– Kan være tjenesteforsømmelse fra embedsverkets side

Jurist Robert Myhre mener embetsverkets kan ha forsømt tjenesten i forbindelse med regelbruddene i Barne- og likestillingsdepartementet.

Robert Myhre

MULIG TJENESTEFORSØMMELSE: Hvis Lysbakken har rett i at det økonomiske regelverket er brutt i flere år, mener jurist Robert Myhre at også embedsverket har gjort grove feil.

Foto: NRK

I går kom det fram at en rekke statsråder kan ha brutt de samme reglene som Audun Lysbakken i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Dermed kan det stilles spørsmål om embetsverket har gjort jobben sin, mener jurist Robert Myhre, som var med på å utforme loven om offentlig anskaffelse.

– Det er en helt klar plikt for tjenestemenn i departementet å sørge for at statsråden til enhver tid er oppdatert og klar over hvilke regler og rutiner som gjelder på området, sier jurist Robert Myhre til NRK.

Saken fortsetter under bildet

Audun Lysbakken

BRUDD I LANG TID: – Dette går ikke bare år, men sannsynligvis tiår tilbake i departementet, sa Audun Lysbakken da han gikk av som statsråd mandag.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Hvis Lysbakken har rett i at det økonomiske regelverket er brutt i flere år, mener Myhre at også embedsverket har gjort grove feil.

Valgerd Svarstad Haugland

Da Audun Lysbakken gikk av som statsråd sa han at reglene kan ha blitt brutt under tidligere barneministere som KrFs Valgerd Svarstad Haugland.

Foto: Helland, Kjetil, Kjetil Helland / SCANPIX

Karita Bekkemellem

Aps Karita Bekkemellem har også vært minister i samme periode.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX
Anniken Huitfeldt

Det samme gjelder Aps Anniken Huitfeldt.

Foto: Pedersen, Line Oftedal / NRK
Laila Dåvøy

Hauglands partifelle KrFs Laila Dåvøy har også vært sjef for departementet i samme tidsrom.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
– Hvis det er riktig at man ikke har fulgt disse reglene over lang tid, er det i seg selv så kritikkverdig at jeg vil kalle det en tjenesteforsømmelse. Og hvis det også er slik at de ikke har orientert statsråden om disse tingene i tide, er det også brudd på det som er klare plikter til tjenestemennene, fastslår Myhre.

Kan ha vært brutt tidligere

– Dette går ikke bare år, men sannsynligvis tiår tilbake i departementet, sa Audun Lysbakken da han gikk av som statsråd mandag.

På vei ut døren sa dermed Lysbakken at reglene kan ha blitt brutt under tidligere barneministere som Aps Anniken Huidtfeldt og Karita Bekkemellem, KrFs Laila Dåvøy og Valgerd Svarstad Haugland.

– At enkelttilskudd ikke har vært tilstrekkelig kunngjort, altså at det ikke har vært utlyst eller på annen måte kunngjort for alle som kunne ha vært aktuelle søkere, forklarte Lysbakken.

Vil ikke gripe inn

Oppsiktsvekkende opplysninger til tross: Statsminister Jens Stoltenberg vil ikke gripe inn.

– Stortinget gjennom Riksrevisjonen driver løpende kontroll, ikke minst av tilskuddsforvaltningen i statsforvaltningen, sier statsministeren til NRK.

– Du ser ikke noe behov for en helhetlig gjennomgang nå?

– Det jeg ser et behov for, er å undersøke det ansvaret som ligger i det enkelte departementet og hos den enkelte statsråd, svarer Stoltenberg.

Opposisjonen

Men opposisjonen vil kanskje gå lenger. Leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp), ser muligheten for at flere departementer går igjennom sine rutiner:

– Riksrevisjonen har hatt noen generelle merknader over tid, knyttet til tilskuddsforvaltningen i regjeringen generelt, påpeker Anundsen overfor NRK.

– Dette kan åpne muligheten for at kontroll- og konstitusjonskomiteen i neste omgang bør sende en henvendelse til alle departementer som benytter seg av muligheten til å gi ut tilskudd. Målet er å forsikre seg om at tilskuddsforvaltningen i de andre departementene også er innenfor lover og regler, og ikke utenfor, som det viser seg å være i BLD, forklarer Anundsen.

Han vil ta dette opp i komitémøtet allerede tirsdag.

– Ikke først og fremst fordi jeg forventer å finne noen feil, men fordi det er avgjørende at vi gjenopprettet tilliten til tilskuddsforvaltningen generelt, sier Frp-politikeren.

Når det gjelder BLD mener han at kontrollkomiteen nå må gjøre jobben sin.

Saken fortsetter under bildet

Anders Anundsen

VIL UNDERSØKE: Anders Anundsen (Frp), leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, vil forsikre seg om at tilskuddsforvaltningen i de andre departementene også er innenfor lover og regler.

Foto: Varfjell, Fredrik / SCANPIX

Kan koble inn Riksrevisjonen

Også Høyres Per-Kristian Foss understreker at BLD nå er en sak for komiteen.

– Men det kan være mulig at sakene er såpass omfattende og går såpass langt tilbake, at det kan være nødvendig å anmode Riksrevisjonen om å gå inn i sakene, forklarer Foss.

Riksrevisjonen påpeker stadig regelbrudd også når det gjelder tilskudd.

– Mange departementer får merknad fra RIksrevisjonen om brudd på statens økonomireglement, dessverre altfor hyppig. Mitt inntrykk er at de ikke tas på tilstrekkelig alvor, sier Foss.

Han mener det kan være grunn til å se nærmere på flere departementer.

– I hvert fall ta stikkprøver i flere departementer. Men jeg har ikke noe grunnlag for å si at dette er en allmenn praksis, påpeker Foss.

Saken fortsetter under bildet

Per-Kristian Foss

BRYTER REGLER: – Mange departementer får merknad fra RIksrevisjonen om brudd statens økonomireglement, dessverre altfor hyppig, sier Per-Kristian Foss (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Gjennomgår rutiner

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de nå innhenter hjelp for å sikre nye rutiner som er i tråd med kravene i økonomiregelverket.

– Departementet går nå gjennom utbetalingen av alle enkelttilskudd for 2011. Denne oversikten vil vi sende til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité senest 22. mars, skriver departementsråd Harald Nybøen.

– Utbetaling av enkelttilskudd i 2011 har vært gjort i tråd med etablert praksis i departementet gjennom flere tiår. Det er derfor grunn til å anta at andre utbetalinger av enkelttilskudd ikke er i tråd med det statlige økonomiregelverket om kunngjøring, forklarer Nybøen.

– Vi innhenter nå hjelp fra Direktoratet for økonomistyring for å sikre at vi får på plass nye rutiner som er i tråd med kravene i økonomiregelverket. Vi skal også få på plass en rutine som sikrer korrekt journalføring av e-post og SMS, opplyser han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger