Hopp til innhold

– Jernbanen må droppe investeringer

Jernbanens infrastruktur i Norge er så dårlig at Jernbaneverket ber regjeringen om å forsere vedlikehold på bekostning av nye investeringer.

Magnhild Meltveit Kleppa og Elisabeth Enger

Jernbanens infrastruktur i Norge er så dårlig at vedlikehold kan bli forsert på bekostning av nye investeringer.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Det var i korthet budskapet fra sjefen i Jernbaneverket, Elisabeth Enger, som sammen med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har gått gjennom situasjonen for norsk jernbanedrift etter tidenes verste vinter.

– Nå har vi hatt en kvalitet på jernbanen over lang tid som har vært helt uakseptabel. Og da mener vi at man må sette inn støtet på å bedre driftsstabiliteten og sørge for at det blir høyere punktlighet, sier Enger til NRK.

Enger mener dette må gjøres ved å øke vedlikeholdet og gjennomføre fornyelsen så raskt som overhodet mulig.

Lover gjennomgang

Det er mulig man blir tvunget til å redusere antall tog på skinnegangen for å kunne gjennomføre vedlikeholdet raskere.

Samferdselsministeren sier til NRK at hun er åpen for de tankene jernbanedirektørene kommer med, men vil ikke si noe om hvilke investeringer som må droppes for å kunne forsere vedlikeholdet.

Hun lover imidlertid at Stortinget skal få en orientering i løpet av vårsesjonen.

– Jeg mener dette er en sak som vi både må drøfte grundig i regjering og som må legges fram for Stortinget, for det handler om prioriteringer i en meget ambisiøs nasjonal transportplan, sier hun til NRK.

Har blitt verre

Vi fikk en total gjennomgang av infrastrukturen i 2006 og har lagt rapporten fra den gang til grunn for vårt vedlikeholdsarbeid.

– Konsekvensene av den dårlige infrastrukturen som ble påvist i 2006 er denne vinteren blitt verre enn vi fryktet, sa Enger.

Hun opplyste at Jernbaneverket nå vil få gjennomført en ny gjennomgang basert på internasjonal kompetanse.

Hareide er misfornøyd

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide er ikke fornøyd med samferdselsministerens møte med jernbanesjefen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Leder i Stortingets transportkomité, Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti, er ikke fornøyd etter møtet mellom samferdselsministeren og jernbanedirektøren.

Han etterlyser et bedre samarbeid mellom Jernbaneverket og Regjeringen.

– I dag er det jo slik at om Jernbaneverket leverer en tjeneste eller ikke, ikke har noen betydning for hvilken sum penger de får inn. Jeg mener Jernbaneverket må forholde seg til den typer lover som alle andre, altså at dersom de leverer en tjeneste får de godt betalt, og dersom de ikke leverer en god tjeneste, får de ikke godt betalt, sier han til NRK i kveld.

Nett-Tv:

Video – Jernbanen må droppe investeringer

Klikk på bildet for å se video.

– Respektløst overfor togreisende

Natur og Ungdom mener samferdselsministeren opptrer respektløst overfor togreisende når hun åpner for å droppe investeringer og bruke pengene på vedlikehold.

– Det er politikernes vanstyring av jernbanen gjennom mange år som har skyld i situasjonen vi er inne i. Kleppa må bla opp krisepenger til vedlikehold i revidert nasjonalbudsjett og økte midler til langsiktige investeringer i statsbudsjettet for neste år, sier fagmedarbeider Kari Elisabeth Kaski i Natur og Ungdom til NTB.

Nestleder Snorre Sletvold i Norges Miljøvernforbund mener det er katastrofalt om vedlikeholdsetterslepet fører til færre togavganger i framtiden.

– Politikerne har gjennom flere storting ikke villet forstå alvoret i at infrastruktur som forfaller langsomt blir dyrt å drifte i lengden. Privatisering og konkurranseutsetting behøver ikke resultere i et rasert jernbanenett, dersom man vektlegger kvalitet i kombinasjon med nok penger til nødvendig vedlikehold, sier han til NTB.

AKTUELT NÅ