker å kommentere antallet tilhengere mulla Krekar har i Norge.

Det har ikke lyktes NRK.no å få tak i Krekars advokat Brynjar Meling for å kommentere denne artikkelen. Krekar anket dommen på fem års fengsel på stedet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger