– Kommunene må bosette flere mindreårige

På grunn av tredoblingen av antall mindreårige asylsøkere i år, er kommunene nødt til å forberede seg på å bosette flere, sier IMDI. Over 90 prosent av asylsøkerne er gutter fra Afghanistan og Eritrea mellom 14 og 18 år.

Guttebein på Mysebu ankomsttransitt

På Mysebu ankomsttransitt i Eidsberg kommune bor det 140 mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge på egen hånd. Her blir ungdommene testet og får norskundervisning før de blir sendt videre.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Berit Albrecht, leder Mysebu ankomsttransitt

Mottaksleder Berit Albrecht forteller at når pågangen av mindreårige til Norge er så stor blir det høyere gjennomstrømming på ankomstmottaket.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

– Det kommer veldig mange hit for tiden. Det kan være opp mot 15 nye ungdommer hver dag, og da er vi nødt til å frigjøre plasser fort slik at vi kan ta imot de nye, forteller Berit Albrecht som er leder på Mysebu ankomsttransitt for enslig mindreårige asylsøkere.

Hit blir ungdommene sendt etter at de er registrert hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. De får en helsesjekk, blir alderstestet og intervjuet før de sendes videre.

Målet er at ungdommene ikke skal være på mottaket lenger enn tre måneder.

Mysebu ankomsttransitt

Mysebu transittmottak i Eidsberg utvidet fra 110 til 140 plasser i mai.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Kom til Norge på grunn av krig

Over 90 prosent av de mindreårige asylsøkerne er gutter fra Afghanistan og Eritrea mellom 14 og 18 år. På Mysebu bor flere av disse, blant annet en 15 år gammel gutt som NRK får snakke med.

– Da det var krig i landet mitt var jeg nødt til å forlate Afghanistan. Her har jeg det trygt. Vi får gå på skole, spille fotball og gjøre mye gøy, forteller han.

Gutten kom til Norge alene for én uke siden. Det eneste han vet er at familien er et eller annet sted i Europa.

– Håpet mitt er at jeg finner dem snart, smiler han.

Fotballspill Mysebu ankomsttransitt

På mottaket er det gymsal, TV-stuer og flere aktivitetsrom slik at ungdommene har noe gjøre når de ikke får norskundervisning. Det er høyt støynivå og aktive ungdommer som møter NRK.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Ekstra utfordring å bosette

Frode Forfang

UDI-direktør Frode Forfang mener tredoblingen av antall mindreårige asylsøkere er den største utfordringen for direktoratet.

Foto: Nora Lie/UDI

15-åringen er en av 1.300 mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge. I år har det kommet nær tre ganger så mange mindreårige asylsøkere sammenliknet med i fjor.

Direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang mener de mindreårige er den største utfordringen for mottakssystemet i Norge.

– Det er en ekstra utfordring å etablere mottak for enslige mindreårige. Dette krever et større apparat med større bemanning, verger og tilstedeværelse av barnevern.

Forfang tror flere kommuner er nødt til å opprette mottak for mindreårige for å takle økningen.

Oppjusterer tallene

Bjørn Holden

Assisterende direktør i IMDI Bjørn Holden oppfordrer kommunene til å ta imot flere mindreårige flyktninger.

Foto: PAUL KNUTSEN / IMDI

Også Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har ansvar for å bosette personene når asylsøknaden er behandlet og de får status som flyktninger, mener kommunene må bosette flere.

– I utgangspunktet hadde vi kanskje lagt til grunn at det var 750 per år. Når vi ser de nye ankomsttallene kan det bli snakk om 800 eller 900 i år og kanskje nær en dobling neste år. Dette vil vi vite mer om når de nye prognosene er klare i september, sier assisterende direktør Bjørn Holden.

Han mener det er viktig at kommunene topprioriteter denne gruppen foran andre flyktninger.

Kommunene tar utfordringen

Helge Eide

Helge Eide i Kommuneorganisasjonen KS tar oppfordringen fra IMDI om å bosette flere.

Foto: Johnny Syversen

Dette er en oppfordring Helge Eide som er direktør for interessepolitikk i Kommuneorganisasjonen KS tar på strak arm.

– Når det gjelder de eldste av disse som er 16 og 17 år med normalbehov, så skal dette gå greit. Den store utfordringen ligger på dem som er under 16 år eller de som har særlige behov, sier Eide.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger