– Kan ikke huske jeg var i så mange bursdager

Da de andre barna dro i bursdagsselskap, sa Malin at hun skulle til farfaren sin fordi hun ikke hadde råd til gave. Hun er en av stadig flere barn som vokser opp i fattigdom.

Malin Olsen (20)

FØLTE SEG ALENE: – Jeg var den mest sårbare på skolen. Jeg var ikke fattig sammenlignet med barn i andre land, men jeg lever i Norge, og sammenlignet meg med andre barn som kom på skolen med nye, fine klær, forteller Malin.

Foto: Svein Olsson / NRK

Valglogo

– Det ble mange bortforklaringer. Det var det jeg var flinkest til, sier Malin Olsen (20).

Hun sitter i en kommunal ettromsleilighet på Lilleborg i Oslo og forteller om en barndom preget av svært dårlig råd.

Foreldrene flyttet tidlig fra hverandre. Begge har vært avhengig av støtteordninger fra det offentlige for å kunne leve og bo.

– Pappa så ikke på oss som fattige så lenge vi hadde melk og brød. Han prøvde å skjerme meg, og ga meg en femtilapp nå og da, forteller Malin.

Mye alene

Faren fikk foreldreretten da Malin var sju år. Sammen bodde de i en kommunal bolig på Sagene, bydelen i Oslo med lavest forventet levealder. Hun har et godt forhold til faren, men forteller at hun var mye alene på kveldene.

Både på skolen og fritiden følte hun seg på utsiden. Hun husker at de sjelden hadde middag. Det gikk mest i brødmat.

– Hvis jeg spurte pappa om å ta med venner hjem til middag, sa han ikke nei. Men jeg skjønte at han ikke kunne lage mat til alle. Jeg spiste heller alene og gikk ut igjen etterpå, forteller hun.

Fredag skriver NRK om sosiale forskjeller. Se hvordan det slår ut i bydelene.

Malin Olsen (20) er en av stadig flere som vokser opp i fattigdom.

OPPVEKST I FATTIGDOM: Malin Olsen vokste opp hos pappa, som var aleneforsørger. Både mor og far trengte sosialhjelp.

84.000 barn i fattigdom

Ifølge SSB vokser 84.300 barn opp i lavinntektshusholdninger i Norge.

Antall fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

67.300

70.000

72.700

73.800

74.300

73.900

78.200

84.300

DYSTRE TALL: Statistikk fra SSB viser at antall barn som vokser opp i fattigdom bare øker til tross for regjeringers lovnader om å motarbeide dette.

Økningen har funnet sted blant barn av enslige forsørgere, barn i barnerike familier med innvandrerbakgrunn og barn i husholdninger med svak yrkestilknytning, skriver NAV.

Enslige forsørgere med lavinntekt

ENSLIGE ER UTSATT: I 2004 hadde 15 prosent av de enslige forsørgerne lavinntekt. I 2012 hadde tallet steget til 24 prosent, viser NAVs siste tilgjengelige statistikk.

I 2013 fant Helsetilsynet alvorlig svikt i kommunenes kartlegging av barns situasjon og behov i behandlingen av søknader om økonomisk sosialhjelp.

I fjor kom Riksrevisjonen med skarp kritikk av arbeidet mot barnefattigdom.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne erkjenner at dette har vært for dårlig.

KrF i Oslo foreslår i dag å innføre en ny tilskuddsordning for fattige barn. Tilskuddet på 30 millioner kroner skal sikre alle barn rett til minst én fritidsaktivitet.

Malin Olsen (20) er en av stadig flere som vokser opp i fattigdom.

VANSKELIG Å TA MED VENNER: Malin forteller om hvordan det å vokse opp med fattigdom.

– Reddet livet mitt

Redningen for Malin ble Ungt Nettverk, der hun traff ungdommer i samme situasjon. Nettverket er organisert av Voksne for barn med støtte fra Helsedepartementet.

– Jeg tror ikke jeg ville vært her nå uten dem. Voksne for barn har reddet store deler av livet mitt, sier Malin.

Malin går nå på arbeidsavklaringspenger. Rett før sommeren fikk hun tildelt leilighet av NAV.

Malin tar nå påbygging på Etterstad videregående skole for å få generell studiekompetanse.

– Jeg får se hvor jeg er i livet når jeg er ferdig. Om jeg har bestått. Jeg har lyst til å jobbe med barn og ungdom, fordi jeg har opplevd det jeg har opplevd.

Fredagens valgdebatt på NRK1 ble sendt fra Oslo, og temaet var sosiale forskjeller. Vi fulgte debatten direkte her.

Malin Olsen (20) forteller om oppvekst i fattigdom

I NY LEILIGHET: Malin Olsen (20) har bodd i kommunal leilighet så å si hele oppveksten. Nå bor hun i en leilighet på Torshov som hun er tildelt av NAV.

Foto: Svein Olsson / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger