– Kan være en fullkommen skandale

Ketil Lund, lederen av Lund-kommisjonen, reagerer kraftig på opplysningene om mulig overvåking på norsk jord drevet av USA.

Bygget der overvåkingen skal ha blitt drevet fra / Ketil Lund
Foto: Scanpix

Lund var leder for den kjente Lund-kommisjonen som gransket ulovlig overvåking av nordmenn etter andre verdenskrig. I kveld kommer det frem at USA kan ha drevet overvåking av norske statsborgere her i landet.

Ifølge TV 2 Nyhetene har tidligere polititopper i lang tid overvåket norske statsborgere på oppdrag fra USA.

Les: – Polititopper overvåket nordmenn for USA

USA skal siden våren 2000 ha bygd opp etterretningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) med mål om å drive systematisk overvåking av nordmenn. Hovedkvarteret var i den såkalte Handelsbygningen, like ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

Skandale hvis man har visst om og godkjent

Ketil Lund reagerer kraftig opplysningene som i kveld kom fram på TV 2. Spesielt reagerer han på en mulig godkjennelse fra norske myndigheter som ble uttrykt fra USAs utenriksdepartement.

– Hvis det er slik at norske myndigheter har visst om, og godkjent dette, så er det etter min oppfatning en fullkommen skandale. Da har de altså overlatt til amerikanere å overvåke norske borgere og sende opplysninger om dem til amerikanske tjenester, sier Lund til NRK i kveld.

Det er ennå uklart hva norske myndigheter har visst, og hvilken kommunikasjon som har vært mellom dem og amerikanerne. Ifølge TV 2 skal en gruppe på 15 til 20 personer ha vært ansatt av den amerikanske ambassaden i Oslo for å drive overvåkingsvirksomhet fra et bygg like over gaten for ambassaden.

USAs ambassade i Oslo på kveldstid

Tidligere polititopper skal ha overvåket nordmenn på oppdrag for USAs ambassade i Oslo.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Amerikansk UD sier virksomheten er avklart med norske myndigheter, men det norske Utenriksdepartementet sier at de ikke er kjent med virksomheten.

– Hvis det viser seg at en ambassade har hatt virksomhet i Oslo som ikke er i tråd med norsk lovgivning så må vi ta det opp med ambassaden, sier Frode O. Andersen, pressetalsmann i UD til TV 2.

Høyesterettsdommer Lund uttrykker overfor NRK at virksomheten er svært alvorlig uavhengig av hvem som har visst hva.

– Kan åpenbart være i strid med norsk lov

Lund mener denne virksomheten må sees i sammenheng med generelt stor overvåkingsaktivitetet fra amerikanske myndigheter etter terrorangrepene den 11. september 2001.

– Hvis virksomheten har vært ukjent for norske myndigheter og PST, som det er vanskelig å tro, må den ses som utslag av det stadig mer repressive overvåkingsreginme den vestlige verden utsettes for etter 11. september, sier Lund.

Iver B. Neumann

Iver B. Neumann ved NUPI mener Norge må regarere kraftig på det som nå kommer frem.

Foto: NUPI

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum sier til TV 2 at han ikke har visst om noen overvåkingsaktivitet, og hadde han fått vite det ville han ikke likt det. Også Ivar B. Neumann, forskningssjef ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), har reagert på avsløringene. Han mener en eventuell overvåking gjennomført av amerikanerne på norsk jord ville være klart i strid med internasjonal kutyme.

– Alt annet enn en sterk reaksjon fra Norge på dette vil ikke være i henhold til internasjonal kutyme. Grunnen er at det er en suveren stats første oppgave å sørge for at andre land ikke tar seg til rette på deres territorium, og særlig ikke overfor egne borger, sier Iver B. Neumann til NRK.

Les også: - Dette krever en skarp reaksjon fra Norge

Den tidligere lederen av Lund-kommisjonen utttrykker at virksomheten, hvis den har foregått som beskrevet i kveld, kan ha vært i strid med lover og regler. At amerikanerne har opptrådt slik kan også ha gått utover enkeltpersoner.

– Virksomheten kan åpenbart være i strid med norsk lovgivning. Etter straffeloven er det blant annet forbudt å samle inn personlige opplysninger til fordel for en fremmed stat som kan komme vedkommende til skade. Det er lett å se at det kan ha sterkt negative følger for mennesker å havne i CIAs arkiver, sier Ketil Lund.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger