Hopp til innhold

– Integreringsjobben senere blir mye tyngre

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener at forliket ikke gjør noe med at asylsøkere sitter lenge i passivitet i mottak. – Da blir integreringsjobben senere mye tyngre, rådgiver Mari Seilskjær i NOAS.

asylforlik på stortinget

INTEGRERING: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om 64 punkter som skal styrke integreringen i Norge.

Foto: Siv Sandvik / NRK

NOAS mener at integreringsforliket på Stortinget inneholder flere positive punkter rundt integrering, men mener at det ikke gjør noe med det som er hovedproblemet nå.

– Forliket endrer ikke på at asylsøkere sitter lenge i passivitet i mottak. Saksbehandlingstiden er lang og folk må vente lenge og brytes ned. Da blir integreringsjobben senere mye tyngre, sier Seilskjær til NRK.

Hun mener det er nødvendig å starte med en tidligere aktivisering og kvalifisering av asylsøkere.

Høyre, Frp, Ap, KrF, Venstre og Sp la fram sin enighet på integreringsfeltet under en pressekonferanse på Stortinget onsdag kveld. Avtaleskissen som de seks parlamentariske lederne har samlet seg om, legger klare føringer for arbeidet til den ferske statsråden.

Positiv til flere tiltak

Seilskjær er positiv til tiltakene som sørger for bedre omsorg og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere, barnehageplasser til flere, styrking av helsetjenestene og mer fleksibel språkopplæring og introduksjonsprogrammer.

NOAS

TIDLIGERE: Mari Seilskjær mener det er nødvendig å starte med en tidligere aktivisering og kvalifisering av asylsøkere.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det er også bra at partiene ser behovet for å forenkle og effektivisere saksbehandlingen. Men køene i dag er lange, og de som er i landet nå må uansett vente lenge i mottak, sier hun og fortsetter:

– Listhaug bør ta innover seg at realiteten er at det store flertallet av dem skal bli, og hun bør sørge for at de så raskt som mulig kan starte en meningsfylt tilværelse i Norge.

– Bør kunne gå for egen maskin tidligere

Også Flyktninghjelpen mener at saksbehandlingstiden bør ned. Flyktninghjelpens seniorrådgiver Pål Nesse synes forliket er en blanding av plikter og rettigheter – med flere forbedringspunkter.

Rådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

RASKERE: Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen vil ha en mindre byråkratisk tilrettelegging av integreringen.

Foto: Flyktninghjelpen

– Vi savner en mer fleksibel og raskere integrering. Spesielt innenfor aktivisering og arbeid. Det bør legges opp til mer aktivisering utenfor mottak og være mulig å gå for egen maskin i samfunnet tidligere, sier Nesse til NRK.

Han synes det bør være en mindre byråkratisk tilrettelegging som raskere innvilger midlertidig arbeidstillatelse.

– Hvis vi skal lykkes med integreringen, bør vi tenke raskere. Det må være en bedre og raskere tilrettelegging for å gå inn i samfunnet og bli en bidragsyter. Hvis man klarer å gjøre mer selv, så bør man få lov til det, legger Nesse til.

AKTUELT NÅ