Hopp til innhold

– Jeg advarte kommunen

Ingen vet hva som forårsaket kvikkleireraset natt til onsdag, men da utbyggingen i rasområdet startet i 2008, fikk Gjerdrum kommune advarsler om grunnforholdene.

Jordras Gjerdrum

ENORMT: Skredet i boligfeltet i Gjerdrum skapte enorme skader.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Advarslene om erosjonsproblemer kom fra blant andre hydrolog Steinar Myrabø. Myrabø var da ansatt som sjefingeniør og hydrolog i Jernbaneverket, der han jobbet med avrenning og overflatevann i forbindelse med utbygginger.

– Jeg advarte kommunen om at det kunne bli erosjon og at hele området kunne rase ut, sier han til NRK nå.

Steinar Myrabø

ADVARTE: Hydrolog Steinar Myrabø sier at han advarte kommunen i 2008.

Foto: Privat

Myrabø er spesialist på avrenningsproblematikk og var alvorlig bekymret for erosjonen langs elven. Han var også leder av Naturvernforbundet i Gjerdrum og Nannestad.

– Jeg tilbød gratis konsulenthjelp fordi jeg så det kunne bli problemer med erosjon. Men kommunen unnlot å lage en god løsning for fordrøyning av overflatevann, hevder Myrabø.

Advarselen i 2008 kom etter at Tistillbekken i Gjerdrum gikk over sine bredder, noe som førte til store erosjonsskader. Myrabø uttalte i 2008 til Ullensaker Eidsvoll Blad at utbyggingen i Nystulia var årsaken til flomproblemene.

– Jeg mener all bygging må stanses inntil til problemet er løst og en skikkelig plan for framtiden er utarbeidet, uttalte han den gang.

faksimile

Hevder at advarslene ikke ble fulgt opp

Etter hva Myrbø husker, ble en løsning for overflatevann nevn i reguleringsplanen, men da endelig vedtak skjedde, var ikke dette lenger et tema, sier Myrabø.

Myrabø skrev den gang til teknisk sjef i kommunen og oppfordret på det sterkeste at kommunen fulgte opp saken.

– Ingen vet hva som er årsaken til kvikkleireraset denne uken, men jeg vet at de ikke fulgte opp advarslene den gang, sier Myrabø.

Utbygging Gjerdrum

GRUNNARBEID: Dette bildet viser grunnarbeidene som ble gjennomført i forbindelse med utbyggingen av boligfeltet, der jordskredet gikk natt til 30. desember.

Foto: Skjermdump / Equator

– Har aldri utfordret innsigelser

– Kommunen har hatt oppmerksomhet på kvikkleire under utbygginger i Ask, sier ordfører Anders Østensen (Ap) til NRK. Han legger til at alle planene ble sendt ut til fagmyndigheter.

– Vi hørte på alle innspill fra geotekniske miljøer og har aldri utfordret innsigelser.

– Vi er ganske sikre på at vi har gjort det vi skal gjøre, legger han til.

– Ble alle planene for sikring fulgt?

– Det er vanskelig å svare på et døgn etter hendelsen, det komme vi tilbake til.

– Hvorfor ble fordrøyning av overflatevann tatt ut av reguleringsplan?

– Det er krav om å ta seg av overflatevann. Hvorvidt det har vært håndhevet godt nok må vi tilbake til.

Han legger til at det er ingen grunn til å tro at man har fraveket krav.

– Det er store planer om fremtidige utbygginger på Ask, hva skjer med dem?

– Det er vanskelig å si. Vi er oppfordret til å bygge nye boliger i knutepunkt. Derfor er det bygget mye på Ask.

Ga grønt lys i 2005

På kommunens kart over faresoner på Romerike, er Ask i Gjerdrum markert med risikoklasse 4 for kvikkleireskred. Området der skredet gikk er klassifisert som høyeste risikoklasse, som er 5.

Kommunen ga grønt lys til utbyggingen av skredområdet i 2005. Det var da godt kjent at det var kvikkleire i området.

Skredområdet i Gjerdrum

HØY FARE: Ask er vurder til å være i risikoklasse 4, mens stedet der skredet gikk er i klasse 5.

Foto: NGI

I reguleringsplanen står det at all terrengbearbeiding i området skal skje etter geotekniske rapporter, undersøkelser og analyser utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Det vises her til fire ulike rapporter som er laget mellom 2003 og 2005.

I det siste dokumentet fra NGI står det:

«NGI anbefaler at det utføres supplerende grunnundersøkelser for soner i de høyeste risikoklassene, klasse 4 og 5. Likeledes bør dette vurderes også for soner i faregradklasse «høy», som ikke er kommet i risikoklassene 4 og 5.»

NGI skal gå gjennom tiår med undersøkelser

Ingeniør og markedsdirektør Guro Grøneng i NGI sier til NRK at hovedfokus akkurat nå er å bistå nødetatene, kommunen og NVE.

– Hvor aktuelt er det for eksempel å se på om erosjon i bekken har vært en utløsende årsak?

Guro Grøneng er markedsdirektør i NGI

Guro Grøneng er markedsdirektør og ingeniør i NGI.

Foto: Hallvard Norum / NRK

– Når denne akuttfasen er over, kommer vi til en ny fase. Da vil det bli aktuelt å evaluere årsakene til at dette har skjedd. Da er det naturlig å tenke at erosjon i bekk er en av de tingenen som vil bli evaluert, sier Grøneng.

NGI har ved flere anledninger de siste årene bistått kommunen og utbyggere i forbindelse med byggeprosjekter i området.

– Hvor sikre er dere på at dere har gjort det som er nødvendig for å unngå denne type ras?

– Våre skredeksperter jobber jo etter den til en hver tids gjeldende regelverk når vi rådgir utbyggere. Sånn jobber vi alltid. Så vil det bli en evaluering av årsakene til at dette likevel har skjedd, der vi selvfølgelig skal bidra så godt vi bare kan, sier Grøneng.

NGI opplyser torsdag at de har geotekniske eksperter som går gjennom flere tiår med grunnundersøkelser de har gjort i området, for å få en oversikt over vurderingene som er gjort.

– Vi er også i dialog med NVE, kommunen og utbygger i Gjerdrum, Odd Sæther, for å se om vi kan gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig. Dette arbeidet foregår nå utover dagen, og vi forventer at slik dokumentasjon kan bli tilgjengelig fredag 1. januar, skriver NGI i en pressemelding.

– Har fulgt retningslinjene

Utbygger av boligområdet, Odd Sæther, sa til NRK i går:

– Jeg er ikke geotekniker, men vi har bygd på Ask i 30 år. Når du bygger på leire må du ha med geotekniker og geolog. NGI stått bak og vært førende på undersøkelsene av de forskjellige massene, og vi har fulgt retningslinjene fra dem, sa Sæther til NRK.

– De har tatt boringer og gjort konklusjoner, og det har dannet grunnlaget for byggetillatelsene.

NGI har gjort mange vurderinger av grunnforholdene i området gjennom flere tiår, svarte de til NRK.

«Vi baserer våre vurderinger på vår geotekniske ekspertise og ser det opp mot gjeldende standarder. Gjennom årene har vi utarbeidet mange rapporter om grunnforholdene her. Nå er vi opptatt av å bistå NVE og kommunen i krisehåndteringen, og vi har ikke anledning til å gå inn i detaljer i alle vurderingene vi tidligere har gjort. Dette må vi komme tilbake til», skrev kommunikasjonssjef i NGI, Øydis Castberg.

AKTUELT NÅ