Normal

– Jeg styrer ikke DNB basert på følelser

NRK stilte Rune Bjerke til veggs om hvordan han håndterte virksomheten til bankens Luxembourg-avdeling.

Rune Bjerke

VISSTE IKKE NOK: Konsernsjef Rune Bjerke informerte i dag om bankens Luxembourg-avdeling.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Hvor mange kunder har DNB hjulpet til å unndra skatt?

– Vi har ikke, så vidt jeg vet, medvirket eller lagt til rette for å unndra skatt. Vi har hatt en praksis med å bistå til å opprette selskapet. Det skulle vi ikke gjort.

– Men du har jo sagt at dere har lagt til rette for å opprette selskaper i et skatteparadis som kan gjøre det lettere å unndra skatt?

– Vi har sagt at den konstruksjonen kan brukes til å unndra skatt. Vi har vært veldig opptatt av å orientere kundene våre om at skatt må betales.

– Men hvor mange kunder har brukt dette til å unndra skatt?

– Denne selskapskonstruksjonen, har vi erfart, har lagt til rette for 42 kunder.

– Og hvor mange av dem har unndratt skatt?

– Det har jeg ingen grunn til å spekulere i.

– Hvorfor har dere ikke undersøkt det?

– Vi kan ikke ta ansvar for kundenes riktige rapportering av skatt.

– Vil dere gi rapporter til skattemyndighetene om de personene som har hatt selskaper i disse skatteparadisene?

– Vi har sagt at vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe til overfor skattemyndighetene med å gi informasjon innenfor gjeldende lover og regler.

Vi prøver å få et svar fra konsernsjef Rune Bjerke.

IKKE SÅ LETT: Anders Magnus prøver å få svar fra Rune Bjerke på om DNB vil fortelle myndighetene hvem de hjalp med å lage selskaper i skatteparadiser.

– Betyr det også å gi navnene på disse personene?

– Jeg kan bare si at vi vil være samarbeidsvillige med skattemyndighetene innenfor gjeldende rammer og regler.

– Betyr det å gi navnene på de personene det gjelder?

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan innenfor ...

– Det var ikke det jeg spurte om. Vil dere gi navnene på de personene det gjelder?

– Vi er nødt til å se hva vi kan gjøre innenfor gjeldende lover og regler.

– Har dere ikke funnet ut av det ennå?

– Vi har en god dialog med skattemyndighetene. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å gi informasjon i henhold til lover og regler. Det er alt jeg kan si.

– DNB fikk påtale av finansministeren allerede i 2007. Og så sier du at likevel har dette gått under radaren til både styret, konsernledelse, internrevisjon og eksternrevisjon. Hva slags radar er det dere bruker i DNB?

– Påtalen fra Kristin Halvorsen tok vi på alvor, og den jobbet vi for å følge opp. Vi la ned tilbudet om hemmelighold etter utspillet fra Kristin Halvorsen.

– Hvorfor ba du ikke bare Luxembourg-avdelingen om å slutte med å opprette selskaper i skatteparadis?

– På det tidspunktet visste ikke jeg om at vi la til rette for å opprette selskaper i skatteparadiser. Hadde jeg visst om det, hadde jeg sagt fra.

– Burde du ikke visst det? Hvorfor får ikke du vite det som konsernrevisjonen får vite?

– Det er svært beklagelig at konsernrevisjonen ikke har orientert styret og konsernledelsen om det.

– Men hvordan kan du som toppleder unngå å vite det som konsernrevisjonen vet?

– Konsernrevisjonen rapporterer til konsernsjef og til styret, og i dette tilfellet har de ikke rapportert denne informasjonen videre.

– Da må du sparke hele konsernrevisjonen, da?

– Dette er forhold som ligger langt tilbake i tid og vi skal ettergå alle sider ved disse interne regelbruddene.

– Styrer du banken ved hjelp av følelser?

– Absolutt ikke.

– Hvorfor sier du da at «jeg følte ikke den gang i 2007 at jeg hadde grunnlag for å gjøre mer»?

– Vi gjorde mer enn vi var bedt om.

– Nei, du ble bedt om å avvikle hele skatteparadiskonstruksjonen av Kristin Halvorsen.

– Vi var bedt om å avvikle et tilbud om sekretesse ...

– Nei, Kristin Halvorsen sier at hun ba deg om å avvikle hele ordningen.

– Hun kjente ikke til den ordningen, og jeg kjente ikke til den ordningen. Da kunne ikke noen av oss avviklet noe vi ikke visste om.

– Burde du ikke boret litt mer inn i det?

– Vi borer i alt det er mulig å bore i.

– Burde du boret mer i det?

– Det er klart at med alt jeg vet i dag, skulle jeg gjort veldig mye annerledes. Men det er lett å være etterpåklok når man sitter med alle kortene på hånda i dag. Jeg gjorde mer enn jeg var bedt om, og jeg gjorde absolutt alt Finansdepartementet ba Finanstilsynet om at vi skulle gjøre.

– Du sier du tar det fulle ansvar. Vil du da forlate jobben?

– Det er styret i DNB som til enhver tid bestemmer hvem som er best egnet til å lede denne banken.

– Føler du at du er best egnet?

– Jeg vil ikke si hva jeg føler. Jeg sitter så lenge jeg kan gjøre en god jobb. Og den jobben verdsettes høyt av styret.

– Hvorfor er det ingen i DNB som må ta ansvar?

– Vi er bedt av styret om å gå gjennom alle sider ved organisasjonen, produkter og forretningsmodell og personalmessige forhold. Det skal vi gjøre og vi skal følge opp alle brudd som har vært på interne regler.

– Kan det være at noen ansatte må gå fra stillingene sine etter dette? Når får vi svar på det?

– Jeg tror at viktigere enn en heksejakt på enkeltpersoner, er å rydde opp i kontrollrutiner og rydde opp i en ordning vi ikke skulle ha drevet med for åtte år siden.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger