Hopp til innhold

– Kan få ringvirkninger i jihadistmiljøet

Dersom de tre terrortiltalte norske jihadistene blir dømt for terrorvirksomhet, kan det virke avskrekkende på støttespillere i Norge. Men de mest fanatiske vil ikke la seg skremme, mener professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.

Tore Bjørgo

Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen mener det kan få uforutsigbare ringvirkninger dersom man får dømt norske statsborgere for terrorhandlinger i utlandet.

Foto: NRK

Tre norske statsborgere må møte i Oslo tingrett tirsdag, tiltalt for brudd på straffelovens relativt nye paragraf 147 d. To av dem er tiltalt for å ha deltatt i væpnet kamp for Den islamske staten (IS), mens den tredje er tiltalt for å ha støttet terrororganisasjonen med utstyr.

Les også: Første rettssak mot norske IS-krigere

Det er første gang en slik sak føres for retten i Norge, og utfallet kan skape presedens for andre fremmedkrigere som kommer tilbake.

Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen i Oslo mener imidlertid det er begrenset hvor stor effekt en eventuell dom vil ha på jihadistmiljøet i Norge.

– Det har vist seg at avskrekking generelt fungerer forholdsvis dårlig overfor personer som er villige til å ta en så høy risiko som å bli fremmedkrigere eller terrorister, men det kan ha en viss effekt på noen felt, sier Bjørgo.

Les også: PST frykter terrortrente nordmenn i utlandet kan bli farligere enn før
Les også: Ytterligere to nordmenn siktet for terror

Kan ha virkning på støttespillere

Bjørgo, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, tror en slik rettssak vil ha størst effekt på personer som støtter terrororganisasjoner hjemmefra.

– Dette er personer som ikke nødvendigvis selv tar så høy risiko at de griper til våpen, men som for eksempel sender penger. Når det har blitt ulovlig, ser vi at en del avstår fra å gjøre det. Vi tror at avskrekking har relativt liten effekt på dem som er mest motivert og fanatiske, mens det kanskje kan ha en virkning på de som driver støttevirksomhet, sier han.

Bjørgo mener en dom kan få ringvirkninger i jihadistmiljøet, men at dette kan slå begge veier ved at personer som hadde bestemt seg for å reise hjem, ombestemmer seg på grunn av straffen de risikerer å få i Norge.

Lars Akerhaug

Journalist og forfatter Lars Akerhaug har blant annet skrevet boka «Norsk Jihad» om muslimske ekstremister i Norge.

Foto: Privat

Journalist og forfatter Lars Akerhaug, mener generelt at flere bør tiltales.

– Det er åpenbart veldig viktig at det tas ut tiltale mot personer som rekrutterer til slike reiser eller selv drar for å slutte seg til terrorgrupper. Det har blitt tatt ut altfor få slike tiltaler med tanke på hvor omfattende vi vet at denne reisevirksomheten er, sier han.

Les: Stor kartlegging: Dette er dei norske framandkrigarane

AKTUELT NÅ