Språkkonsulent om Nav-brevet: Klart det er forvirrende

Enker og enkemenn kan ha gått glipp av store penger fordi de ikke har forstått brevene fra Nav. Selv mener Nav at de «skriver forholdsvis tydelig», – Her er sentral informasjon gjemt bort, mener språkkonsulent Heidi Bunæs Eklund.

Heidi Bunæs Eklund

– I dette brevet er sentral informasjon gjemt litt bort, sier språkkonsulent Heidi Bunæs Eklund.

Heidi Bunæs Eklund

Heidi Bunæs Eklund jobber med klarspråk i staten. Hun mener brevet fra NAV er forvirrende.

Foto: Erik Ruud / Arkitekst
Jorunn Eide-Fredriksen

Jorunn Eide-Fredriksen har bare fått tilbakebetalt tre måneder av de to årene med etterlattepensjon hun har gått glipp av.

Foto: Privat / NRK
Kjersti Monland

Ytelsesdirektør Kjersti Monland mener at Nav har gitt god informasjon til Jorunn Eide-Fredriksen og andre i hennes situasjon. Likevel lover hun nå at Nav skal begynne å sende et oppfølgingsbrev til etterlatte som ikke har søkt om såkalte gjenlevenderettigheter.

Foto: NAV

I dag har NRK fortalt om enken Jorunn Eide-Fredriksen som har gått glipp av 170.000 kroner i etterlattepensjon fordi hun ikke forsto et brev fra Nav.

I brevet står det at Nav har gjort et vedtak, og at Eide-Fredriksens pensjon er endret med virkning fra 1. september 2011. (Les hele brevet i bunnen av saken).

I neste avsnitt står det at mottakeren kan ha «muligheten til gjenlevenderettigheter», men at man må søke om dette. I et skjema som lå vedlagt, var dette ordet ikke nevnt. Der er det snakk om «pensjon/overgangsstønad».

Eide-Fredriksen gikk ut fra at dette ikke angikk henne. Nå, to år etter, har hun fått dette innvilget, men i mellomtiden har hun gått glipp av 170.000 kroner.

– Forvirrende

Språkkonsulent i Arkitekst Heidi Bunæs Eklund hjelper offentlige institusjoner med språket. Hun har lest brevet pensjonerte enkemenn og enker får tilsendt fra NAV. Hennes konklusjon er klar.

– Det er klart at det er forvirrende, sier Eklund til NRK Nyhetsmorgen.

Av 60.000 etterlatte som har fått et slikt brev fra Nav, har 37.000 søkt om gjenlevenderettigheter.

– Dette er generell informasjon som skal tilpasses ulike lesere. Da kan det være vanskelig å kjenne seg igjen og forstå at «dette gjelder meg».

– Hva med å rett og slett skrive at «du kan ha penger til gode»?

– Ja, det er mange måter å gjøre det på. Det viktigste er å spørre dem som får brevene om hva de forstår og hva de synes er gode begreper. Nav kan ikke ta det for gitt at dette er kjent stoff. Dette er et komplisert fagfelt, sier Eklund.

– Sentral info gjemt bort

Hun sier at for at en tekst skal være klar, må leseren raskt finne informasjonen hun er på jakt etter.

– Teksten må ha en tydelig struktur. I dette brevet er sentral informasjon gjemt litt bort. Man får ikke inntrykk av hvor viktig den er. Det burde vært klart uttrykt at du må gjøre noe selv, sier Eklund.

Hun mener også at begrepene burde vært forklart bedre.

– Disse tekstene skal ivareta en oppgave. Det ville hjulpet mye om man kunne tilpasse brevene mer. Det blir veldig tydelig når man ikke finner en kategori som passer sitt tilfelle.

Ekland mener digitale løsninger gir helt andre muligheter for å tilpasse informasjonen.

– Men ikke for de eldste, kanskje?

– Kanskje ikke, men i fremtiden ligger mulighetene der.

Skal begynne med oppfølgingsbrev

Ytelsesdirektør Kjersti Monland mener at Nav har gitt god informasjon til Jorunn Eide-Fredriksen og andre i hennes situasjon. Samtidig erkjenner hun at Nav kan forbedre brevene sine.

– Burde Jorunn Eide-Fredriksen forstått dette brevet?

– Vi mener at vi gir god informasjon, men ser at den kunne vært enda tydeligere. Derfor innfører vi nå en ordning der vi sender en påminnelse en måned etter at vi har sendt det første brevet. I oppfølgingsbrevet minner vi om at det må søkes om gjenlevendepensjon, sier Monland.

– Hvorfor ikke skrive det ordentlig med en gang?

– Vi skriver forholdsvis tydelig, og nå legger vi også ved en veiledning til søknadsskjemaet i første utsendelse. Vi ser at vi kan forbedre brevene våre, men inntil vi greier det, har vi bestemt at vi sender en påminnelse, sier Monland.

Stortingspolitiker Karin Andersen (SV) mener at dette ikke er bra nok.

– Det er ikke noen god løsning at de sender et purrebrev. De må endre brevet så det blir mulig for alle å forstå, og de må endre følgebrevet så de bruker samme begrep alle steder, mener Andersen.

Brev til enke

Dette var den første siden av brevet Jorunn Eide-Fredriksen fikk tilsendt da ektemannen døde. Resten av brevet inneholdt diverse skjemaer enken skulle fylle ut.

Foto: Skjermdump / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger