Langemyhr: Jeg har følt meg rettsløs

Byggmester Harald Langemyhr forteller om hvordan han opplevde tiden som bedragerimistenkt.

Harald Langemyhr

Harald Langemyhr er renvasket for bedragerianklagene etter frifinnelsen i tingretten. Han sier han har følt seg rettsløs i fire år.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Bjørn Stordrange

Bjørn Stordrange mener Økokrim må etterforske økonomisk kriminalitet.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK
Aktor Olav Helge Thue

Statsadvokat Olav Helge Thue droppet å anke Langemyhr-saken.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Etter å ha hatt bedragerianklagene hengende over seg i fire år, ble byggmester Harald Langemyhr frikjent i Oslo tingrett 19. januar i år.

Denne måneden ble det også klart at påtalemyndigheten ikke vil anke saken videre, og dermed blir dommen stående.

– Et mareritt

I Søndagsavisa på NRK P2 i dag fortalte byggmesteren om hvordan han har opplevd tre år med etterforskning og fire måneder i retten.

– Det har mer eller mindre vært et mareritt. Jeg føler at jeg rett og slett har vært rettsløs, sier Langemyhr til NRK.

– Det begynte med en arbeidsmiljøsak der to av våre ansatte sendte brev til Arbeidstilsynet og mente at de skulle komme og se på boforholdene ved Økern sykehjem. Så ble dette en stor sak i media.

5. mars 2008 avla Arbeidstilsynet byggeplassen en visitt og stengte de omtalte boligbrakkene. To dager senere var tilsynet tilbake og stengte hele byggeplassen.

– De sa det hadde gått storpolitikk i saken, forteller Langemyhr.

På ferie

– Det som deretter fulgte var at det kom en masse påstander underveis og politiet kom senere inn i bildet da det ble hevdet at det også var et bedrageri og 28. mai 2008 kom politiet på razzia, sier byggmesteren.

Da politiet gikk til aksjon befant han og familien seg på ferie på Rhodos. Politiet og kommunen tok seg inn i familiens enebolig på jakt etter bevis.

Langemyhr tok så selv kontakt med politiet og ga dem blant annet koden til et brannskap i eneboligen.

– Da spurte politiet hvor lenge jeg hadde tenkt å være borte, og da sa jeg at jeg ville komme hjem førstkommende onsdag. Jeg fikk ikke beskjed om å komme hjem, men så tok de kontakt med Kripos og så ble jeg etterlyst, sier han.

Grundige dommere

Langemyhr forstår at det har vært stor medieinteresse for saken.

– De opplysningene media har fått av politi, kommune og Arbeidstilsynet har gjort at det har eskalert. Men at det skulle bli så voldsomt er helt uforståelig for meg i alle fall, sier han.

– Var du trygg på at du ville bli frifunnet?

– Etter det jeg da hadde opplevd i tre og et halvt år, følte jeg meg ikke trygg på noe som helst. Saken virket ikke ferdig etterforsket og jeg følte at dommerne etterforsket saken i retten. De tre dommerne var tøffe og ga seg ikke før de kom til bunns i spørsmålene sine, sier Langemyhr.

– Truet rettssikkerheten

Langemyhrs advokat Bjørn Stordrange er sterkt kritisk til hvordan politiet har håndtert saken.

– Det var en sak som kom meget skjevt ut ved at den ble koblet til politiske spørsmål og politiet var på et tidlig stadium alt for ukritiske til det som kom fra særlig Oslo kommune. De hadde en sterk partsinteresse i saken, sier Stordrange til NRK.

Han mener Langemyhrs rettssikkerhet var truet og at denne saken ikke er enestående.

– Jeg synes Langemyhr-saken illustrerer hvordan denne type store økonomiske straffesaker truer og skader rettssikkerheten for mange personer. Særlig underveis i etterforskningen, sier Stordrange.

– Problemet er at politiet og påtalemyndigheten med litt manglende kompetanse går altfor sterkt ut. Så tar sakene altfor lang tid og da blir de siktede personene og deres nærmeste gående i usikkerhet. Man kan kalle det «åpen soning» gjennom mange år.

Stordrange mener etterforskningen av økonomisk kriminalitet bør sentraliseres hos Økokrim siden de sitter med den beste kunnskapen på området. Han reagerer også på at politiet samarbeidet så tett med kommunen som var part i saken.

Ikke overbevist

Det var statsadvokat Olav Helge Thue som tok beslutningen om at påtalemyndigheten ikke ville anke tingrettens avgjørelse.

– Jeg var ikke overbevist om at vi ville vinne frem i retten, og derfor valgte vi å ikke anke saken, sier Thue til NRK.

– Dommen kritiserer politiets arbeid og påpeker blant annet at etterforskningen bar preg av «ensidighet» og at saken var «dårlig underbygget». Var kritikken fra dommeren grunnen til at du bestemte at saken ikke skulle ankes?

– Det var en del av elementene, men jeg gikk gjennom fire pappkasser med saksdokumenter i løpet av en ukes tid og leste dommen. Jeg tror nok at det særlig var de tingene som utviklet seg rett forut for og under hovedforhandlingen som gjorde at jeg valgte å ikke anke, sier Thue.

Blant annet ble spriket mellom de fakturerte regningene og det de sakkyndige kom fram til vesentlig mindre etter at det ble lagt fram nye bevis under rettssaken.

– Det andre var at det var noen polske arbeidere som hadde trukket seg på en del av uttalelsene de kom med, sier Thue som ikke ønsker å kritisere politiet.

– Min oppgave har vært å vurdere hvordan saken står nå og hvis jeg skulle gå inn og kritisere noen, må man også gå inn i historiske elementer. Det har jeg ikke hatt tid til å gjøre, og det er heller ikke mitt mandat.

Thue peker på at frifinnelsesprosenten i økonomisaker i 2011 var på 5,1 prosent.

– Man kan selvfølgelig diskutere om det er for høyt, men vi mener at det er et akseptabelt tall, sier han til Søndagsavisa.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger