– Kan ikke utelukke mistillit til Anundsen

Venstres Abid Raja utelukker ikke at justisministerens høring om asylbarna kan ende med både et mistillitsforslag og at samarbeidsavtalen ryker.

Abid Raja (V) og Helge Torheim (Frp) i Politisk kvarter om jusismininisterens asylbarnhøring.

Se Abid Raja (V) i Politisk kvarter med Helge Thorheim (Frp). Programleder Bjørn Myklebust.

– Han har store tillitsproblemer akkurat nå. Vi kan trygt legge til grunn at tilliten er svekket, sier Abid Raja (V) om justisminister Anders Anundsen (Frp).

I dag må Anundsen møte til Kontrollhøring for å svare på om han har gitt feil informasjon til Stortinget om lengeværende asylbarn. Et like viktig spørsmål er om han har brutt enigheten med KrF og Venstre om en oppmykning for disse barna.

– Jeg kan ikke utelukke at denne høringa ender med et mistillitsforslag eller et brudd på samarbeidsavtalen. Det er en god del som tyder på at Anundsen står på vaklende grunn, men det kan vise seg gjennom høringa at han ikke gjør det.

Stortingets kontroll og konstitusjonskomite har åpen høring vedrørende utsendelse av lengeværende asylbarn

Følg høringa i Kontrollkomiteen direkte fra kl. 09.

– Kan ha store problemer

Raja har finlest dokumentene Justisdepartementet har oversendt Kontrollkomiteen, og sier han ikke kan finne spor av en politikkendring for de lengeværende barna. Det til tross for at Anundsen fra Stortingets talerstol har forsikret KrF og Venstre om at han har lagt om kurs.

– Jeg klarer ikke etter beste evne å se spor av det. Dersom det medfører riktighet kan han få store problemer.

Raja mener det nå er opp til statsråden å gjenvinne tilliten han trenger både fra Stortinget og fra samarbeidspartiene.

– Det skal kanskje mindre til å bryte samarbeidsavtalen, det er mer graverende å bryte opplysningsplikten til Stortinget. Det er ikke en heldig situasjon om han har brutt en avtale med to partier han er avhengig av støtte fra, sier Raja som mener Anundsen går i motbakke under fredagens høring.

Mener høringa er grunnløs

– Selve høringa synes jeg ikke det er grunnlag for, sier medlem av Kontrollkomiteen for Frp, Helge Thorheim.

Han mener saken har utviklet seg til å handle om asylpolitikk som sådan, og ikke spørsmålet Kontrollkomiteen skal ta fatt i; nemlig om Anundsen har gitt gale opplysninger til Stortinget.

– Jeg synes Anundsen svaret godt for seg da han redegjorde i Stortinget og beklaget at politikkendringa ikke har kommet ut i politiets ytre ledd. Så har saken utviklet seg til å bli mye mer om asylpolitikk enn det relativt smale område Kontrollkomiteen skal ta fatt i, sier Thorheim.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger