Hopp til innhold

– Jo flere som stemmer for Frps flyktningpolitikk, jo bredere blir forliket

Nestleder Per Sandberg i Frp sier det er uaktuelt å innordne seg i flyktningpolitikken, og mener et bredt forlik på Stortinget forutsetter at de andre partiene stemmer på Frps innstramningstiltak.

Per Sandberg

ÉN MULIGHET: Per Sandberg (Frp) sier at deres forslag til flyktningforlik er den eneste løsningen Frp vil godta. Hvis de andre partiene ønsker enighet, må de stemme på deres løsning.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Først la Frp i regjering frem en rekke innstrammingstiltak i flyktningpolitikken. Så sa Frp på Stortinget at det ikke er nok.

Nå har partiet satt ned en gruppe bestående av blant annet nestleder Sandberg og Christian Tybring-Gjedde for å konkretisere sitt første forslag og komme med ytterligere innstramminger.

Her er flyktningkravene fra Frp ...og det kommer flere

Før første møte ramser Sandberg opp følgende tiltak som må iverksettes for at Frp skal bli med på et flyktningforlik:

  • Betydelige innskrenkninger på familiegjenforening og – etablering.
  • Ingen av flyktningene som kommer til Norge skal få permanent opphold, kun midlertidig. Dette for å sende et signal til andre som kan tenkes å ville flykte til Norge.
  • Folketrygden må beskyttes. Alle som kommer kan ikke få automatisk tilgang til folketrygden og ytelser. Dette må vi strammes inn.
  • Større krav til botid for å få statsborgerskap og permanent opphold stilles det.
  • Krav om botid for å få kontantytelser.
  • Fjerne alle særordninger i folketrygden for flyktninger.
  • Bruke bistandspolitikken som pressmiddel at enkelte land skal ta imot egne borgere.
  • Bruke grenseforordninger og Schengen-regelverket for umiddelbar stenging av grensen mot Russland.

Mange av disse tiltakene ligger allerede i regjeringens forslag, men Sandberg og co. skal konkretisere dette ytterligere.

– Vi kommer også med en masse forslag i tillegg til tilleggsnummeret, sier Sandberg.

– Stem på Frps forslag og få bredt forlik

Onsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at hun ønsker et bredt flyktningforlik i Stortinget.

Det målet er Sandberg og Frp på Stortinget helt enige i. Men de ønsker sin egen variant:

– Vi er også for et bredt forlik, og løsningen er enkel: Vi legger frem våre forslag. Jo flere partier som stemmer for forslagene, jo bredere blir forliket. Hvis Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker et bredt forlik, så er det bare å stemme for vår innvandringspolitikk, sier Sandberg.

Han sier at det er uaktuelt for Frp å innordne seg de andre partienes forlik og på den måten bli gisler frem mot 2017.

– Det er uaktuelt. Vi driver med politikk for å styre og utvikle landet. Det handlingsrommet er i ferd med å forsvinne dersom vi ikke stopper den innvandringen vi er vitne til nå, sier Sandberg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger